11.2.2019

Musiikkikasvatuksen tulevaisuus turvattava ja opiskelijoiden ääntä kuultava

Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on aloitetut yt-neuvottelut uhkaavat musiikkikasvatuksen koulutuksen laatua ja pohjoisen Suomen musiikin opetuksen tulevaisuutta. SOOL vaatii, että Oulun yliopisto turvaa musiikkikasvatuksen linjan jatkuvuuden ja laadun opiskelijoita kuunnellen.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on erittäin huolissaan Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan leikkaus- ja kehitystoimenpiteiden seurauksista musiikkikasvatuksen koulutuslinjalla sekä mahdollisten irtisanomisten vaikutuksista koko pohjoisen Suomen musiikin opetuksen tulevaisuuteen.

Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on aloitettu yt-neuvottelut, jotka kohdistuvat musiikkikasvatuksen, musiikin, soiton ja laulun opetusta toteuttavaan 14 henkilön henkilöstöön. Henkilöstön vähennystarve on korkeintaan kuusi henkilöä. SOOL näkee jäsenyhdistyksensä Mukava ry:n tavoin tämän tarkoittavan suoraa leikkausta musiikkikasvatuksen koulutuksen laatuun.

Oulun yliopiston leikkauksia perustellaan opiskelijoiden hitaalla valmistumisella ja koulutuksen hinnalla. Menettelyissä ja päätöksissä on sivuutettu opiskelijoiden näkökulmat. Kun on kyse opiskelijoiden valmistumisen haasteista ja niiden ratkomisesta, tulee kehitystyössä aidosti osallistaa opiskelijat. Suomalaisten yliopistojen opetuksen ja toiminnan kehittämisen kulmakivi on vahva kolmikanta, jossa opiskelijat ovat tasavertaisia jäseniä päätöksenteossa. SOOL vetoaa Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan johtoon ja vaatii sitä toteuttamaan kehitystyötä sekä toteuttamaan mahdolliset leikkaukset kolmikannan periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on huolissaan koko yhteiskuntamme taito- ja taideaineiden opetuksen arvostuksesta ja osaamisen säilymisestä. Mahdolliset leikkaukset koskettavat musiikkikasvatuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien tutkinto-ohjelmien musiikin opetusta. Oulun yliopistolla on suuri vastuu pohjoisen Suomen musiikin opetuksen laadusta nyt ja tulevaisuudesta. Mikäli musiikinopetuksen leikkaukset toteutuvat, on se musertava päätös koko Pohjois-Suomen musiikin opetuksen tulevaisuudelle.

Yhteiskuntamme taito- ja taideaineiden opetuksen arvoa voi mitata pelkillä ”tutkinnon hintavuudella”. Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys hyvinvoinnin edistämiselle. Suunnitelluilla säästötoimenpiteillä leikataan pidemmällä aikavälillä ihmisten hyvinvoinnista. Mahdollisuus kehittää musiikillista osaamista tulee turvata yhdenvertaisesti koko Suomessa. SOOL vaatii, että Oulun yliopisto turvaa musiikkikasvatuksen linjan jatkuvuuden ja laadun opiskelijoita kuunnellen.


Lähteet:
Oulun yliopisto: Yt-neuvottelut alkavat kahdessa tutkimusyksikössä, yhdessä toimenpideohjelma ilman yt:itä
Oulun yliopisto: Oulun yliopiston kolmen tutkimusyksikön yt-neuvotteluita esitetään hallitukselle
Mukava ry: Musiikkikasvatuksen ongelmat eivät ratkea henkilökuntaa vähentämällä


Lisää aiheesta

5.6.2019

Hallitusohjelmassa sekä kiitoksen että huolen aiheita

SOOL kommentoi lyhyesti uutta hallitusohjelmaa.

29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

Jaa sivu somessa

Tweet