1.12.2017

Sisäilmaongelmat on ratkaistava nopeasti

SOOL on huolissaan koulujen sisäilmatilanteesta ja sen vaikutuksesta tulevien opettajien työuriin. Lokakuussa julkaistun sisäilmatutkimuksen mukaan joka neljäs nyt työssä käyvistä opettajista on kokenut terveydentilansa heikentyneen sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelma on todellinen ja se tulee katkaisemaan yhä useamman opettajan uran kesken, jos tilanteeseen ei puututa välittömästi.

KANNANOTTO

Yhä useampi opettaja kohtaa työssään arjen haasteiden ohella myös ongelmia terveytensä kanssa. Ongelman taustalla on pitkään kulisseissa muhinut suomalaisten oppilaitosten huono kunto ja peruskorjauksen tarve. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvitti ongelman laajuutta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa tuoreessa tutkimuksessaan, joka julkaistiin lokakuun lopulla. Tutkimukseen vastanneista 85 prosenttia ilmoitti työpaikallansa olevan sisäilmaongelmia ja noin 40 prosentille vastaajista sisäilmaongelmista oli aiheutunut terveydellistä haittaa.

SOOL pitää erittäin huolestuttavana tilannetta, jossa opettajien työskentely terveydelle haitallisissa olosuhteissa pitkittyy korjausrahoituksen puutteen vuoksi. Ongelma koskettaa hyvin laajaa joukkoa opettajia ja voi osaltaan vaikuttaa alan houkuttelevuuteen. Suunnanmuutoksen puuttuessa tilanne tulee aiheuttamaan yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

– On haaskausta, että motivoituneet ja laadukkaan koulutuksen saaneet opettajat joutuvat vaihtamaan alaa, koska heidän terveytensä ei kestä oppilaitoksissa työskentelyä. Erityisesti nuorten opettajien terveyssyistä tapahtuva alanvaihto tulee yhteiskunnalle auttamatta kalliiksi, toteaa SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

SOOL vaatii päättäjiltä tilanteen korjaamiseksi nopeita, mutta harkittuja päätöksiä. Korjaustöihin on varattava riittävä rahoitus ja toimenpiteet on aloitettava mahdollisimman pian. SOOL kannattaa OAJ:n ehdotusta kymmenen vuoden valtakunnallisesta ohjelmasta sisäilmaongelmien korjaamiseksi sekä päiväkotien ja oppilaitosten uudisrakentamiseksi. Nykyisten ja tulevien opettajien urat ja tulevaisuus eivät saa vaarantua lyhyen aikavälin säästöjen varjolla.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet