27.4.2014

Tulevaisuudesta ei ole varaa säästää

Opettajankoulutukseen kohdistuvat leikkaukset vaarantavat liittokokouksen mukaan tulevien kasvattajien laaja-alaisen osaamisen ja työllistymisen. Lasten ja nuorten koulutuksen tulevaisuus turvataan asiantuntevilla ja pedagogisesti taitavilla opettajilla.

LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n liittokokous on huolissaan opettajankoulutukseen kohdennettavien resurssien riittämättömyydestä. Suomalainen opettajankoulutus on saanut kansainvälisestikin arvostusta koulutuksen ja kasvatuksen menestystekijänä. Menestyksen takaamiseksi opettajankoulutukseen suunnattujen resurssien on oltava riittävät ja ne tulee kohdentaa tarkoituksenmukaisesti. Näillä toimilla opettajuuden arvo tunnustetaan myös tulevaisuudessa.

Opettajankoulutuksen tulee olla koulutuksen kehittämisen edelläkävijä sekä ennakoida tulevaisuutta ja vastata niihin haasteisiin joita yhteiskunnan, opetuksen ja kasvatuksen jatkuvat muutokset tuovat mukanaan. Leikkauksista johtuen kontaktiopetusta, vuorovaikutuksellisuutta sekä monipuolisia opiskelumuotoja on korvattu kirjatenteillä ja itseopiskelulla. Taloudellisiin syihin vedoten vähennetään myös sivuainemahdollisuuksia. Tämä vaarantaa tulevien kasvattajien laaja-alaisen osaamisen ja työllistymisen. Lisäksi opettajankoulutuksen tarjoamien tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien tulisi vastata todellisia tarpeita.

Suomalaista kasvatus- sekä koulutusjärjestelmää arvostetaan ympäri maailmaa. Tämän aseman säilyttäminen vaatii panostamista koulutuksen kehittämiseen. Lasten ja nuorten koulutuksen tulevaisuus turvataan asiantuntevilla ja pedagogisesti taitavilla opettajilla.

Sitä niittää mitä kylvää. Ja jos ei kylvä, niin on turha odottaa satoa. (Vanha suomalainen sananlasku.)


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet