6.10.2015

Suunnitelmallisuudesta ponnistusvoimaa osaamisloikalle

SOOL on tyytyväinen siihen, että hallitus haluaa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeissa vauhdittaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönottoa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Vaikka loikkimalla voi päästä pitkälle, SOOL muistuttaa, että ilman tarkkaan harkittua ja jatkuvaa kehittämistyötä vaarana on kompurointi ja kaatuilu.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on tyytyväinen siihen, että hallitus haluaa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeissa panostaa opettajankoulutuksen kehittämiseen suunnitelmallisesti ja rohkeasti lähivuosina. SOOL ottaa innolla vastaan uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittamisen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Vaikutukset tulee kuitenkin suunnata koskemaan koko koulutusjärjestelmää, ei vain peruskoulua. Näin ollen myös kehittämistyön tulee kattaa kaikki opettajankoulutusalat, koulutusyksiköt, opettajankouluttajat, opettajaksi opiskelevat ja jo valmistuneet opettajat.

Nykyiset täydennyskoulutukset ja kehittämisohjelmat ovat jääneet yksittäisten, asiasta jo kiinnostuneiden opettajien osaamisen kehittämiseen, eivätkä ne ole tavoittaneet kaikkia alalla toimivia. Opettajien peruskoulutuksessa on varmistettava, ettei synny väliinputoajavuosikursseja, jotka eivät ehdi saada opetusta digitaalisten materiaalien pedagogisesta hyödyntämisestä ja samalla myöhästyvät käynnissä olevista täydennyskoulutuksista. Kehittämistyön tulee tapahtua yhteistyössä opettajankoulutuksen asiantuntijoiden kanssa ja jo olemassa oleva tutkittu tieto, hyvät käytännöt ja valmistellut selvitykset tulee ottaa hyötykäyttöön toteutusta suunniteltaessa.

SOOL on tyytyväinen, että digitaalisuus on vahvasti liitetty pedagogiseen osaamiseen, mutta kaipaa vielä täsmennystä käsitteisiin “digipedagoginen koulutus” ja “uusi pedagogiikka”. Termien ja niiden takana olevien tavoitteiden selkeys antaa ponnistusvoimaa ja motivaatiota opettajien osaamisloikalle. SOOL muistuttaa, että loikkimalla voi päästä pitkälle, mutta ilman tarkkaan harkittua ja jatkuvaa kehittämistyötä vaarana on kompurointi ja kaatuilu matkalla. SOOL haastaakin päättäjät ja kasvattajat pohtimaan sitä, mihin ollaan matkalla ja ennen kaikkea miksi, ja sitä kautta kirkastamaan yhteisen kuvan päämäärästä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet