17.11.2016

Ope hei, mikä on sun supervoima?

SOOLin MOP-tempauksessa korostettiin opeopiskelijoitten luonteenvahvuuksia ja iloittiin arjen supersankaruutta.

MARTINA WETTERSTRAND
Kampusreportterit LAURI HEISKANEN, HELI LOUNILA, PAULA SAARINEN
Soolibooli 5/16 verkkojulkaisu

Maailman opettajien päivänä 5.10.2016 SOOLin aluetoimijat ja paikalliset jäsenyhdistykset järjestivät yhteensä 11 MOP-tempausta opekampuksilla teemalla ”I teach – What’s your superpower?”. Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella ja Turussa tilaisuuksiin osallistui reilu tuhat opeopiskelijaa, ohikulkijaa ja yhteistyötahojen edustajaa.

SOOLin MOP-tempauksen teemaksi valikoitui tänä vuonna – vaikkapa ajankohtaisten koulutusleikkausten sijaan, tai erityisesti niiden vastapainoksi – opettajan vahvuudet, esikuvana toimiminen ja se, kuinka opettajan ammattitaidolla on mittaamaton merkitys eri-ikäisille oppijoille varhaiskasvatuksesta aina perus- ja aikuiskoulutukseen saakka. Kampustilaisuuksien osallistujien supervoima-selfieitä löytyy sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #opeopiskelijat #superOPE #MOP2016.

Kolmella kampuksella tehtiin myös popup-haastatteluja teemaan ja päivän merkitykseen liittyvistä aiheista. Opeopiskelijat pääsivät kertomaan niin omista kuin omien opettajiensa supervoimista ja erityistaidoista sekä itselleen merkityksellisistä esikuvista ja arjen sankareista. Haastatellut nostivat esiin myös mielipiteitä siitä, millaisten taitojen opettamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomioita jo opettajankoulutuksessa.

Minkä ope-supervoiman valitsit itsellesi, ja miksi?

JOENSUU

”Välittävyys. Opettajan työssä on tärkeää kohdata oppilaat ja työympäristö aidosti ja välittävästi.”
Mira, 4. vsk erityisopettajaopiskelija

”Positiivisuus, sillä se kuvastaa mielestäni luonnettani. Yritän nähdä asioista positiivisen puolen ja tuoda sitä esiin, mikä on tärkeää myös koulumaailmassa esimerkiksi palautteen antamisessa.”
Suvi, 2. vsk erityisopettajaopiskelija

”Tiimihengenluoja, koska sujuva yhteistyö sekä kannustavan työilmapiirin luominen ovat mun vahvuuksia tulevana opona ja opena.”
Pirita, 5. vsk opinto-ohjaajaopeopiskelija

”Assimilaatio, koska miu nimi on Assi ja oon hyvä sopeutumaa ja sulautumaa uusiin ja hankaliin tilanteisiin.”
Assi, 2. vsk erityisopettajaopiskelija

OULU

”Sopeutuvaisuus, sillä pystyn sopeutumaan tilanteeseen kuin tilanteeseen.”
Olli, 5. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

”Ymmärtävä, sillä osaan nähdä oppilaat kokonaisuuksina.”
Vappu, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Sopeutuvaisuus, sillä pystyn sopeutumaan tilanteeseen kuin tilanteeseen.”
Olli, 5. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

”Ymmärtävä, sillä osaan nähdä oppilaat kokonaisuuksina.”
Vappu, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Välittäminen. Mun mielestä se on hyvin tärkeää, kun nykyään on niin kovia arvoja.”
Susanna, 2. vsk luokanopettajaopiskelija

”Perillä kaikesta, sillä muiden mielestä olen perillä kaikesta.”
Olli, 4. vsk musiikkikasvatuksen opeopiskelija

TAMPERE

”Erittäin taitavan kuuntelijan voiman. Sen takia, että kaikkia oppilaita ehtisi joku kuuntelemaan päivän aikana ja he kokisivat olevansa tärkeitä.”
Niina, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Ajatuksenlukemisen, jotta tietäisi mitä lapset ajattelevat.”
Anni, 2. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

Mikä on sellainen luonteenvahvuus tai erityistaito, johon opettajankoulutuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomioita – esimerkiksi opetuksen ja ohjauksen kautta?

