1.12.2017

Sisäilmaongelmat on ratkaistava nopeasti

SOOL on huolissaan koulujen sisäilmatilanteesta ja sen vaikutuksesta tulevien opettajien työuriin. Lokakuussa julkaistun sisäilmatutkimuksen mukaan joka neljäs nyt työssä käyvistä opettajista on kokenut terveydentilansa heikentyneen sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelma on todellinen ja se tulee katkaisemaan yhä useamman opettajan uran kesken, jos tilanteeseen ei puututa välittömästi.

KANNANOTTO

Yhä useampi opettaja kohtaa työssään arjen haasteiden ohella myös ongelmia terveytensä kanssa. Ongelman taustalla on pitkään kulisseissa muhinut suomalaisten oppilaitosten huono kunto ja peruskorjauksen tarve. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvitti ongelman laajuutta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa tuoreessa tutkimuksessaan, joka julkaistiin lokakuun lopulla. Tutkimukseen vastanneista 85 prosenttia ilmoitti työpaikallansa olevan sisäilmaongelmia ja noin 40 prosentille vastaajista sisäilmaongelmista oli aiheutunut terveydellistä haittaa.

SOOL pitää erittäin huolestuttavana tilannetta, jossa opettajien työskentely terveydelle haitallisissa olosuhteissa pitkittyy korjausrahoituksen puutteen vuoksi. Ongelma koskettaa hyvin laajaa joukkoa opettajia ja voi osaltaan vaikuttaa alan houkuttelevuuteen. Suunnanmuutoksen puuttuessa tilanne tulee aiheuttamaan yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

– On haaskausta, että motivoituneet ja laadukkaan koulutuksen saaneet opettajat joutuvat vaihtamaan alaa, koska heidän terveytensä ei kestä oppilaitoksissa työskentelyä. Erityisesti nuorten opettajien terveyssyistä tapahtuva alanvaihto tulee yhteiskunnalle auttamatta kalliiksi, toteaa SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

SOOL vaatii päättäjiltä tilanteen korjaamiseksi nopeita, mutta harkittuja päätöksiä. Korjaustöihin on varattava riittävä rahoitus ja toimenpiteet on aloitettava mahdollisimman pian. SOOL kannattaa OAJ:n ehdotusta kymmenen vuoden valtakunnallisesta ohjelmasta sisäilmaongelmien korjaamiseksi sekä päiväkotien ja oppilaitosten uudisrakentamiseksi. Nykyisten ja tulevien opettajien urat ja tulevaisuus eivät saa vaarantua lyhyen aikavälin säästöjen varjolla.


Lisää aiheesta

19.9.2022

Laadukas opettajankoulutus vaatii kohdennettua rahoitusta

Laadukasta opettajankoulutusta ei ole ilman riittäviä ja kohdennettuja resursseja. Opettajankoulutukseen panostaminen on SOOLin mukaan yksi olennaisimmista ratkaisuista opettajapulaan.

19.8.2022

Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia ei pidä väljentää

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on esittänyt varhaiskasvatuslain muuttamista niin, että päiväkoteihin ja esiopetukseen voisi helpommin palkata ammattikorkeakoulutuksen saanutta henkilökuntaa. SOOLin mukaan varhaiskasvatuksessa opetuksen pedagoginen vastuu tulee olla jatkossakin yliopistokoulutuksen saaneilla varhaiskasvatuksen opettajilla.

8.8.2022

Riku Oras SOOLin toiminnanjohtajaksi

Opettajaksi opiskelevien liiton uutena toiminnanjohtajana ja OAJ:n opiskelijatoiminnan asiantuntijana on aloittanut kasvatustieteen maisteri Riku Oras. Samalla koordinaattoriksi SOOLin toimistolle palaa tehtävää aiemminkin hoitanut Saara Vuorinen.

19.5.2022

Olli Luukkaisesta SOOLin kunniajäsen

OAJ:n puheenjohtajan tehtävät tänä keväänä jättänyt Olli Luukkainen on SOOLin ensimmäinen kunniajäsen. Nykyisten sääntöjen perusteella liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisellä tavalla toiminut SOOLin ja opettajaksi opiskelevien hyväksi.

5.5.2022

Kampuksilla: Tila- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä

SOOL on jäsenistön ja jäsenyhdistystensä tukena kaikessa edunvalvonnassa, tarvittaessa myös paikallisesti kaikilla kampuksilla. Tässä tilannekatsaukset Tampereelta, Espoosta, Raumalta, Joensuusta ja Jyväskylästä.

Jaa sivu somessa

Tweet