Studentföreningen vid Enheten för Barnpedagogik i Jakobstad rf

StuBi är ämnesföreningen vid utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

Stubi

Utbildningslinjen flyttade från Jakobstad till Vasa sommaren 2018.

Linkki yhdistyksen sivuille

Jaa sivu somessa

Tweet