19.9.2022

Laadukas opettajankoulutus vaatii kohdennettua rahoitusta

Laadukasta opettajankoulutusta ei ole ilman riittäviä ja kohdennettuja resursseja. Opettajankoulutukseen panostaminen on SOOLin mukaan yksi olennaisimmista ratkaisuista opettajapulaan.

KANNANOTTO

Laadukas opettajankoulutus takaa suomalaisen yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden sekä osaavat tulevaisuuden tekijät. Opettajankoulutuksen sisäänottomäärien kasvaessa jatkuvasti on taattava tulevien opettajien asianmukaiset tiedot ja taidot työelämään. Tämä kaikki vaatii rahaa, jota hallitus ei myöntänyt budjettiriihessä. 

– Laadukasta opettajankoulutusta ei ole ilman riittäviä ja kohdennettuja resursseja. Siinä missä laatu sanana tuntuu poliittisessa keskustelussa epämääräiseltä käsitteeltä, on se meille opiskelijoille arjessa kurssien kohtuullisia ryhmäkokoja, mahdollisuutta yksilölliseen palautteeseen sekä ammatillisesti kehittäviä opetusharjoitteluita, muistuttaa SOOLin puheenjohtaja Hanna Rahkonen.

Mikäli opinnot eivät tarjoa opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia kartuttaa omaa tietotaitoaan ja kasvaa opettajuuteen, jäävät opiskelijat herkemmin välivuosille, katoavat työkentille suorittamatta tutkintoa loppuun tai jopa pudottautuvat opinnoista ja alalta kokonaan.

Opetus- ja kasvatusalan kehitystä seuratessa on tiedostettava, että laaja-alainen opettajapula ei ole enää kaukainen, vaan todellinen ja lähestyvä kauhukuva. Erityisesti varhaiskasvatuksen kentällä opettajapula on jo liian pitkällä, vaikka opettajapulan synkkä pilvi varjostaakin yhtäläisesti jokaista opettajaryhmää.

Laadukas opettajankoulutus houkuttelee hakeutumaan alalle, lisää alalla pysymistä sekä tukee valmistuvien määrän kasvua. Keinoja opettajapulan paikkaamiseen on useita, joista opettajankoulutukseen panostaminen on siis yksi olennaisimmista ratkaisuista.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet