1.12.2017

Sisäilmaongelmat on ratkaistava nopeasti

SOOL on huolissaan koulujen sisäilmatilanteesta ja sen vaikutuksesta tulevien opettajien työuriin. Lokakuussa julkaistun sisäilmatutkimuksen mukaan joka neljäs nyt työssä käyvistä opettajista on kokenut terveydentilansa heikentyneen sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelma on todellinen ja se tulee katkaisemaan yhä useamman opettajan uran kesken, jos tilanteeseen ei puututa välittömästi.

KANNANOTTO

Yhä useampi opettaja kohtaa työssään arjen haasteiden ohella myös ongelmia terveytensä kanssa. Ongelman taustalla on pitkään kulisseissa muhinut suomalaisten oppilaitosten huono kunto ja peruskorjauksen tarve. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvitti ongelman laajuutta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa tuoreessa tutkimuksessaan, joka julkaistiin lokakuun lopulla. Tutkimukseen vastanneista 85 prosenttia ilmoitti työpaikallansa olevan sisäilmaongelmia ja noin 40 prosentille vastaajista sisäilmaongelmista oli aiheutunut terveydellistä haittaa.

SOOL pitää erittäin huolestuttavana tilannetta, jossa opettajien työskentely terveydelle haitallisissa olosuhteissa pitkittyy korjausrahoituksen puutteen vuoksi. Ongelma koskettaa hyvin laajaa joukkoa opettajia ja voi osaltaan vaikuttaa alan houkuttelevuuteen. Suunnanmuutoksen puuttuessa tilanne tulee aiheuttamaan yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

– On haaskausta, että motivoituneet ja laadukkaan koulutuksen saaneet opettajat joutuvat vaihtamaan alaa, koska heidän terveytensä ei kestä oppilaitoksissa työskentelyä. Erityisesti nuorten opettajien terveyssyistä tapahtuva alanvaihto tulee yhteiskunnalle auttamatta kalliiksi, toteaa SOOLin puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

SOOL vaatii päättäjiltä tilanteen korjaamiseksi nopeita, mutta harkittuja päätöksiä. Korjaustöihin on varattava riittävä rahoitus ja toimenpiteet on aloitettava mahdollisimman pian. SOOL kannattaa OAJ:n ehdotusta kymmenen vuoden valtakunnallisesta ohjelmasta sisäilmaongelmien korjaamiseksi sekä päiväkotien ja oppilaitosten uudisrakentamiseksi. Nykyisten ja tulevien opettajien urat ja tulevaisuus eivät saa vaarantua lyhyen aikavälin säästöjen varjolla.


Lisää aiheesta

5.6.2019

Hallitusohjelmassa sekä kiitoksen että huolen aiheita

SOOL kommentoi lyhyesti uutta hallitusohjelmaa.

29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

23.5.2019

Huolia kesätöissä? Kysy neuvoa maksuttomasta Kesäduunari-infosta

Kesäduunari-infoon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä jo ennen kesätyön alkamista. Infosta voi kysyä neuvoja esimerkiksi palkkaan, työvuoroihin ja koeaikaan liittyvistä aiheista. Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti, eikä avun pyytämistä tarvitse arastella.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

Jaa sivu somessa

Tweet