6.3.2019

Nyt ilmastokasvatusta opettajankoulutukseen!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä lisäämään välittömästi ilmastokasvatuksen kokonaisuuksia opettajankoulutusten kurssitarjontaan.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry esittää, että ilmastokasvatuksen sisältöjä lisätään heti vapaaehtoisena kurssina jokaiseen koulutusohjelmaan ja opetussuunnitelmien päivityksen jälkeen erillisinä kokonaisuuksina opetussuunnitelmiin. Jokaisella opettajalla kaikilla koulutusasteilla on oltava valmiudet toteuttaa ilmastokasvatusta rakentavasti ja toivoa luoden. Lisäksi jo työelämässä toimivien opettajien ja kasvattajien ilmastokasvatuksen osaamista tulisi lisätä täydennyskoulutuksen avulla.

– Me opettajaopiskelijat emme halua seurata maapallon tuhoutumista avuttomina vierestä. Opettajankoulutuksen tulee kehittää opettajille osaamista, jolla kasvatetaan ympäristöstä huolehtivia tulevaisuuden kansalaisia, vaatii liiton varapuheenjohtaja Sanni Salmenoja.

Ilmastonmuutos haastaa ihmisten hyvinvointia ja tulevaisuutta kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutos edellyttää aktiivista ilmastopolitiikkaa sekä rakenteellisia muutoksia, mutta myös yksilöiden kestävillä valinnoilla ja toimenpiteillä on merkitystä. Kaikilla eri koulutusasteiden opettajilla on keskeinen rooli yksilöiden ymmärryksen laajentamisessa, mutta tämän hetken opettajankoulutus ei anna riittävästi työkaluja ilmastokasvatuksen toteuttamiseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koko kouluyhteisön tulee kasvattaa oppilaista ilmastonmuutoksen ymmärtäviä kansalaisia, jotka osaavat toimia sen hidastamiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaan tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. SOOLin selvityksen mukaan kaikkien eri alojen opettajaksi opiskelevat kokevat globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen teemat tulevassa työssään tärkeänä, mutta eivät koe, että niiden sisältöjä käsitellään riittävästi opettajankoulutuksessa.

– Koska opettajankoulutuksessa ei anneta riittäviä eväitä ilmastokasvatukseen, SOOL kouluttaa omia jäseniään webinaarissa torstaina 14.3. Joensuusta. Haluamme osoittaa, että toimenpiteiden aika on nyt! julistaa liiton puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä hyvinvointi edellyttävät pitkäjänteistä yhteistyötä ja asennekasvatusta. Kasvatusta, jonka on alettava opettajankoulutuksesta.


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

19.11.2020

Suo, kuokka ja Jussi – vai Chike?

Yhdenvertaisen taidekasvatuksen merkitys suomalaisen kulttuurin uudistamisessa.

26.10.2020

Opetusharjoitteluiden on jatkuttava

Opetusharjoittelut ovat suomalaisen opettajankoulutuksen kivijalka ja laadun tae eivätkä ne saa keskeytyä tai niiden laatu heiketä pandemiatilanteessakaan. SOOLin mukaan yhdenkään opeopiskelijan ei tule joutua valmistumaan ilman kokemusta lähiopetusharjoittelusta.

Jaa sivu somessa

Tweet