Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat - JAMMAUS ry

Jammaus on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa musiikkia opiskelevien oma opiskelijajärjestö. Jäsenet valmistuvat muun muassa musiikkipedagogeiksi.

Jammaus

Jammaus toimii JAMKO:n alajärjestönä ja huolehtii musiikin opiskelijoiden oikeuksista ja on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia opiskelijoille.

Linkki yhdistyksen sivuille

Jaa sivu somessa

Tweet