Vaikuttaminen

SOOL on valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja vaikuttamisen väylä opettajaopiskelijoita koskevissa asioissa. Edunvalvontatyön tueksi SOOL tekee yhteistyötä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatahojen sekä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

SOOLin edunvalvonta keskittyy opettajankoulutukseen liittyvään koulutuspoliittiseen edunvalvontaan sekä opettajankoulutuksen kehityssuuntausten seuraamiseen ja niihin vaikuttamiseen. SOOLin jäsenyhdistykset vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta opettajankoulutusyksiköissä.

SOOL tarjoaa kaikkien opetusalojen opettajaopiskelijoille valtakunnallisen foorumin keskustelulle ja pyrkii lisäämään jäsenyhdistysten ja jäsenistön koulutuspoliittista tietämystä ja aktiivisuutta. Jäsenyhdistyksiä aktivoidaan järjestämällä heille seminaareja ja koulutuksia edunvalvontatyön tueksi. SOOL osallistuu myös korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan opiskelijatoimintaan.

SOOL antaa tarvittaessa kannanottoja, julkilausumia ja lausuntoja opettajaopiskelijoita koskevista asioista. Koulutuspoliittiset ohjelmat ja julkaisut on tarkoitettu liiton oman edunvalvontatyön lisäksi jäsenyhdistysten ja opettajankoulutuksesta päättävien tahojen hyödynnettäväksi.

#opeopiskelijat


Tavoitteet & suositukset

  • Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan SOOL on koonnut opettajaksi opiskelevien näkemykset opettajankoulutuksen kehittämistarpeista. Ohjelma on liiton tärkein koulutuspoliittinen julkaisu.
  • Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on ainoa valtakunnallinen suositus opetusharjoitteluille, ja sen kirjoittamisessa on pyritty huomioimaan kaikki opettajaksi opiskelevat.
  • Suositukset uuden opettajan perehdytykselle on laadittu varmistamaan uusien opettajien mahdollisuudet yhdenvertaiseen työskentelyn aloittamiseen työpaikasta riippumatta.
  • SOOLin yhdenvertaisuusohjelman tavoitteena on auttaa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä ja syrjinnän vastustamisessa opettajaksi opiskelevien keskuudessa ja heidän opinnoissaan.
  • Opinnäyteteesit on laadittu opiskelijan tueksi ja oikeuksien varmistamiseksi opinnäytetyötä tehdessä.

Selvityksiä


Vaalit

 

Jaa sivu somessa

Tweet