6.3.2019

Nyt ilmastokasvatusta opettajankoulutukseen!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä lisäämään välittömästi ilmastokasvatuksen kokonaisuuksia opettajankoulutusten kurssitarjontaan.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry esittää, että ilmastokasvatuksen sisältöjä lisätään heti vapaaehtoisena kurssina jokaiseen koulutusohjelmaan ja opetussuunnitelmien päivityksen jälkeen erillisinä kokonaisuuksina opetussuunnitelmiin. Jokaisella opettajalla kaikilla koulutusasteilla on oltava valmiudet toteuttaa ilmastokasvatusta rakentavasti ja toivoa luoden. Lisäksi jo työelämässä toimivien opettajien ja kasvattajien ilmastokasvatuksen osaamista tulisi lisätä täydennyskoulutuksen avulla.

– Me opettajaopiskelijat emme halua seurata maapallon tuhoutumista avuttomina vierestä. Opettajankoulutuksen tulee kehittää opettajille osaamista, jolla kasvatetaan ympäristöstä huolehtivia tulevaisuuden kansalaisia, vaatii liiton varapuheenjohtaja Sanni Salmenoja.

Ilmastonmuutos haastaa ihmisten hyvinvointia ja tulevaisuutta kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutos edellyttää aktiivista ilmastopolitiikkaa sekä rakenteellisia muutoksia, mutta myös yksilöiden kestävillä valinnoilla ja toimenpiteillä on merkitystä. Kaikilla eri koulutusasteiden opettajilla on keskeinen rooli yksilöiden ymmärryksen laajentamisessa, mutta tämän hetken opettajankoulutus ei anna riittävästi työkaluja ilmastokasvatuksen toteuttamiseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koko kouluyhteisön tulee kasvattaa oppilaista ilmastonmuutoksen ymmärtäviä kansalaisia, jotka osaavat toimia sen hidastamiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaan tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. SOOLin selvityksen mukaan kaikkien eri alojen opettajaksi opiskelevat kokevat globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen teemat tulevassa työssään tärkeänä, mutta eivät koe, että niiden sisältöjä käsitellään riittävästi opettajankoulutuksessa.

– Koska opettajankoulutuksessa ei anneta riittäviä eväitä ilmastokasvatukseen, SOOL kouluttaa omia jäseniään webinaarissa torstaina 14.3. Joensuusta. Haluamme osoittaa, että toimenpiteiden aika on nyt! julistaa liiton puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä hyvinvointi edellyttävät pitkäjänteistä yhteistyötä ja asennekasvatusta. Kasvatusta, jonka on alettava opettajankoulutuksesta.


Lisää aiheesta

29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

15.5.2019

18 järjestöä muistuttaa koulutuksesta hallitusneuvottelijoita

Neljän seuraavan vuoden aikana määritellään maamme tulevaisuuden suunta. Siksi kasvatuksesta, koulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta ei voi nyt tinkiä, vaan niihin on investoitava vahvasti

30.4.2019

Opettajien vaikeutuneet työolot heikentävät alan suosiota

Opettajankoulutuksen hakijamäärät Suomessa ovat kauttaaltaan laskeneet. SOOL vaatii kansallista ohjelmaa opettajuuden houkuttelevuuden edistämiseksi, jotta pätevistä opettajista ei synny samanlaista pulaa kuin Ruotsissa.

13.4.2019

Liittokokous: Ilmastokasvatus osaksi kaikkea opettajankoulutusta

SOOLin liittokokous vaatii ilmastokasvatusta ja sen opettamista pysyväksi osaksi opettajankoulutusta. Ilmastokasvatus tarvitaan mukaan opetussuunnitelmiin, jotta oppijoille voidaan tarjota taitoja rakentaa tulevaisuutta.

21.3.2019

Opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen on varattava enemmän resursseja

Yhä useampi korkeakouluopiskelija voi henkisesti huonommin ja peräti 30 prosentilla esiintyy psyykkisiä vaikeuksia. Kestämättömään tilanteeseen on nyt puututtava ja siksi SOOL vaatii valtiolta ja korkeakouluilta panostuksia opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Jaa sivu somessa

Tweet