10.10.2018

Opettajankoulutukseen on välittömästi lisättävä turvallisuustaitoja

SOOLin teettämä selvitys paljasti puutteita opettajankoulutuksessa: koulutussisältöihin on välittömästi lisättävä turvallisuustaitoja, jotta jokaiselle oppijalle voidaan taata turvallinen oppimisympäristö.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL on selvittänyt opettajaksi opiskelevien kokemuksia opettajankoulutuksen tarjoamista työelämävalmiuksista. Oppilaitosten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät taidot koettiin lähes tärkeimmiksi taidoiksi työelämän kannalta. Näihin taitoihin selvityksessä laskettiin muun muassa turvallisuus-, ensiapu- sekä kiusaamiseen puuttumisen ja ehkäisemisen taidot. Hälyttävää oli, että selvityksen mukaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen taitoja opettajaopiskelijat kokivat saavansa kaikista heikoiten koulutuksestaan.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen korostuvat muuttuvassa yhteiskunnassamme. Suomessa on vuosien aikana ollut useita kampanjoita kiusaamisen ehkäisemiseksi. Turvallisuussäädökset ovat huippuluokkaa Suomessa, jossa valvonta on yhtälailla korkeaa. Voisi myös olettaa, että toimenpiteitä oppilaitosten hyvinvointiin ja turvallisuuteen on tehty. SOOLin selvityksen mukaan toimet ovat kuitenkin jääneet osittain vain puheiksi.

Opettajat luovat pohjan suomalaiselle osaamiselle. Opettajankoulutuksen tulee siis tarjota kaikki keskeisimmät taidot opettajuuden ja laadukkaan oppimisympäristön rakentamiseen. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee aina olla oppijoiden, koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan turvallisuuden takaaminen. Mikäli tavoitteena on puuttua päiväkotien ja koulujen oloihin, tulee ensisijaisesti panostaa opettajankoulutukseen ja sen sisältöihin.

– Meidän tulee välittömästi lisätä opettajankoulutukseen sisältöjä, jotka antavat valmiuksia ylläpitää oppilaitosten turvallisuutta ja hyvinvointia. Lapset ja nuoret viettävät elämänsä aikana tuhansia tunteja oppilaitoksissa. Opettajien peruskoulutukseen tulee kuulua taidot taata jokaiselle oppijalle turvallinen oppimisympäristö, vaatii SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL esittää, että jokaiseen opettajankoulutukseen lisätään välittömästi ensiapukoulutus sekä sisältöjä kiusaamisen ehkäisystä ja puuttumisesta, monialaisesta oppilashuollosta sekä yleisestä turvallisuudesta oppilaitoksissa ja työrauhan ylläpitämisestä. Sillä turvallisuudesta ei ole varaa säästää ja yksikin kiusaamistapaus on liikaa.


Lue lisää:
» SOOL: Selvitys opettajankoulutuksen antamista työelämävalmiuksista
 


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

19.3.2021

Halusin pysyä mahdollisimman kaukana yrittäjyydestä – kuinka kävi?

Blogi | PÄIVI OJALA

Jaa sivu somessa

Tweet