26.1.2017

Työnhaun ABC-kirja valmistuville

Haku ensi lukuvuoden opettajanvirkoihin ja -toimiin on jo käynnissä.

JULIA PETÄJÄ
Soolibooli 1/17

Onnittelut opiskelu-urakan loppusuoralla oleva tai jo valmistunut opettaja! Nyt kun haku ensi lukuvuoden opettajanvirkoihin ja -toimiin on kuumeisesti käynnissä, on aika käydä hieman faktoja läpi työnhaun vaiheista.

Tietoa työpaikoista

Muun muassa Opettaja-lehdestä, kuntien rekrytointisivustoilta sekä työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta voit löytää tietoa avoimista opettajan töistä. Muista kuin julkisessa haussa olevista työpaikoista löytyy tietoa ottamalla yhteyttä opetustoimeen tai oppilaitoksen/päiväkodin johtajaan.

Palvelussuhteen luonne

Opetus- ja kasvatusalalla työskentelevät ovat joko virkasuhteisia tai työsuhteisia, töissä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Toistaiseksi voimassa olevat eli vakituiset toimet täytetään yleensä julkisella haulla.

Työnantaja ei ole velvollinen laittamaan työsuhteisia tehtäviä julkiseen hakuun. Ilman julkista hakua voidaan ottaa myös viransijainen tai määräaikainen viranhoitaja. Usein kuitenkin työnantaja suosii julkista hakua kaikissa tapauksissa saadakseen kattavan joukon hakijoita.

Vakinaiseen opettajan virkaan, toimeen tai tuntiopettajaksi voidaan valita vain kelpoisuusehdot täyttävä hakija. Kelpoisuusvaatimus on täytettävä hakuajan päättyessä ja tämä täytyy osoittaa opinnoista saadulla todistuksella. Myös määräaikaisiin tehtäviin tulee aina ensisijaisesti valita kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Henkilöä, jolla ei ole vaadittua kelpoisuutta, ei saa palkata yli kuuden kuukauden mittaiseen palvelussuhteeseen. Tästä poikkeuksena varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva kelpoisuussäädös, jonka mukaan lastentarhanopettajan tehtävään voidaan ottaa vuodeksi henkilö, jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävä edellytys tehtävän hoitamiseen, mikäli kelpoisuutta omaavaa henkilöä ei ole saatavilla.

Työn hakeminen

Kun löydät mielenkiintoa herättävän ilmoituksen, on hyvä hankkia tietoa tehtävästä sekä yksikön toiminta-ajatuksesta ja visiosta. Tällöin työnantajan edustajaa tai ilmoituksessa lisätietoja antavaksi ilmoitettua kannattaa lähestyä puhelimitse.

Oma-aloitteinen tiedonhankinta sekä kyseiseen tehtävään täsmällisesti luotu työhakemus kertovat motivaatiosta. Muista myös yksilöidä hakemuksesi selkeästi hakemasi tehtävän mukaan, osoittaa se hakemuksessa mainitulle taholle ja lähettää määräaikaan mennessä pyydetyllä tavalla, joko nettilomakkeena, sähköpostitse, postitse tai henkilökohtaisesti.

Työn vastaanottaminen

Mikäli sinulla on useita hakuja menossa, tarkasta kunkin valintaprosessin aikataulu. Mikäli sinut valitaan tiettyyn tehtävään ja odotat toisesta valinnasta tietoa, älä lupaa ottaa tehtävää vastaan, vaan kerro tilanteesta työnantajalle. Suullinen sopimus on myös pitävä. Pahimmassa tapauksessa tulonsa peruuttavasta voi kiiriä maine epäluotettavana henkilönä. Mikäli valinta ei osu kohdallesi vakinaiseen virkaan, on hyvä kertoa kiinnostuksesta määräaikaisiin tehtäviin.

 


» Lue lisää työhausta ja työelämään siirtymisesta OAJ:n ja SOOLin julkaisemasta Uuden opettajan oppaasta.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet