16.10.2019

Nyt fokus opetusharjoitteluihin!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOL kannustaa opettajankoulutuksesta vastaavia panostamaan harjoittelujen kehittämiseen ja linjaamaan opetusharjoitteluille laatukriteerit.

SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä. Lisäksi SOOLin ja Otuksen viime vuonna tekemässä työelämäselvityksessä nousi esille opiskelijoiden tyytymättömyys opetusharjoittelun vähäisyyteen. Opetusharjoittelujen nähtiin vahvistavan varmuutta alavalinnasta ja nillä onkin korvaamaton merkitys opettajuuteen kasvussa. Opetusharjoittelujen määrää ei saa enää vähentää nykyisestä missään tutkinnoissa. 

SOOLin puheenjohtaja Sanni Salmenoja muistuttaa, että onnistunut opetusharjoittelu edellyttää henkilökohtaista ohjausta.

– Jokaisella opeopiskelijalle täytyy taata yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa laadukkaita harjoitteluja koulutuslinjasta ja opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

SOOLin Suositukset opetusharjoittelulle -ohjelman mukaan harjoittelua ohjaavien opettajien tulee olla kokeneita, ammattitaitoisia, ohjaajakoulutuksen saaneita sekä motivoituneita opiskelijoiden ohjaamiseen. Ohjaajan antaman palautteen tulee olla asiallista, rakentavaa ja perusteltua. Mikäli opiskelija kokee epäasiallista kohtelua harjoittelun ohjaajalta, hänellä tulee olla tiedossa henkilö, keneen ottaa yhteyttä.

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä keskittymään opetusharjoittelujen kehittämiseen ja ohjauksen laadun parantamiseen. 


SOOL valmistelee parhaillaan uusia suosituksia opetusharjoittelulle yhteistyössä Suomen harjoittelukoulujen opettajien (SUHO) ja Harjoittelukoulujen rehtoreiden (HARRE) kanssa.


 
SOOLin tilaaman selvityksen opettajankoulutuksen antamista työelämävalmiuksista toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus keväällä 2018.

 

 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet