17.10.2014

Turvallisuuden työkaluja tuleville opettajille

SOOLin mielestä opettajankoulutus ei anna riittäviä valmiuksia turvallisuuskasvatuksen, turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja opettajan oman turvallisuuden takaamiseen. Joensuussa 17.10. järjestettävässä Turvatakuu-seminaarissa käsitellään oppimisympäristöjen turvallisuutta.

KANNANOTTO

Opettajat kohtaavat työssään monia fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen liittyviä haasteita. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton mielestä opettajankoulutus ei anna riittäviä valmiuksia turvallisuuskasvatuksen, turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja opettajan oman turvallisuuden takaamiseen. Turvallisuuteen ja opetusalan työoloihin liittyvät ongelmat ovat uhka koko alan vetovoimaisuudelle.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n arvion mukaan lähes 4 000 opettajaa on jäänyt viime vuoden aikana pois töistä epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen takia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan kolmasosa opettajista tai heidän työtovereistaan on työssään todistanut väkivaltaa tai tilannetta, jossa väkivallan uhka on ollut läsnä. Opettajista jopa 14 prosenttia on kokenut tilanteen, jossa lapsen huoltaja uhkaa häntä oikeudellisilla toimenpiteillä.

Henkisen ja fyysisen väkivallan uhka kuormittaa opettajaa. Kuinka opettaja, jonka oma turvallisuus ei ole taattu, voi huolehtia oppijoiden fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta? Voivatko oppijat kokea olevansa turvassa, jos opettaja ei itse näin koe?

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee olla oppijoiden, koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. SOOLin mielestä opettajankoulutuksen tulisi tarjota tuleville opettajille enemmän eväitä turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyyn ja niihin reagoimiseen. Työelämän tulisi taata turvallinen työpaikka opettajille sekä turvallinen oppimisympäristö oppijoille.

Muokattu 20.10.2014: Tutkimus, johon viitataan on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, ei OAJ:n julkaisema.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet