Tavoitteet opettajankoulutukselle

Tavoitteet opettajankoulutukselle 2016-2019 -ohjelmaan on kirjattu opettajaksi opiskelevien näkemyksiä opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi opettajankoulutuksen kehittämiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Ohjelmaan on kirjattu opettajankoulutuksen perustan luova arvopohja, kehittämiskohteita sekä näkemyksiä opettajaksi kasvamisesta. Se on suunnattu erityisesti opettajankoulutuksen kehittämisestä vastaaville tahoille korkeakouluissa ja valtionhallinnossa sekä opiskelijajärjestöille edunvalvontatyön ja opetuksen kehittämistyön tukemiseksi.

SOOL näkee opettajankoulutuksen perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen jatkumona. Koulutuksen tavoite ei ole tuottaa taitoja tämän hetken työ- ja arkielämän vaatimuksiin vaan luoda kykyjä toimia ja kehittyä kansainvälistyvässä ja globaalissa tietoyhteiskunnassa.

Tavoiteohjelmaa on ollut laatimassa SOOLin hallituksen asettama työryhmä. Ohjelma on hyväksytty liiton koulutuspoliittisen vaikuttamistyön perustaksi SOOLin liittokokouksessa huhtikuussa 2016.

Ohjelma julkaistiin 26. toukokuuta 2016 ja sitä voi tilata SOOLin toimistolta.

SOOLin hallitus on syksyllä 2018 asettanut työryhmän päivittämään Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaa. Päivitetty ohjelma on tarkoitus hyväksyä SOOLin liittokokouksessa huhtikuussa 2019.

Lue tavoiteohjelma tästä (pdf)

Summary in English (pdf)


 

Jaa sivu somessa

Tweet