7.3.2019

Jokainen opettaja ansaitsee työn vaativuutta vastaavan palkan ja mahdollisuuden vertaistukeen

SOOL vaatii, että jokaiselle opettajalle maksetaan työn vaativuutta vastaavaa palkkaa ja tarjotaan mahdollisuus saada vertaistukea oman työnsä tueksi. Opettajien työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että tulevassa Suomen hallitusohjelmassa nämä asiat tulevat huomioiduksi.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL edellyttää, että opettajien vertaistuen malleja kehitetään entistä toimivammiksi ja erityisesti vastavalmistuneet opettajat otetaan mukaan mentorointiin heti työuran alusta vähintään kahdeksi ensimmäiseksi työvuodeksi. Opettajankoulutuksen kehittämisen tärkeäksi suunnaksi tulee ottaa se, että tulevaisuuden opettajaopiskelijoilla olisi mahdollisuus saada vertaistukea jo korkeakouluopintojensa aikana.

Suomalaisten opettajien osaaminen on kansainvälisesti tarkasteltuna huipputasoa. Tätä osaamista arvostetaan puheissa mutta arvostus ei näy käytännössä; palkkaus on selvästi heikompi kuin muilla korkeakoulutetuilla ammattiryhmillä ja työn vaativuus lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi erityisesti uudet opettajat jäävät usein yksin työssä kohtaamiensa haasteiden kanssa. Työtehtävien moninaistuminen, lisääntyneet määräaikaisuudet ja työ- ja virkasuhteiden vaihtuvuudet heijastuvat uusien opettajien jaksamiseen ja laajemmin työhyvinvoinnin heikentymiseen kaikilla koulutuksen asteilla.

Pedagogisen työn tulee olla tulevaisuudessa entistä vetovoimaisempaa, jotta alalle halutaan jatkossakin hakeutua opiskelemaan. Tulevien päättäjien tulee olla valveutuneita ja tietoisia opetus- ja kasvatusalan sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteista, jotta he pystyvät aidosti edistämään SOOLin eduskuntavaalitavoitteita, joihin iso osa ehdokkaista on jo sitoutunut.

SOOL vaatii, että Suomen tulevat kansanedustajat ja hallitus pitävät huolen, että nykyisillä ja tulevilla opettajilla on resurssit ja työolot, joilla mahdollistetaan maailman paras oppiminen ja jokaisen oppijan huomioiminen. Opettajien arvostuksen tulee näkyä koulutuksen resursseissa, myös valtion budjetissa asti.


Tämän sisällön näyttäminen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet