16.10.2019

Nyt fokus opetusharjoitteluihin!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOL kannustaa opettajankoulutuksesta vastaavia panostamaan harjoittelujen kehittämiseen ja linjaamaan opetusharjoitteluille laatukriteerit.

SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä. Lisäksi SOOLin ja Otuksen viime vuonna tekemässä työelämäselvityksessä nousi esille opiskelijoiden tyytymättömyys opetusharjoittelun vähäisyyteen. Opetusharjoittelujen nähtiin vahvistavan varmuutta alavalinnasta ja nillä onkin korvaamaton merkitys opettajuuteen kasvussa. Opetusharjoittelujen määrää ei saa enää vähentää nykyisestä missään tutkinnoissa. 

SOOLin puheenjohtaja Sanni Salmenoja muistuttaa, että onnistunut opetusharjoittelu edellyttää henkilökohtaista ohjausta.

– Jokaisella opeopiskelijalle täytyy taata yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa laadukkaita harjoitteluja koulutuslinjasta ja opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

SOOLin Suositukset opetusharjoittelulle -ohjelman mukaan harjoittelua ohjaavien opettajien tulee olla kokeneita, ammattitaitoisia, ohjaajakoulutuksen saaneita sekä motivoituneita opiskelijoiden ohjaamiseen. Ohjaajan antaman palautteen tulee olla asiallista, rakentavaa ja perusteltua. Mikäli opiskelija kokee epäasiallista kohtelua harjoittelun ohjaajalta, hänellä tulee olla tiedossa henkilö, keneen ottaa yhteyttä.

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä keskittymään opetusharjoittelujen kehittämiseen ja ohjauksen laadun parantamiseen. 


SOOL valmistelee parhaillaan uusia suosituksia opetusharjoittelulle yhteistyössä Suomen harjoittelukoulujen opettajien (SUHO) ja Harjoittelukoulujen rehtoreiden (HARRE) kanssa.


 
SOOLin tilaaman selvityksen opettajankoulutuksen antamista työelämävalmiuksista toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus keväällä 2018.

 

 


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

8.2.2021

Kenestä Vuoden harjoittelunohjaaja 2021?

Taitava ohjaaja tukee, innostaa ja tekee opetusharjoittelusta korvaamattoman kokemuksen opeopiskelijalle. Ansaitseeko sinun ohjaajasi kiitosta ja kunniaa? Ehdota SOOLille 7.3. mennessä Vuoden harjoittelunohjaajaa 2021.

Jaa sivu somessa

Tweet