Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL

Finlands Lärarstuderandes Förbund, SOOL, är en nationell takorganisation för alla studenter på lärarutbildningar i Finland. I avsikt att förbättra lärarutbildningen strävar SOOL efter att befordra samarbetet av framtidens ombudsman på undervisningssektorn. Därutöver bevakar SOOL sina medlemmars juridiska och utbildningsrelaterade intressen och arbetar för att förbättra deras studieförhållanden och sociala status.

En speciell intresseorganisation för alla lärarstuderande i Finland

För tillfället har SOOL cirka 7 000 medlemmar, som representerar alla de olika studentgrupperna lärarutbildningen.  De största grupperna består av studenter som syftar till att bli daghemslärare, klasslärare, ämneslärare, speciallärare och studiehandledare. SOOLs medlemskap är öppet för alla studerande av pedagogiska studier som är medlemmar i någon av våra 48 medlemsföreningar.

I praktiken samlar SOOL ihop studenter från olika grupper för att betrakta och diskutera om lärarutbildningens nutid och framtid. Vi erbjuder rådgivning och vägledning för våra medlemsföreningar samt arrangerar skolning och seminarier. Dessutom informerar vi våra medlemmar om de aktuella diskussionsämnena inom lärarutbildningen och samarbetar med flera olika myndigheter för framtidens utbildning.

Dessutom erbjuder SOOL alla sina medlemmar värdefulla medlemsförmåner.

Medlemsförmåner 

SOOLs medlemsavgift för det akademiska året 2023–2024 kostar 24 euro. Avgiften berättigar till följande förmåner:

  • medlemsservice, juridisk rådgivning, avgiftsfria seminarier
  • tidskrifterna Opettaja och Opeopiskelija
  • förmånliga försäkringar och rabatter
  • möjligheten att bli medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap som studerande
  • lärarkalender, rabatter på hotell, vissa resor och kryssningar

Studerar du till lärare på svenska i Finland?

Då är FSLF (Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening) en ämnesförening för Dig! FSLF är en förening för alla lärarstuderande, dvs. ämneslärare, klasslärare och speciallärare i hela Svenskfinland.


 

Jaa sivu somessa

Tweet