Hallitukseen?

Kiinnostaako koulutuspoliittinen vaikuttaminen ja näköalapaikka suomalaiseen opettajankoulutukseen? SOOLin hallituksessa pääset keskittymään olennaiseen, eli opettajankoulutuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden edunvalvontaan valtakunnallisesti.

 
Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vappuna.

Toiminta SOOLin hallituksessa eroaa ainejärjestötoiminnasta varsinkin käytännön työnjaon osalta. Valtakunnallisen järjestön jäsenpalvelusta, jäsenhankinnasta, viestinnästä ja taloushallinnon tehtävistä vastaavat liiton pääsihteeri ja muu henkilöstö SOOLin ja OAJ:n toimistolla sekä osaltaan aluetoimijat opettajankoulutuspaikkakunnilla.

SOOLin hallituksella on siten mahdollisuus keskittyä täysipainoisesti ydintehtäviinsä eli koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan valtakunnallisesti sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden opettajankoulutuksen parissa toimivien tahojen kanssa.

Verkostoitumista ja vaikuttamista

Käytännössä SOOLin hallitus ottaa kantaa ja linjaa liiton näkemyksiä ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin kysymyksiin, tekee yhteistyötä muiden opetus- ja kasvatusalalla toimivien järjestöjen kanssa ja suunnittelee liiton tulevaa toimintaa. Hallituslaiset toimivat myös tärkeinä linkkeinä oman opiskelupaikkakuntansa ja opettaja-alansa ainejärjestöjen ja muiden opiskelijatoimijoiden suuntaan ja ovat tarvittaessa tukena edunvalvonnallisissa ja järjestötoiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

SOOLin hallituksen jäsenenä saa ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaisen opettajankoulutuksen laajaan kenttään.

Toimikausi ja kulukorvaukset

Puheenjohtajiston ja hallituksen toimikausi on vuoden mittainen, toukokuun alusta huhtikuun loppuun. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita mutta kokousten ja muiden SOOLin tapahtumien osalta SOOL tarjoaa matkat, ruoat ja majoituksen sekä maksaa päivärahaa matkustukseen käytetyltä ajalta.

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kertyy edustustehtäviä ja toimistopäiviä muuta hallitusta enemmän ja heille maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimen hoitamisesta.

Hallituksen kokoukset

SOOLin hallitus kokoustaa pääsääntöisesti kerran kuussa ja kokoukset ovat yleensä kaksipäiväisiä. Kokouksia pidetään pääkaupungin lisäksi myös muilla opettajankoulutuspaikkakunnilla, ja hallituksessa toimiminen edellyttää valmiutta matkustamiseen. Kokousten välillä hallituksen jäsenet pitävät yhteyttä kokousasioiden valmisteluun ja toiminnan suunnitteluun liittyen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Hallitustyöskentelystä voi kysellä lisätietoja SOOLin pääsihteeriltä ja nykyisen hallituksen jäseniltä.


Katso ehdokkaat / Asetu ehdolle


Liittokokousinfo


 

Jaa sivu somessa

Tweet