17.11.2016

Uutta luova osaaminen

Opettajaopiskelijat ovat onnistuneet vaikuttamaan kansalliseen kehittämisohjelmaan.

JULIA PETÄJÄ
Soolibooli 5/16

Maailman opettajien päivänä 5.10. opettajaopiskelijat kirjasivat ylös omia vahvuuksiaan superopettajana. Opiskelijat ilmiantoivat itsestään enimmäkseen eettisiä ja sosiaalisia piirteitä, kuten kuunteleva, heittäytyvä, innostaja, sydämellisyys, positiivisuus, rehellisyys, empatia, kohtaaminen ja rohkeus kokeilla uutta. Vähemmälle jäivät tässä yhteydessä alan sisältöön liittyvät kompetenssit. Piirteet kuvastavat opettajaopiskelijoiden mielikuvia tulevasta työstä ja sitä, millaisia taitoja he haluavat käyttää opettajana.

SOOLin Tavoitteet opettajankoulutukselle 2016–2019 -ohjelma julkaistiin keväällä opettajankoulutusfoorumin valmistellessa kansallista kehittämisohjelmaa. Opettajaopiskelijat voivat olla erittäin ylpeitä työstään, sillä kansallinen kehittämisohjelma tunnistaa SOOLin ohjelmaan verrattuna yhteneväisesti opettajankoulutuksen kehittämiskohteet ja päämäärät. Opettajaopiskelijat ovat siis onnistuneet vaikuttamaan kehittämisohjelmaan, ja lisäksi saavat mahdollisuuden vaikuttaa myös ohjelman mukaisissa kehittämishankkeissa. Ohjelmaan kun on kirjattu, että opettajaksi opiskelevat ovat mukana oman koulutuksensa kehittämisessä ja uudistamisessa kaikilla tasoilla.

Opettajaopiskelijat tunnistetaan oman koulutuksensa asiantuntijoina. Osallistamalla opiskelijat kehittämishankkeisiin koulutuksen aikana annetaan työkaluja toteuttaa kehittämistoimia myös työelämässä. Toimintamuoto osoittaa, että osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus eivät ole vain opettajankoulutuksen sisältöjä, vaan arvoja, osa toimintakulttuuria. Näitä taitoja tulee oppia käytännössä, jotta niitä voi välittää työssä eteenpäin oppijoille.

Perustutkintokoulutus on toteutunut jokseenkin systemaattisesti, mutta perehdytys- ja täydennyskoulutukselta on puuttuneet rakenteet, joita ohjelma nyt lupaa. On varmistettava, että jokainen uusi opettaja saa tuen, turvan ja perehdytyksen työnsä alkutaipaleella, joka on niin kovin herkkä ja toisinaan voimia vievä. On varmistettava, että jokaisella opettajalla on mahdollisuus päivittää osaamistaan modernia oppimista tukevaksi koko uransa ajan. Lisäksi mentoroinnista pyritään saamaan vakiintunut käytäntö kaikkialla. Opettajilla on erilaista osaamista ja kokemusta, liian suuri potentiaali hukataan jos opettajat eivät voi jakaa kokemuksiaan.

Myös peruskoulutus vaatii uudistamista. Paljon hyviä kehittämistoimia on tehty eri puolilla maata ja nämä hyvät käytänteet tulee saada leviämään. Jo tästä syystä opettajankoulutusfoorumi on tarjonnut ja tulee jatkossakin tarjoamaan kohtaamon jakaa hyväksi todettua tutkimus- ja kehittämistyötä. Tällöin jokainen opettajaopiskelija saa yhtäläiset valmiudet toimia opettajan työssä riippumatta siitä, mistä yksiköstä on valmistunut.

Uskallus kokeilla uutta oli mainittu monella opettajaopiskelijalla supervoimaksi. Myös kehittämisohjelmassa "uutta luova osaaminen" on mainittu huomattavan monta kertaa. Mikään muu tässä maailmassa ei ole varmaa kuin alati kiihtyvä muutos. Tietoyhteiskunta globalisoituu ja teknologisoituu. Suorittava työ vähenee ja erityinen vaade koulutukselle on tuottaa uutta luovaa osaamista. Opettajan tulee voida kasvattaa tähän maailmaan ihmisiä, jotka aktiivisesti luovat tulevaisuutta, eivät vain passiivisesti seuraa muutosta. (Opettajan)koulutusta on kehitettävä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet