9.4.2017

Liittokokous: Aidosti tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen kuuluu jokaiselle

SOOL vetoaa päättäjiin ja vaatii, ettei harkitsemattomilla poliittisilla ratkaisuilla romuteta laadukasta opettajankoulutusta ja koulutusjärjestelmää entisestään.

LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on huolissaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvamisesta Suomessa ja sen vaikutuksista koulutukselliseen tasa-arvoon. Sosioekonomisen taustan on havaittu vaikuttavan ihmisen koulutuspolun muotoutumiseen (Saari, Aarnio & Rytkönen. 2015). Viimeaikaisilla poliittisilla päätöksillä niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla on vaarannettu entisestään erilaisista taustoista tulevien mahdollisuuksia kouluttautua.

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on perustunut tasa-arvoiseen mahdollisuuteen kouluttautua. Erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä on ollut mahdollisuus parantaa omaa sosioekonomista asemaansa koulutuksen kautta. Suomen tulevaisuuden kannalta on keskeistä taata jokaiselle mahdollisuus ilmaiseen ja helposti saavutettavaan koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin saakka. Jokaisessa kouluttamatta jääneessä nuoressa on hukkaan heitettyä potentiaalia. Yhteiskunta, joka tarjoaa kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden kouluttautumiseen, investoi tulevaisuuteen.

Nykyisen politiikan mukainen jatkuva opiskelijoiden aseman ja toimeentulon heikentäminen johtaa vääjäämättä koulutusmahdollisuuksien kaventumiseen. SOOLin huolena on, että heikommasta sosioekonomisesta taustasta tulevilla on tulevaisuudessa huomattavasti suurempi kynnys jatkaa korkeakouluopintoihin.

Tällä lyhytnäköisellä koulutuspolitiikalla on vaikutusta myös opettajankoulutukseen. Hakeutuminen opetusalan koulutukseen tulee olla mahdollista jokaiselle taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että alan koulutukseen hakeutuu myös tulevaisuudessa mahdollisimman moninainen joukko ihmisiä. Erilaiset opiskelijat rikastuttavat ja tuovat opettajankoulutukseen uutta ja erilaista perspektiiviä, jonka kautta vastataan muuttuvan koulutuksen ja kasvatuksen kentän tarpeisiin.

SOOL vetoaa päättäjiin ja vaatii, ettei harkitsemattomilla poliittisilla ratkaisuilla romuteta laadukasta opettajankoulutusta ja koulutusjärjestelmää entisestään.

Lähde: Saari, J., Aarnio, L. & M. Rytkönen. 2015. Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen. Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus: Helsinki


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet