15.4.2018

Liittokokous: Opettaja on tulevaisuuden tekijä

SOOLin liittokokous peräänkuuluttaa riittäviä resursseja koko koulutuksen kentälle ja opettajankoulutuksen säilyttämistä luotettavana, tutkimusperustaisena ja monitieteellisenä koulutuksena.

LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 2018

Suomea pidetään koulutuksen mallimaana, eikä syyttä. PISA-vertailussakin pärjännyt peruskoulujärjestelmä ja laadukas varhaiskasvatus mahdollistavat jokaisen suomalaisen pääsyn koulutuksen piiriin ja turvaavat siten lasten oppimispolun. Tutkimusten mukaan heikoimpien ja parhaimpien koulujen väliset erot ovat kuitenkin kasvussa (PISA 2015). Pysäyttääksemme tämän eriarvoistumiskehityksen, on turvattava riittävät resurssit varhaiskasvatuksessa, peruskoulujärjestelmässä sekä toisella ja korkeakouluasteella. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n liittokokous vaatii koulutukseen panostamista, sillä jokainen korkealaatuiseen koulutukseen satsattu euro palautuu tulevaisuudessa moninkertaisena takaisin yhteiskunnalle.

Opettajat ovat kasvatuksen asiantuntijoita. Ammattitaitoisten opettajien toiminta näkyy jokaisessa ammattiryhmässä, sillä jokaisen ammatillinen kehityspolku kulkee opetuksen lävitse. Suomalainen tutkimusperusteinen ja korkeakoulutasoinen opettajankoulutus on kansainvälisestikin arvostettu ja tunnettu. Maailman parhaista opettajista on kuitenkin hyötyä vain, jos kasvatustyön toimintaedellytykset ovat riittävät koko kentällä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityisopetuksen riittävien resurssien takaamiseen, jotta yksikään lapsi ei jäisi ilman laissa määrättyä ja tarvitsemaansa tukea. Riittävillä resursseilla korkeasti koulutetut opettajamme ovat avaintekijöitä tulevaisuuden kasvun, koulutuksen ja elinikäisen oppimispolun mahdollistajina. Opettajankoulutusfoorumi visioikin opettajankoulutuksen tulevaisuuden yhteen virkkeeseen: ”Luomme yhdessä parasta osaamista maailmaan.” (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016).

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry peräänkuuluttaa riittäviä resursseja koko koulutuksen kentälle ja opettajankoulutuksen säilyttämistä luotettavana, tutkimusperustaisena ja monitieteellisenä koulutuksena. Parhaimmillaan opettajankoulutuksen kautta voidaan investoida koko kansakunnan tulevaisuuteen (Tavoitteet opettajankoulutukselle 2016–2019). Opettajankoulutus tulee nähdä yhä kasvavissa määrin intressinä, johon panostaminen voi muuttaa maailmaa.

Suomen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on maailman mittaluokassa suoranainen ihme – yksi maailman tasa-arvoisimmasta. Tämän menestystarinan tulee jatkua seuraavankin vuosisadan ajan laadukkaan koulutuksen kautta, jossa opettajat ovat yhdenvertaisemman tulevaisuuden tekijöitä. Me rakennamme suomalaisen yhteiskunnan kivijalkaa.


Lähde:
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja, 2016


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet