30.5.2017

Varhaiskasvatuslain toiseen vaiheeseen tarvitaan rohkeita päätöksiä!

SOOLin mukaan varhaiskasvatus on selkeästi määriteltävä pedagogiseksi toiminnaksi, mikä nostaa alan profiilia ja lisää lastentarhanopettajankoulutuksen vetovoimaisuutta. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet tulee selkiyttää lakiin siten, että ne tuovat esiin jokaisen päiväkodissa työskentelevän erityisosaamisen ja tunnustavat jokaisen koulutuksen vahvuudet.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry edellyttää, että varhaiskasvatuslain toisen vaiheen valmistelussa tehdään rohkeita päätöksiä ja lakia täydennetään niiltä osilta, joilta se jäi puutteelliseksi lain ensimmäisessä vaiheessa.

SOOL painottaa, että lakiin tulee selkeästi kirjata sekä määritellä, mitä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan. Opettajaksi opiskelevat näkevät tärkeänä, että varhaiskasvatuksen määritelmässä painottuu erityisesti pedagogiikka. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen edellyttää, että siitä vastaa pedagogisen koulutuksen saanut opettaja. Varhaiskasvatuksen selkeä määrittely pedagogiseksi toiminnaksi nostaa alan profiilia ja lisää lastentarhanopettajankoulutuksen vetovoimaisuutta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet tulee selkiyttää lakiin siten, että ne tuovat esiin jokaisen päiväkodissa työskentelevän erityisosaamisen ja tunnustavat jokaisen koulutuksen vahvuudet. Siksi SOOL edellyttää, että jatkossa yliopistollisen lastentarhanopettajankoulutuksen saaneet toimivat nimikkeellä varhaiskasvatuksen opettaja ja ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen saaneet toimivat nimikkeellä varhaiskasvatuksen sosionomi.

SOOL toivoo, että varhaiskasvatuslakia valmisteltaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että lastentarhanopettajia koulutetaan riittävästi. Jokaisella lapsella tulee olla yhdenvertainen oikeus lastentarhanopettajaan. Lastentarhanopettajien pulaa ei tule korjata nostamalla pelkästään kandidaatin tutkintoon tähtäävien aloituspaikkoja, vaan koulutuspaikkojen määriä tulee lisätä samassa suhteessa myös maisteritutkintoihin. Varhaiskasvatuksen maisteritutkinto tuottaa laaja-alaista asiantuntijuutta työelämää varten sekä takaa korkealaatuisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja tutkimuksen kehittämisen myös tulevaisuudessa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet