Opeopiskelija-lehti

24.3.2017

Käytä ääntäsi kevään kuntavaaleissa

Vaikuttamista on monenlaista. Kaikilta opettajaksi opiskelijoilta ei pidä odottaa aktiivista kansalaisuutta esimerkiksi järjestöjyränä tai poliitikkona, mutta meidän keskuudessa kaikkien tulisi tehdä niitä pieniä tekoja kohti parempaa yhteiskuntaa. Yksi näistä pienistä teoista on äänestäminen.

24.3.2017

Arvojen jäljillä

Sulje silmäsi, unohda kiire ja hälinä, ota vähän omaa aikaa – keskustellaan hetki kasvatuksen arvoista. Toisinaan on hyvä astua ulos omasta kuplastaan ja katsoa asioita muiden näkökulmasta.

23.3.2017

Talvipäiväraportti 2017

SOOLin 71. Talvipäivät järjestettiin kauniissa Savonlinnassa viikonloppuna 17.–19. helmikuuta. Talvipäiviä varjosti tieto siitä, että Savonlinnan opettajankoulutusyksikkö on päätetty lakkauttaa ja opetus päättyy reilun vuoden päästä siirtyen Joensuuhun.

23.3.2017

Jäsenistö koolle!

Jäsenyhdistykset käyttävät liittokokouksessa SOOLin ylintä päätösvaltaa. Jotta kaikkien jäsenryhmien ääni kuuluu liiton toiminnassa, on tärkeää, että päätöksenteossa ovat mukana edustajat kaikilta opettajankoulutusaloilta. Liittokokous pidetään 8.–9. huhtikuuta.

23.3.2017

Kevään merkkejä

On tärkeää, että opiskelijat ovat mukana kehittämässä opettajankoulutusta, sillä meillä on ainutlaatuista asiantuntijuutta koulutuksen nykytilasta sekä visiota opettajankoulutuksesta, joka olisi aikaansa edellä.

26.1.2017

Aimo Jalla: On se vaan

Aimo suostui ehdokkaaksi.

26.1.2017

Aivan erityinen Spessu

Viime syksynä SOOL sai uuden jäsenyhdistyksen Oulun erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö Spessu ry:stä. Erityispedagogiikan koulutusohjelma alkoi Oulun yliopistossa vasta syksyllä 2015, ja oman ainejärjestönsä alan opiskelijat perustivat kevään 2016 aikana.

26.1.2017

Työnhaun ABC-kirja valmistuville

Haku ensi lukuvuoden opettajanvirkoihin ja -toimiin on jo käynnissä.

26.1.2017

Kuntavaalit ja opeopiskelijan tulevaisuus

Keskustelu kuntavaaleista ja opettajaksi opiskelevien tavoitteista niihin liittyen käynnistyi SOOLin liittokokouksessa viime vuoden keväällä ja loppuvuodesta SOOL julkaisi omat kuntavaalitavoitteensa.

26.1.2017

Pitääkö PISA-tuloksista olla huolissaan?

Viime itsenäisyyspäivänä julkaistiin uusimman PISA-tutkimuksen tulokset. Kyseessä on maailman tunnetuin oppimistuloksia arvioiva tutkimusohjelma, jota on vuodesta 2000 alkaen toteuttanut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. PISA-tulosten äärellä voidaan kysyä, mitä ne kertovat suomalaisesta koulusta ja sen kehityksestä.

26.1.2017

Kaksoiskelpoisuus – uhka vai mahdollisuus?

Riikka Rintalan mielestä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämiskohteisiin tulee nostaa kaksoiskelpoisuuden lisääminen myös aineenopettajille.

26.1.2017

Opeopiskelijat maailmalla

Pyöräytä karttapalloa, ota yhteyttä tiedekuntasi vaihtokoordinaattoriin ja lähde matkaan!

26.1.2017

Uudenvuodenlupauksena koulutuslupaus?

Voimme vielä vaikuttaa siihen, että tästä vuodesta tulee koulutukselle edellistä parempi vuosi.

17.11.2016

Ope hei, mikä on sun supervoima?

SOOLin MOP-tempauksessa korostettiin opeopiskelijoitten luonteenvahvuuksia ja iloittiin arjen supersankaruutta.

17.11.2016

Järjestötoiminta ottaa paljon, mutta antaa enemmän

Toiminnasta saatavat kokemukset ovat hyödyllisiä niin sen tavallisen elämän, kuin työelämänkin kannalta.

17.11.2016

Uutta luova osaaminen

Opettajaopiskelijat ovat onnistuneet vaikuttamaan kansalliseen kehittämisohjelmaan.

17.11.2016

Tempo ry:n ja Kuopion kaupunginteatterin yhteistyö toimii!

Savonia ammattikorkeakoulun musiikki- ja tanssipedagogiopiskelijat ovat saaneet tutustua teatterityöhön ja musikaalien maailmaan jo useamman vuoden ajan.

17.11.2016

Tempo ry on musiikkia, tanssia ja pedagogiikkaa Kuopiossa

Yksi tuoreimmista SOOL-perheen jäsenistä, Tempo ry, on SOOLin ensimmäinen jäsenyhdistys, joka löytyy Puijon tornin juuresta Kuopiosta.

17.11.2016

Koulu on osa kulttuuria, ei jotain jota voi ostaa kaupasta

Pohjoismaiden opeopiskelijat keskustelivat Oslossa muun muassa PISA-testauksen mielekkyydestä.

16.11.2016

Opettajat sukupuolistereotypioita murtamassa - "Te ootte jediritareita"

Samalla viikolla, kun sosiaalinen media kuohui ja Opetushallituksen kohuopas oli mielipiteiden ristiaallokossa, järjestettiin myös SOOLin teemaseminaari sukupuolisensitiivisyydestä.

Jaa sivu somessa

Tweet