22.12.2016

Laadukas opintojen ohjaus on jokaisen opiskelijan oikeus

Opintojen ohjaus on kirjattava lakiin ammatillisesta koulutuksesta nimenomaan opintojen ohjauksena eikä ympäripyöreästi ohjauksena. SOOL vaatii, että laadukasta, pätevän opinto-ohjaajan antamaa opintojen ohjausta on opiskelijan saatavilla jokaisella koulutusasteella.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on huolestunut koulutusleikkausten ja etenkin ammatilliseen reformiin liittyvän lakiuudistuksen vaikutuksesta opinto-ohjauksen saatavuuteen kaikilla koulutusasteilla. Jos opinto-ohjausta ja sen tarpeellisuutta ei ole kirjattu uuteen lakiin, on vaarana, että laadukas opintojen ohjaus on ensimmäisenä leikkauslistalla.

Opintojen ohjaus on kirjattava lakiin ammatillisesta koulutuksesta nimenomaan opintojen ohjauksena eikä ympäripyöreästi ohjauksena. Nuori tarvitsee opintojen ohjausta koko opiskelujensa ajan, ja laadukasta opintojen ohjausta voi antaa vain pätevä opinto-ohjaaja. Ei riitä, että hallituksen esityksen perusteluissa sanotaan laissa puhuttavan opinto-ohjauksesta, jos sitä ei laissa näillä sanoilla lue.

Opintojen ohjauksella on ratkaiseva vaikutus opintojen etenemiseen ja opiskelukykyyn. Ohjauksen avulla opiskelija kykenee suorittamaan opintonsa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Laadukas opintojen ohjaus johdattaa opiskelijan luomaan oman yksilöllisen opintopolkunsa, sitouttaa opiskeluyhteisöön ja ehkäisee samalla esimerkiksi syrjäytymistä.  Suomessa opintojen ohjaus on nykyisellään laadukasta ja ainutlaatuista. Toimivaa järjestelmää ei kannata romuttaa heikentämällä opiskelijan oikeutta opinto-ohjaukseen vaan sitä tulisi kehittää entistä paremmaksi.

Laadukkaaseen opintojen ohjaukseen tulee panostaa myös jatkossa jokaisella koulutusasteella. Opiskelijalla tulee olla oikeus saada sellaista henkilökohtaista ja asiantuntevaa ohjausta, joka mahdollistaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä valmistumisen tavoiteajassa. Ohjauksen tulee olla pätevän opinto-ohjaajan antamaa ja sitä tulee olla saatavilla koko opintojen ajan. Ura- ja ammatinvalinnanohjaus on myös tärkeä osa opintojen ohjausta. Yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten muuttuessa yhä voimakkaammin, on erityisen tärkeää, että opintojen ohjausta on saatavilla riittävästi, jotta työelämän uusiin haasteisiin saadaan vastaamaan tarvittavat taidot omaavia ammattilaisia.

SOOL vaatii, että laadukasta, pätevän opinto-ohjaajan antamaa opintojen ohjausta on opiskelijan saatavilla jokaisella koulutusasteella.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet