28.11.2023

Opetusharjoitteluista ei pidä tinkiä

SOOL on huolissaan opeopiskelijoiden harjoitteluiden laadusta ja ohjauksen määrästä.

KANNANOTTO

Kentältä on kuulunut useasta suunnasta huolestuttavia merkkejä siitä, että harjoitteluissa annettua ohjausta vähennetään. Harjoitteluiden vähentämistä on toteutettu joko itse ohjaustuntien määrällisenä vähentämisenä tai ryhmämuotoisella ohjauksella, jolloin henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen määrä vähenee. Myös harjoitteluohjaajien koulutuksia on vähennetty muun muassa Tampereella.

Opetusharjoittelut ovat oleellisimpia jaksoja opettajaopinnoissa. Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja realistinen kuva opettajan työstä sekä vahvistaa ja kehittää opiskelijan ammatti-identiteettiä soveltamalla muissa opinnoissa opittua. 

Harjoittelu vaatii opiskelijalta paljon, joten sen takia on tärkeää, että opiskelija saa riittävää tukea. Opeopiskelijat suorittavat harjoittelujaksoja hyvin eri tavoin: osa suorittaa harjoittelunsa normaalikouluissa ja osa muissa oppilaitoksissa. Harjoittelujaksoja voi joutua suorittamaan pitkänkin välimatkan päähän, jopa eri paikkakunnalle asti. Tähän opiskelijat eivät saa tukea matkakorvausten muodossa, eikä harjoittelun aikana saa edes ateriatukea. Harjoittelujaksojen ollessa jo valmiiksi kuormittavia lisäävät tällaiset epävarmuustekijät kuormitusta entisestään. 

Harjoittelujaksot ovat opintojen aikana yksi tärkeimmistä vaiheista, joissa opiskelija pääsee kehittämään omaa opettajuuttaan. Tähän opiskelija tarvitsee ohjausta ja tukea harjoittelun aikana, eikä häntä voi rinnastaa oppilaitoksen henkilökuntaan. 

Liian vähäinen ohjaus, työilmapiirin haasteet ja alan valintaa kyseenalaistavat kommentit eivät kuulu laadukkaaseen opetusharjoitteluun. Tämä vaatii myös harjoittelunohjaajien hyvinvoinnin tukemista ja asianmukaista palkkiota.  Ilman riittävää ohjausta harjoittelujakson aikana jäävät harjoittelun tarkoitus ja harjoittelijan tavoitteet saavuttamatta. 

Harjoitteluiden laatu on avainasemassa alan pitovoimalle. Harjoittelu on monelle opeopiskelijalle ensimmäinen kosketus työelämään ja ainoita varmasti kontaktiopetuksena toteutettuja opintoja. Harjoitteluista saatava käytännön oppi ja kokemus opetustyöstä ovat merkittäviä työuran alun ja noviisiopettajan hyvinvoinnin kannalta, ja ne vaikuttavat siten myös työssä pysymiseen. Opetusharjoitteluiden määrästä ja niissä saadusta ohjauksesta ei voi tinkiä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet