10.10.2018

Opettajankoulutukseen on välittömästi lisättävä turvallisuustaitoja

SOOLin teettämä selvitys paljasti puutteita opettajankoulutuksessa: koulutussisältöihin on välittömästi lisättävä turvallisuustaitoja, jotta jokaiselle oppijalle voidaan taata turvallinen oppimisympäristö.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL on selvittänyt opettajaksi opiskelevien kokemuksia opettajankoulutuksen tarjoamista työelämävalmiuksista. Oppilaitosten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät taidot koettiin lähes tärkeimmiksi taidoiksi työelämän kannalta. Näihin taitoihin selvityksessä laskettiin muun muassa turvallisuus-, ensiapu- sekä kiusaamiseen puuttumisen ja ehkäisemisen taidot. Hälyttävää oli, että selvityksen mukaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen taitoja opettajaopiskelijat kokivat saavansa kaikista heikoiten koulutuksestaan.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen korostuvat muuttuvassa yhteiskunnassamme. Suomessa on vuosien aikana ollut useita kampanjoita kiusaamisen ehkäisemiseksi. Turvallisuussäädökset ovat huippuluokkaa Suomessa, jossa valvonta on yhtälailla korkeaa. Voisi myös olettaa, että toimenpiteitä oppilaitosten hyvinvointiin ja turvallisuuteen on tehty. SOOLin selvityksen mukaan toimet ovat kuitenkin jääneet osittain vain puheiksi.

Opettajat luovat pohjan suomalaiselle osaamiselle. Opettajankoulutuksen tulee siis tarjota kaikki keskeisimmät taidot opettajuuden ja laadukkaan oppimisympäristön rakentamiseen. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee aina olla oppijoiden, koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan turvallisuuden takaaminen. Mikäli tavoitteena on puuttua päiväkotien ja koulujen oloihin, tulee ensisijaisesti panostaa opettajankoulutukseen ja sen sisältöihin.

– Meidän tulee välittömästi lisätä opettajankoulutukseen sisältöjä, jotka antavat valmiuksia ylläpitää oppilaitosten turvallisuutta ja hyvinvointia. Lapset ja nuoret viettävät elämänsä aikana tuhansia tunteja oppilaitoksissa. Opettajien peruskoulutukseen tulee kuulua taidot taata jokaiselle oppijalle turvallinen oppimisympäristö, vaatii SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL esittää, että jokaiseen opettajankoulutukseen lisätään välittömästi ensiapukoulutus sekä sisältöjä kiusaamisen ehkäisystä ja puuttumisesta, monialaisesta oppilashuollosta sekä yleisestä turvallisuudesta oppilaitoksissa ja työrauhan ylläpitämisestä. Sillä turvallisuudesta ei ole varaa säästää ja yksikin kiusaamistapaus on liikaa.


Lue lisää:
» SOOL: Selvitys opettajankoulutuksen antamista työelämävalmiuksista
 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet