10.1.2018

Itä-Suomen yliopisto ohitti opeopiskelijat

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt siirtää ensimmäisen vuoden opettajaksi opiskelevien harjoittelun välittömästi lukuvuoden alkuun vahvasta opiskelijoiden edunvalvontajärjestöjen vastustuksesta huolimatta. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL tuomitsee toimintatavan, jossa yliopisto jättää opiskelijoiden näkemyksen kuulematta.

KANNANOTTO

Suomalaisten yliopistojen opetuksen ja toiminnan kehittämisen perustukset on muurattu syvälle vahvaan kolmikantaan, jossa opiskelijat ovat mukana tasavertaisia jäseniä päätöksenteossa. Itä-Suomen yliopistossa kolmikannan merkitys näyttää kuitenkin valitettavasti unohtuneen. Yliopisto on päättänyt siirtää opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvän orientoivan harjoittelujakson opintojen ensimmäisen vuoden välittömään alkuun. Päätös on tehty opiskelijoiden toiveiden vastaisesti huolimatta siitä, että Itä-Suomen yliopiston opettajaksi opiskelevia edustavat järjestöt ovat vastustaneet päätöstä. SOOL paheksuu yliopiston toimintatapaa ja katsoo sen rikkovan kolmikannan periaatteita.

– Huomioiden Itä-Suomen yliopiston kasvavan roolin opettajankoulutuksen järjestäjänä on äärimmäisen huolestuttavaa havaita tällaista välinpitämättömyyttä yliopiston edustajien toiminnassa, toteaa liiton puheenjohtaja Jesper Lempiäinen.

Muutoksella yliopisto pyrkii toiminnan tehostamisen ohella parantamaan opetusohjelmia siten, että osaamistavoitteet voidaan saavuttaa paremmin ja eri osapuolten hyvinvointi huomioiden. Muutokselle asetetut tavoitteet jäävät kuitenkin saavuttamatta, sillä päätös lisää opintojen alun stressiä sekä heikentää opiskelijan mahdollisuuksia syventää aiemmin vuoden alkuun sijoittuneiden opintojen pohjalta hankittua teoreettista osaamista.

SOOL vetoaa Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen päättäjiin ja vaatii heiltä paluuta vastuullisen koulutuksen järjestämisen käytänteisiin. Nykyaikainen yliopisto ei voi jättää opiskelijoidensa näkemyksiä kuulematta, vaan sen on rakennettava tulevaisuus yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa.Liittyy aiheeseen:
ISYY: Opetusharjoittelun ajoitus on monen muuttujan summa

 

 


Lisää aiheesta

5.6.2019

Hallitusohjelmassa sekä kiitoksen että huolen aiheita

SOOL kommentoi lyhyesti uutta hallitusohjelmaa.

29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

Jaa sivu somessa

Tweet