Opeopiskelija-lehti

8.5.2015

Mikään ei ole varmaa paitsi muutos

Muutos on pysäyttämätön voima ja lopulta emme kuitenkaan voi vaikuttaa kaikkeen.

20.3.2015

Kasvun taju

Snellman-korkeakoulusta Helsingistä valmistuu luokanopettajia ja varhaiskasvattajia steinerkouluihin ja steinerpäiväkoteihin.

20.3.2015

SOOL uudistuu taas

Jälleen on mahdollisuus vaikuttaa. SOOLin liittokokous päättää vuosittain liiton toiminnan suuntaviivoista ja valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen päätöksiään toteuttamaan. Liittokokouksessa päätösvalta on SOOLin jäsenyhdistyksillä eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen nimeämillä opiskelijaedustajilla. Liittari pidetään Helsingissä 11.–12. huhtikuuta.

20.3.2015

Opettajien palkoista leikataan

Työsuhteiden myöhentäminen vastaa noin kahden viikon lomautusta ja palkanalennusta uusille ja kuntaa vaihtaville opettajille.

20.3.2015

"Ai olink mä Caribial?"

SOOLin Talvipäivät 20.–22. helmikuuta Suomen Turussa keräsi jälleen opeopiskelijoita ympäri Suomen yhteisen viikonlopun viettoon. Viikonlopun slogania ei käy kieltäminen: ”Ei mikkää pöllömmät bileet?”

20.3.2015

Ei erilainen vaan erityinen

SOOLin erityispedagogiikkaa ruotiva teemaseminaari Jyväskylässä osui aiheen yhteiskunnallisen näkyvyyden kannalta otolliseen paikkaan.

20.3.2015

Opettaja kasvatuskumppanina

SOOLin teemaseminaarissa OPETTAJA – kasvattaja, poliisi, sosiaalityöntekijä vai näitä kaikkia? heräteltiin ajatuksia kasvatuskumppanuus-teeman ympäriltä, ja pohdittiin opettajan vastuita ja velvollisuuksia sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

20.3.2015

Erilainen vai erityinen?

Kunnioitetaan erityisyyttä ja lopetetaan puhe erilaisuudesta!

23.1.2015

Opekas yhteistyöhön Rauman kaupungin kanssa

Raumalla järjestettiin marraskuussa ainutlaatuinen tilaisuus, kun raumalaisten opeopiskelijoiden ainejärjestö Opekas allekirjoitti Rauman kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan Rauman kaupunki tukee opettajaopiskelijoita uuden opiskelijatilan vuokraamisessa 10 000 eurolla vuodessa. Mutta miksi tällainen sopimus tehtiin?

23.1.2015

Helsinkiläistä yhteistyötä taideaineissa

Helsinkiläiset ainejärjestöt Kooma ry (kuvataidekasvatus, Aalto-yliopisto) ja Maine ry (musiikkikasvatus, Sibelius-Akatemia) ryhtyivät viime lukuvuonna yhteistyöhön yhteisten työpajojen merkeissä. Opettajaksi opiskelevat ovat tätä kautta tutustuneet toisiinsa ja toiseen taidealaan.

23.1.2015

Erkka Eksperiense

Erkka Eksperiense on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen erityispedagogiikan opiskelijoita ympäri Suomen. Viime syksynä tapahtumaa vietettiin Helsingissä, ja se keräsi yhteensä viitisenkymmentä osallistujaa. Ohjelmaan sisältyi monipuolinen koulutus, jännittävä kaupunkisuunnistus pääkaupungissamme sekä hirmuisen hurmaavat Halloween-sitsit.

23.1.2015

Tuhannen ja yhden yön tarinoita

Kun puhutaan SOOLista, mainitaan usein edunvalvonta ja koulutuspolitiikka. SOOLilla on kuitenkin myös toinen tärkeä tehtävä: SOOL yhdistää opettajaksi opiskelevat ympäri Suomen.

23.1.2015

Näin tehtiin Talvipäivät

Talvipäivien järjestäminen on ennen kaikkea hauskaa, mutta myös raskasta, aikaa vievää ja joskus stressaavaakin. Projekti kuitenkin antaa enemmän kuin ottaa.

23.1.2015

Opetusharjoittelussa tiimityö vahvistaa omaa osaamista

Kesälukioseura järjestää kesäisin yli kaksikymmentä kesälukiota eri puolilla Suomea, joissa lukiolainen voi suorittaa lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Kesälukioiden lisäksi Kesälukioseura järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille. Opettajaopiskelijoille kesälukiot ja ulkosuomalaiskurssit tarjoavat oivan mahdollisuuden hyödyntää kesäkuukaudet opintojen edistämiseen suorittamalla harjoittelunsa intensiivisillä kesäkursseilla.

23.1.2015

Kasvatuskumppanuus koulussa

Minkälaiset ovat uuden opettajan valmiudet?

23.1.2015

Valoa kohti ja tuulta päin

Opiskeluajasta voi saada niin paljon muutakin kuin pelkän oppiarvon.

7.11.2014

Pe-da-GO!

Jyväskylän luokanopettajaopiskelijoiden aineyhdistyksen tulevaisuudennäkymät ovat varsin valoisat, sillä uusilta opiskelijoilta löytyy virkistystoiminnan ohella kiinnostusta myös hallituskuvioihin ja muihin vastuutehtäviin.

7.11.2014

Ruotsin koulu on aallonpohjalla

Pintaan nouseminen vaatii opiskelijajärjestön mukaan koko koululaitoksen uudelleenorganisoinnin.

7.11.2014

Kuka tyhjensi eläkepajatson?

Uusi eläkeratkaisu on epäoikeudenmukainen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville nuorille, jotka panostavat omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuteen kouluttautumalla.

7.11.2014

Turvallisuuden työkaluja

SOOLin teemaseminaari keräsi taas yhteen opettajaopiskelijoita ympäri Suomea. Kuten SOOLin teemaseminaareissa yleensäkin, myös nyt etsittiin vastauksia kysymyksiin, joihin opettajankoulutus ei anna tarpeeksi vastauksia. Tällä kertaa Joensuussa pureuduttiin Turvatakuu-otsikon alla turvallisuuden monisyiseen teemaan.

Jaa sivu somessa

Tweet