15.9.2014

Koulutusverkko on uhattuna

SOOL ei hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmia, joissa toisen asteen oppilaitosverkkoa karsitaan ja resursseja leikataan rajusti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudistuksilla on kielteisiä vaikutuksia sekä opettajille että lukiolaisille ja ammattikoululaisille.

KANNANOTTO

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry on huolestunut koulutuksen maantieteellisestä tasa-arvosta tulevaisuudessa. SOOL ei voi hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmia, joissa toisen asteen oppilaitosverkkoa karsitaan ja resursseja leikataan rajusti vuoden 2017 loppuun mennessä. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset tulee säilyttää nuorten kansalaisten lähipalveluina maanlaajuisesti.

Tulevat opettajat ovat huolissaan käynnissä olevan toisen asteen rakenneuudistuksen vaikutuksista opettajien työhön ja työoloihin. Suunnitelmien mukaan alueellisesti toimisi jatkossa vain yksi koulutuksen järjestäjä. Näin opettajan työ voi tulevaisuudessa tarkoittaa toimimista useissa eri toimipisteissä, jolloin työ on entistäkin stressaavampaa ja tiiviit työyhteisöt luhistuvat. Lisäksi opettajien mahdollisuudet olla läsnä ja tukea nuoria heikentyvät huomattavasti.

– Tämän kaltaiset työolot eivät houkuttele päteviä nuoria opettajia. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen osalta olemme huolissamme koulutusverkon tulevaisuudesta sekä pätevien opettajien riittämisestä alueilla. Pätevät opettajat takaavat laadukkaan koulutuksen, SOOLin puheenjohtaja Maiju Laurila huomauttaa.

SOOL painottaa nuorten oppijoiden ja heidän elämäntilanteensa huomioimista päätöksenteossa. Koulutusverkon supistaminen edistää koulutuksellista ja sosiaalista syrjäytymistä. Pakko hakeutua vieraalle opiskelupaikkakunnalle voi olla monelle 15-vuotiaalle syy jättäytyä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. Suurissa oppilaitoksissa ei voida havaita ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä eikä puuttua siihen yhtä tehokkaasti kuin pienemmissä yksiköissä.

Koulutusverkkouudistus enteilee paluuta 1950-luvun oppikouluaikaan. Tähänkö suuntaan koulutuksen halutaan menevän?

Tausta: Toisen asteen ja sivistystyön rakenteellinen uudistaminen on meneillään. Järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tulee voimaan 1.1.2017.
Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet