Vaikuttaminen

SOOL on valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja vaikuttamisen väylä opettajaopiskelijoita koskevissa asioissa. Edunvalvontatyön tueksi SOOL tekee yhteistyötä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatahojen sekä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

SOOLin edunvalvonta keskittyy opettajankoulutukseen liittyvään koulutuspoliittiseen edunvalvontaan sekä opettajankoulutuksen kehityssuuntausten seuraamiseen ja niihin vaikuttamiseen. SOOLin jäsenyhdistykset vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta opettajankoulutusyksiköissä.

SOOL tarjoaa kaikkien opetusalojen opettajaopiskelijoille valtakunnallisen foorumin keskustelulle ja pyrkii lisäämään jäsenyhdistysten ja jäsenistön koulutuspoliittista tietämystä ja aktiivisuutta. Jäsenyhdistyksiä aktivoidaan järjestämällä heille järjestökoulutusta edunvalvontatyön tueksi. SOOL osallistuu myös korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan opiskelijatoimintaan.

SOOL antaa tarvittaessa kannanottoja, julkilausumia ja lausuntoja opettajaopiskelijoita koskevista asioista. Koulutuspoliittiset ohjelmat ja julkaisut on tarkoitettu liiton oman edunvalvontatyön lisäksi jäsenyhdistysten ja opettajankoulutuksesta päättävien tahojen hyödynnettäväksi.

#opeopiskelijat


Tavoitteet & suositukset


Selvityksiä

Jaa sivu somessa

Tweet