JOENSUU

”Ehdottomasti tunnetaidot. Nykyinen koulumaailma kaipaa inhimillisyyttä ja lämpimyyttä. Opettajan hyvät tunnetaidot helpottavat koulun arkea ja mahdollistavat tunnetaitojen harjoittelua oppilaiden kanssa.”
Mira, 4. vsk erityisopettajaopiskelija

”Moniammatilliseen yhteistyöhön pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Koulussa kukaan ei pärjää yksin, vaan kaikkien supervoimat pitää saada yhteiseen käyttöön.”
Pirita, 5. vsk opinto-ohjaajaopeopiskelija

OULU

”Lasten huomioiminen yksilöllisesti. Olen huomannut, että se saattaa välillä unohtua työelämässä. Suuret ryhmäkoot tietenkin vaikeuttavat tätä suunnattomasti.”
Olli, 5. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

”Paineensietokyky ja sopeutuvaisuus. Työssä tulee pakolla haastavia tilanteita eteen, joissa joutuu tekemään nopeita päätöksiä ja joustamaan suunnitelmista.”
Vappu, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

TAMPERE

”Kokonaisuuden hallintaa. Opettajan työ koostuu monista pienistä käytännön asioista, joiden hallinta on työn kannalta tärkeää.”
Niina, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Empatiakyky, jotta kaikki opettajat pystyisivät asettamaan itsensä lapsen asemaan.”
Anni, 2. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

Onko omalla koulupolullasi ollut joku ”super-opettaja”, ja mikä ominaisuus tai taito teki hänestä sellaisen?

JOENSUU

”Alakoulussa eräs liikunnanopettaja sai tuntemaan oppilaan itsensä hyväksytyksi ja hyväksi juuri sellaisena kuin oli. Tärkeintä tunneilla oli hyvä meininki ja yrittäminen. Hän oli lämmin, helposti lähestyttävä, huumorintajuinen ja motivoiva.”
Mira, 4. vsk erityisopettajaopiskelija

”Minun super-opettaja oli lukion englannin kielen opettaja. Hän oli innostava ja kannustava sekä puhkui energiaa ja oli kokeilunhaluinen erilaisten oppimistekniikoiden suhteen. Esimerkiksi yhdellä kurssilla kirjoitettiin blogia.”
Suvi, 2. vsk erityisopettajaopiskelija

OULU

”Opettajat, jotka on olleet innostavia ja positiivisia.”
Susanna, 2. vsk luokanopettajaopiskelija

”Oma musiikinopettaja lukiossa oli tosi innostava ja messissä kaikessa ja se aamusta iltaan tuntu jaksavan vetää kaiken ja innosti oppilaita.”
Olli, 4. vsk musiikkikasvatuksen opeopiskelija

TAMPERE

”Lukiossa historianope. Hän antoi itsestään paljon enemmän, kuin opetussuunnitelma vaati ja oli erittäin ymmärtäväinen ja tuli oppilaiden kanssa hyvin toimeen.”
Niina, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Ala-asteen luokanopettaja. Hän oli todella lämmin, mutta tarvittaessa jämäkkä. Kerran kun luokkamme ei ollut hiljaa hän nousi seisomaan pöydälle ja tömisti jalkojaan.”
Anni, 2. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

Kuka on itsellesi esikuva tai arjen sankari, ja miksi?

JOENSUU

”Ne tyypit, jotka uskaltaa mokata, myöntää virheensä ja samalla hyväksyy ympärillä olevat ihmiset juuri sellaisena kuin on ja saa tuntemaan itsensä hyväksi, riittäväksi ja arvokkaaksi.”
Mira, 4. vsk erityisopettajaopiskelija

”Ei ole yhtä esikuvaa/arjen sankaria, vaan ihailen kaikkia niitä, jotka haluavat tehdä toisille hyvää ja auttaa. Sellaisia ihmisiä, jotka levittävät ympärilleen hyvää mieltä.”
Suvi, 2. vsk erityisopettajaopiskelija

”Äiti tietenkin. Hän on auttanut mielettömän monia ihmisiä ja jakanut positiivisuuttaan kaikille!”
Pirita, 5. vsk opinto-ohjaajaopeopiskelija

”Miu äiti, koska se on superihmine ja jaksaa aina tsemppaa.”
Assi, 2. vsk erityisopettajaopiskelija

OULU

”Batman. Koska Batman on paras.”
Olli, 5. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

