Opeopiskelija-lehti

26.1.2017

Kuntavaalit ja opeopiskelijan tulevaisuus

Keskustelu kuntavaaleista ja opettajaksi opiskelevien tavoitteista niihin liittyen käynnistyi SOOLin liittokokouksessa viime vuoden keväällä ja loppuvuodesta SOOL julkaisi omat kuntavaalitavoitteensa.

26.1.2017

Pitääkö PISA-tuloksista olla huolissaan?

Viime itsenäisyyspäivänä julkaistiin uusimman PISA-tutkimuksen tulokset. Kyseessä on maailman tunnetuin oppimistuloksia arvioiva tutkimusohjelma, jota on vuodesta 2000 alkaen toteuttanut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. PISA-tulosten äärellä voidaan kysyä, mitä ne kertovat suomalaisesta koulusta ja sen kehityksestä.

26.1.2017

Kaksoiskelpoisuus – uhka vai mahdollisuus?

Riikka Rintalan mielestä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämiskohteisiin tulee nostaa kaksoiskelpoisuuden lisääminen myös aineenopettajille.

26.1.2017

Opeopiskelijat maailmalla

Pyöräytä karttapalloa, ota yhteyttä tiedekuntasi vaihtokoordinaattoriin ja lähde matkaan!

26.1.2017

Uudenvuodenlupauksena koulutuslupaus?

Voimme vielä vaikuttaa siihen, että tästä vuodesta tulee koulutukselle edellistä parempi vuosi.

17.11.2016

Ope hei, mikä on sun supervoima?

SOOLin MOP-tempauksessa korostettiin opeopiskelijoitten luonteenvahvuuksia ja iloittiin arjen supersankaruutta.

17.11.2016

Järjestötoiminta ottaa paljon, mutta antaa enemmän

Toiminnasta saatavat kokemukset ovat hyödyllisiä niin sen tavallisen elämän, kuin työelämänkin kannalta.

17.11.2016

Uutta luova osaaminen

Opettajaopiskelijat ovat onnistuneet vaikuttamaan kansalliseen kehittämisohjelmaan.

17.11.2016

Tempo ry:n ja Kuopion kaupunginteatterin yhteistyö toimii!

Savonia ammattikorkeakoulun musiikki- ja tanssipedagogiopiskelijat ovat saaneet tutustua teatterityöhön ja musikaalien maailmaan jo useamman vuoden ajan.

17.11.2016

Tempo ry on musiikkia, tanssia ja pedagogiikkaa Kuopiossa

Yksi tuoreimmista SOOL-perheen jäsenistä, Tempo ry, on SOOLin ensimmäinen jäsenyhdistys, joka löytyy Puijon tornin juuresta Kuopiosta.

17.11.2016

Koulu on osa kulttuuria, ei jotain jota voi ostaa kaupasta

Pohjoismaiden opeopiskelijat keskustelivat Oslossa muun muassa PISA-testauksen mielekkyydestä.

16.11.2016

Opettajat sukupuolistereotypioita murtamassa - "Te ootte jediritareita"

Samalla viikolla, kun sosiaalinen media kuohui ja Opetushallituksen kohuopas oli mielipiteiden ristiaallokossa, järjestettiin myös SOOLin teemaseminaari sukupuolisensitiivisyydestä.

16.11.2016

Vahvempaa varhaiskasvatusta

Opetushallituksen määräys varhaiskasvatussuunnitelman perusteista julkaistiin lokakuun puolessa välissä. Uudet, perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat tulee ottaa kunnissa käyttöön vajaan vuoden kuluttua, elokuussa 2017. Mutta mikä minä, melko tuore lastentarhanopettaja olen puhumaan uudesta vasusta?

16.11.2016

Muutoksen tuulia koulutuksen kentällä

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa kuuluu opiskelijoiden ääni kautta linjan.

25.8.2016

Fuksivuosi yllätti opeopiskelijat

Kysyimme aiempien vuosien fukseilta, mikä yllätti opeopinnoissa.

25.8.2016

Opettajuus murroksessa

Miten ohjata opiskelijoita ja opettajia yhä kompleksisemmaksi muuttuvaan opetustyöhön? Joensuun normaalikoulun johtavan rehtorina toiminut Petri Salo tarkastelee aihetta opettajan osaamisaluiden eli kompetenssien näkökulmasta.

25.8.2016

Ryhmäprosessista ystävyyteen

Se, että opiskelijat käyttävät aikaansa toisiinsa tutustumiseen on kaikkien parhaaksi.

25.8.2016

SOOL päivitti tavoitteensa

Tavoitteet opettajankoulutukselle 2016–2019 -ohjelmaan on kirjattu opettajaksi opiskelevien näkemyksiä opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi opettajankoulutuksen kehittämiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tässä jutussa avataan sen syntyprosessia ja sisältöä.

25.8.2016

Eka vuosi opena? Kukaan ei ole korvaamaton

Vuokko Oikarainen on niitä opettajia, jotka ovat ajautuneet alalle. Kolmas työvuosi on nyt aluillaan ja uusi tuleva jännittää taas, mutta tuntuu silti niin hyvältä ja oikealta.

25.8.2016

Fuksivuoteni

Noin vuosi takaperin Suvi Kilpinen eli elämänsä pelottavinta ja ihaninta aikaa.

Jaa sivu somessa

Tweet