30.4.2019

Opettajien vaikeutuneet työolot heikentävät alan suosiota

Opettajankoulutuksen hakijamäärät Suomessa ovat kauttaaltaan laskeneet. SOOL vaatii kansallista ohjelmaa opettajuuden houkuttelevuuden edistämiseksi, jotta pätevistä opettajista ei synny samanlaista pulaa kuin Ruotsissa.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on huolissaan opettajien vaikeutuneiden työolojen ja heikon palkkakehityksen heijastumisesta alan houkuttelevuuteen. Tämän kevään hakijamäärät opettajankoulutuksiin ovat laskeneet lähes jokaisessa opettajankoulutusyksikössä ja jokaisessa opintosuuntauksessa. Meillä on nyt opettajankoulutuslinjoja, joihin löytyi vähemmän ensisijaisia hakijoita, kuin on täytettäviä opiskelupaikkoja.

Hakijamäärien laskuun on suhtauduttava vakavasti, jos Suomessa halutaan jatkossakin varmistaa se, että opettajan tehtäviin hakeutuu motivoituneita ja kyvykkäitä ihmisiä. Me SOOLissa emme halua, että Suomi seuraa Ruotsin tietä. Länsinaapurissa on pitkään vaivannut pula pätevistä opettajista. Tällä menolla myös meiltä puuttuu muutaman kymmenen vuoden kuluttua kymmeniä tuhansia päteviä opettajia.

Usein puhutaan hieman harhaanjohtavasti koulutuksen houkuttelevuudesta – ikään kuin ongelmaan löytyisi ratkaisu tarkastelemalla opettajankoulutusyksiköiden toimintaa. SOOLin väistyvä puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo muistuttaa, että opettajankoulutukseen hakeudutaan kuitenkin siksi, että se avaa tien toimia opettajana.

– Meidän tulee siis puhua opettajan ammatin houkuttelevuudesta. Ratkaisu opettajuuden suosiolle löytyy siis työelämästä, Vehmassalo tähdentää.

– Tähän liittyen meillä opeopiskelijoilla on sanoma jokaiselle päättäjälle kunnissa ja kaupungeissa: Parantakaa opettajien työoloja, jotta ala pysyy houkuttelevana ja saamme parhaat opettajat kouluttamaan myös tulevia oppijoita!

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto vaatii, että Suomessa laaditaan kansallinen ohjelma opettajuuden houkuttelevuuden edistämiseksi. Suomalaisen koulutusjärjestelmän ylpeyden aihe on ollut maailman parhaimmat opettajat. Mikäli toimenpiteisiin opetusalan houkuttelevuuden edistämiseksi ei ryhdytä välittömästi, maailman parhaiden opettajien sijaan meillä on edessämme kansallinen pula pätevistä opettajista.


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

28.1.2021

Kuntien tärkein tehtävä

Keväällä on hyvä hetki pysähtyä, miettiä omia arvojaan ja ennen kaikkea äänestää. Kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi meneillään olevan sote-uudistuksen jälkeen jää kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Jaa sivu somessa

Tweet