6.3.2015

Erityispedagogiikkaa lisättävä opettajankoulutukseen

Erityispedagogiikan opintojen osuus opettajankoulutusohjelmissa ei SOOLin mielestä ole määrällisesti ja laadullisesti riittävää. Inkluusio, monikulttuurisuus ja erilaiset oppijat vaativat opettajalta entistä enemmän erityispedagogista osaamista, mutta opettajankoulutus ei vastaa tältä osin työelämän tarpeisiin.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL on huolissaan opettajankoulutuksen tarjoaman erityispedagogisen osaamisen riittävyydestä. Inkluusio, monikulttuurisuus ja erilaiset oppijat vaativat opettajalta entistä enemmän erityispedagogista osaamista, mutta opettajankoulutus ei vastaa tältä osin työelämän tarpeisiin. Monilla valmistuvilla opettajilla ei ole riittäviä valmiuksia opettaa suuria ryhmiä, joissa oppilaiden integrointi ja erityisen tuen tarve ovat arkipäivää.

Opettajaksi opiskelevat saavat koulutuksessa heikot eväät erilaisten oppijoiden opetukseen käytännössä ja tämä näkyy muun muassa nuorten opettajien väsymisenä (OAJ:n työolobarometri 2013). SOOL on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, ettei erityispedagogiikan opintojen osuus opettajankoulutusohjelmissa ei ole määrällisesti ja laadullisesti riittävää. Kehitystä ei ole kuitenkaan juuri tapahtunut.

SOOLin puheenjohtajan Maiju Laurilan mielestä opettajan on työssään hyvin tärkeää kohdata jokainen oppija yksilöllisesti, tunnistaa erilaisia erityistarpeita sekä ohjata ja tukea erilaisten yksilöiden oppimista. Tutkintoihin tulee sisältyä riittävä määrä käytännön osaamiseen johtavaa erityispedagogiikan opetusta ja eriyttämisen sekä erilaisten oppijoiden huomioimisen tulee olla läsnä kaikessa opettajankoulutukseen sisältyvässä opetuksessa.

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä lisäämään käytäntöön sidottuja erityispedagogisia opintoja tutkintoihin. Erityispedagoginen ymmärrys opettajankoulutuksessa edellyttää resursseja myös opettajankouluttajien täydennyskoulutukseen. Valmistuville opettajille on tarjottava työelämän kannalta välttämättömät erityispedagogiset taidot.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet