16.10.2019

Nyt fokus opetusharjoitteluihin!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOL kannustaa opettajankoulutuksesta vastaavia panostamaan harjoittelujen kehittämiseen ja linjaamaan opetusharjoitteluille laatukriteerit.

SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä. Lisäksi SOOLin ja Otuksen viime vuonna tekemässä työelämäselvityksessä nousi esille opiskelijoiden tyytymättömyys opetusharjoittelun vähäisyyteen. Opetusharjoittelujen nähtiin vahvistavan varmuutta alavalinnasta ja nillä onkin korvaamaton merkitys opettajuuteen kasvussa. Opetusharjoittelujen määrää ei saa enää vähentää nykyisestä missään tutkinnoissa. 

SOOLin puheenjohtaja Sanni Salmenoja muistuttaa, että onnistunut opetusharjoittelu edellyttää henkilökohtaista ohjausta.

– Jokaisella opeopiskelijalle täytyy taata yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa laadukkaita harjoitteluja koulutuslinjasta ja opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

SOOLin Suositukset opetusharjoittelulle -ohjelman mukaan harjoittelua ohjaavien opettajien tulee olla kokeneita, ammattitaitoisia, ohjaajakoulutuksen saaneita sekä motivoituneita opiskelijoiden ohjaamiseen. Ohjaajan antaman palautteen tulee olla asiallista, rakentavaa ja perusteltua. Mikäli opiskelija kokee epäasiallista kohtelua harjoittelun ohjaajalta, hänellä tulee olla tiedossa henkilö, keneen ottaa yhteyttä.

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä keskittymään opetusharjoittelujen kehittämiseen ja ohjauksen laadun parantamiseen. 


SOOL valmistelee parhaillaan uusia suosituksia opetusharjoittelulle yhteistyössä Suomen harjoittelukoulujen opettajien (SUHO) ja Harjoittelukoulujen rehtoreiden (HARRE) kanssa.


 
SOOLin tilaaman selvityksen opettajankoulutuksen antamista työelämävalmiuksista toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus keväällä 2018.

 

 


Lisää aiheesta

5.5.2022

Kampuksilla: Tila- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä

SOOL on jäsenistön ja jäsenyhdistystensä tukena kaikessa edunvalvonnassa, tarvittaessa myös paikallisesti kaikilla kampuksilla. Tässä tilannekatsaukset Tampereelta, Espoosta, Raumalta, Joensuusta ja Jyväskylästä.

4.5.2022

Vuoden opeopiskelija Heli Lounila: Oulussa opiskelijan on hyvä olla!

SOOL on valinnut Vuoden opeopiskelijan jo 22 kertaa. Valinnassa on vaihtelevasti painotettu muun muassa ehdokkaan sitoutuneisuutta opintoihinsa ja oman ammatti-identiteettinsä kehittämiseen sekä ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

4.5.2022

Vuoden harjoittelunohjaaja Tiina Pajunoja: Kuuntelu on puhumista tärkeämpää

Valitsemalla Vuoden harjoittelunohjaajan SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettajaidentiteetin löytymisessä. Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan SOOLin jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.

10.4.2022

SOOLin liittokokous: Hanna Rahkonen puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja ensi lukuvuoden jäsenmaksusta. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 9.–10. huhtikuuta Helsingissä.

23.3.2022

Opettajarekisteri - Ei uhka vaan välttämättömyys

Valmisteilla olevan opettajarekisterin tarkoituksena on kertoa, paljonko Suomessa on kelpoisuussäädösten mukaisia opettajia, rehtoreita ja johtajia. SOOL vaatii, että opettajarekisteri otetaan käyttöön ensi tilassa, jotta opettajankoulutuksen tarpeita voidaan tarkemmin ennakoida koko maassa kohdentamalla koulutuksen volyymiä ja erikoistarpeita.

Jaa sivu somessa

Tweet