Opeopiskelija-lehti

28.8.2015

Uskonnonopetusmallit opettajaopiskelijoiden puntarissa

Syrjäyttääkö Ruotsin malli oman uskonnon opetuksen? Lukas Priklopil selvitti kanditutkielmassaan opettajopiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten katsomusaineita pitäisi Suomessa opettaa.

28.8.2015

#tuntiverkossa

Sähköistyminen ja virtuaaliset oppimisympäristöt ovat muuttaneet opettajan ja oppijan välistä vuorovaikutusta sekä hyvässä että pahassa. Ja muutos jatkuu.

28.8.2015

Gradutuksesta

Minua pyydettiin kirjoittamaan aiheesta, joka kokemukseni mukaan jakaa mielipiteet opiskelijoiden keskuudessa: pro gradu -tutkielman tekemisestä. Opiskelijoiden keskuudessa se tunnetaan välillä gradutuksena. Tarkoituksenani ei ole hehkuttaa gradun tekoa maailman mukavimpana juttuna. Opiskelijana asiaa voi lähestyä eri näkökulmista.

28.8.2015

Lentokoneella opetusharjoitteluun

Kun kaksi opiskelijaa lähtee kesällä etelänreissuun, ei siinä sinänsä ole mitään kummallista. Asiasta tekee erikoista vasta se seikka, että reissun tarkoitus ei olekaan loma, ja matkamuistoksi saa opintopisteitä. Mistä on kyse?

28.8.2015

Kyllä kaikki järjestyy

Vaikuttamisessa onkin tärkeä muistaa, että isot virrat koostuvat pienistä puroista ja juuri sinun ajatuksillasi on merkitystä!

28.8.2015

SOOL päivitti suositukset opetusharjoittelulle

Suositukset opetusharjoittelulle -ohjelma, eli pelkkä ”Suositukset” näin meidän soolilaisten kesken, on päivitetty. Uusi versio on helpompi lukijalle: selkeys ja helppolukuisuus ovat olleet pääpainoina päivitystyössä. Ohjelmassa on pyritty huomioimaan kaikki opettajaksi opiskelevat aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

8.5.2015

Yhdenvertaisuus perustavana arvona SOOLin toiminnassa

SOOLissa laadittiin toiminnan tueksi oma yhdenvertaisuusohjelma.

8.5.2015

Maailma ei ole vielä valmis

Opettajankoulutus kehittyy, mutta suunta ei aina välttämättä ole hyvä.

8.5.2015

Monimateriaalinen käsityö tulee - oletko valmis?

Tekstiilityön ja teknisen työn jako poistuu opetussuunnitelmista. Muutos koskettaa paitsi käsityön aineenopettajia, myös luokanopettajia.

8.5.2015

Opettajan ei tarvitse pukeutua mihinkään rooliin

SOOL on valinnut vuoden 2015 harjoittelunohjaajaksi Juha Ståhlbergin Rauman normaalikoulusta. Valinta tehtiin jäsenistöltä saatujen esitysten sekä SOOLin Suositukset opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjen hyvän harjoittelunohjauksen kriteereiden perusteella.

8.5.2015

Ohjauksessa on tärkeintä aito kohtaaminen

SOOL valitsi vuoden opettajaksi opiskelevaksi verkostoituvan opo-opiskelijan.

8.5.2015

Liittari linjasi SOOLin suuntaviivat

Huhtikuussa kokoontunut liittokokous päätti SOOLin toimintasuunnitelmista ja hyväksyi liitolle yhdenvertaisuusohjelman. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Opekas ry:n Pirita Talikka Raumalta.

8.5.2015

Mikään ei ole varmaa paitsi muutos

Muutos on pysäyttämätön voima ja lopulta emme kuitenkaan voi vaikuttaa kaikkeen.

20.3.2015

Kasvun taju

Snellman-korkeakoulusta Helsingistä valmistuu luokanopettajia ja varhaiskasvattajia steinerkouluihin ja steinerpäiväkoteihin.

20.3.2015

SOOL uudistuu taas

Jälleen on mahdollisuus vaikuttaa. SOOLin liittokokous päättää vuosittain liiton toiminnan suuntaviivoista ja valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen päätöksiään toteuttamaan. Liittokokouksessa päätösvalta on SOOLin jäsenyhdistyksillä eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen nimeämillä opiskelijaedustajilla. Liittari pidetään Helsingissä 11.–12. huhtikuuta.

20.3.2015

Opettajien palkoista leikataan

Työsuhteiden myöhentäminen vastaa noin kahden viikon lomautusta ja palkanalennusta uusille ja kuntaa vaihtaville opettajille.

20.3.2015

"Ai olink mä Caribial?"

SOOLin Talvipäivät 20.–22. helmikuuta Suomen Turussa keräsi jälleen opeopiskelijoita ympäri Suomen yhteisen viikonlopun viettoon. Viikonlopun slogania ei käy kieltäminen: ”Ei mikkää pöllömmät bileet?”

20.3.2015

Ei erilainen vaan erityinen

SOOLin erityispedagogiikkaa ruotiva teemaseminaari Jyväskylässä osui aiheen yhteiskunnallisen näkyvyyden kannalta otolliseen paikkaan.

20.3.2015

Opettaja kasvatuskumppanina

SOOLin teemaseminaarissa OPETTAJA – kasvattaja, poliisi, sosiaalityöntekijä vai näitä kaikkia? heräteltiin ajatuksia kasvatuskumppanuus-teeman ympäriltä, ja pohdittiin opettajan vastuita ja velvollisuuksia sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

20.3.2015

Erilainen vai erityinen?

Kunnioitetaan erityisyyttä ja lopetetaan puhe erilaisuudesta!

Jaa sivu somessa

Tweet