SOOLin strategia 2018 - 2026

SOOLin strategia on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n ylin toimintaa ohjaava asiakirja. Strategiassa kuvataan liiton visio, missio ja arvot, sekä asetetaan tavoitteet seuraavien kahdeksan vuoden jaksolle kahden vuoden osissa.


Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2018.


Strategia ohjaa liiton toimintaa ja auttaa saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteita. Strategia on suunnitelmaa siitä, miten organisaatio mukauttaa toimintaansa ja käyttää resurssejaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on kehittää liiton toimintaa pidemmällä aikavälillä ja luoda jatkuvuutta hallituskausien välille.

Visio

Visio kuvaa organisaatioiden keskeisintä tavoitetta ja vastaa kysymykseen millainen organisaatiomme aikoo ja haluaa olla tulevaisuudessa.

Jokainen opettajaopiskelija kokee olevansa soolilainen.

  • SOOL ei jaa jäseniään ammattiryhmiin vaan edustaa yhteistä opettajuutta kaikella toiminnallaan. Visiollaan liitto haluaa toimia määrätietoisesti ja tähdätä pitkäjänteisesti tulevaisuuteen.

Arvot

Mihin toimintamme perustuu?

Yhteisöllinen

  • Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi valtakunnallisesti kaikki opettajaopiskelijat alastaan tai koulutustaustastaan riippumatta.

Avoin

  • Järjestö on toiminnassaan läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja avoin moninaiselle yhteistyölle.

Edelläkävijä

  • SOOL toimii edistyksellisenä asiantuntijana opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja on rakentamassa opettajuuden tulevaisuutta.

Missio

Missio kiteyttää organisaatiomme tehtävän ja määrittelee olemassaolomme tarkoituksen.

Edustamme kattavasti kaikkia opettajaopiskelijoita opettajankoulutuksen ja kasvatuksen tunnustettuna sekä vaikuttavana asiantuntijana.

Tavoitteet

Näkyvä 2018–2020

  • SOOL näkyy ja kuuluu kampuksilla, kaupungeissa ja mediassa. Toiminta ja viestintä tavoittavat laajasti ja tasavertaisesti sekä uudet että nykyiset jäsenryhmät ja yhteistyötahot.

Vaikuttava 2021–2022

  • SOOL on ennakoiva ja rohkea vaikuttaja niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Inspiroiva 2023–2024

  • SOOL innostaa ja kouluttaa ymmärtämään opetusalan ja opettajuuden merkitystä laajemmin yhteiskunnassa.

Yhdessä vahva 2025–2026

  • Olemme opettajaopiskelijat yhdistävä liitto opettajuuden tulevaisuuden tekijänä.

 

Jaa sivu somessa

Tweet