”Opettajamielessä se ope, jonka luokassa oon ollu avustajana, oli tosi superope ja osasi nähdä oppilaat ja ohjata heitä monipuolisesti.”
Vappu, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Äiti. Siltä saa aina apua tarvittaessa ja ruokaa kun menee käymään kotona.”
Olli, 4. vsk musiikkikasvatuksen opeopiskelija

TAMPERE

”Äiti. Meitä on neljä lasta ja äiti on hoitanut mm. kaikkien meidän harrastuksiin viemiset. Arjen kiireisyydestä huolimatta hän on edennyt urallaan ja häneltä saa aina apua sekä kannustusta!”
Niina, 4. vsk luokanopettajaopiskelija

”Äiti. Hän on selvinnyt paljosta ja yksin pyörittää aina kaikkea. Kyllä se on äiti!”
Anni, 2. vsk varhaiskasvatuksen opeopiskelija

SOOLin MOP-tempaus Oulun yliopistossa Linnanmaalla.

Opettajankoulutuksen tulee korostaa maailmankansalaisen etiikkaa

Yksi SOOLin MOP-tempauksen yhteistyötahoista tänäkin vuonna oli kansalaisjärjestö Taksvärkki ry, jonka aluekoordinaattoreita ja toimijoita oli menossa mukana Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kampustempauksissa.

Anna Kivimäki

Haastattelimme myös Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäkeä, joka määritteli maailmankansalaisen supervoimiksi avoimuuden, uteliaisuuden, kriittisen ajattelun, itsensä ja muiden kunnioittamisen sekä halun rakentaa kestävää tulevaisuutta ja muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Omaksi supervoimakseen opettajana/kasvattajana Anna valitsi taidon motivoida ja innostaa oppilaita oppimaan:

– On tärkeää, että koulu on innostava paikka, jossa oppilaat voivat tuntea olonsa hyväksi ja kiinnostua uusien asioiden tutkimisesta. Nykyinen oppimiskäsitys korostaa oppimisen iloa ja motivaatiota, ongelmanratkaisutaitoja sekä oppijan aktiivista roolia.

Opettajankoulutuksen pitäisi Kivimäen mielestä keskittyä enemmän kriittisen ajattelun taidon harjoittamiseen sekä omien arvojen ja asenteiden reflektointiin.

– On tärkeää tunnistaa, kuinka omat ja koulun arvot näkyvät opetuksessa ja pohtia, minkälaista maailmankuvaa haluaa oppilailleen välittää. Lisäksi laaja-alainen opetus, ihmisenä kasvaminen ja maailmankansalaisena toimiminen edellyttävät opettajaltakin tiedonalarajat ylittävää osaamista ja ymmärrystä globaaleista kysymyksistä.

Omilta kouluajoiltaan Anna kertoo muistavansa montakin hyvää super-opea, joille on ollut yhteistä positiivisuus, kunnioitus oppilaita kohtaan ja taito herättää uteliaisuutta ja innostaa oppimaan. Kenties vahvimpana mieleen on jäänyt lukioaikainen yhteiskuntaopin opettaja, jolla oli erityinen taito herättää oppilaissa kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, innostaa esittämään omia mielipiteitä ja vaikuttamaan asioihin.

Dedan Njeru

– Opettajan oma kiinnostus välittyi tosi vahvasti myös meille oppilaille.

Lopuksi kysyimme vielä, kuka voisi olla Taksvärkin nimeämä esikuva tai arjen sankari, ja miksi.

–Taksvärkin kehitysmaiden kumppanijärjestöjen nuoret ovat inspiroivia esikuvia arjen sankareista ja nuorista vaikuttajista! Esimerkiksi nuorten vertaisohjaajana Keniassa toimiva Dedan Njeru vierailee katulasten ja -nuorten omissa yhdistyksissä kertomassa katuelämän vaaroista ja rohkaisten katunuoria koulutukseen, ammattiin ja parempaan elämään.

Dedanin ja muiden kenialaisten nuorten tarinoihin voi tutustua tarkemmin täällä.

 

SOOLin MOP-tempaus huomattiin myös useissa medioissa, ja mm. Henri Kivistöä SOOLin hallituksesta haastateltiin Yle Puheen ajankohtaisohjelmaan. SOOLin MOP-tempaus seuraavan kerran jälleen lokakuussa 2017!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet