14.5.2020

Opettajankoulutuksen opiskelijavalinnassa epäonnistuneet poikkeusjärjestelyt

SOOL ei ole tyytyväinen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnan poikkeusjärjestelyihin. Tänä vuonna tehdyt poikkeukset eivät missään nimessä saa olla uusi normaali.

KANNANOTTO

VAKAVA-koe, eli valtakunnallinen kasvatusalojen valintakoe pidetään huomenna. Hakijat ovat uudet edessä: uudessa kokeessa ei ole ennakkomateriaaleja kuten aiemmissa kokeissa, vaan aineistot julkaistaan koepäivänä.

Tämän vuoden hakijat ovat muutenkin erittäin haastavassa paikassa: koetta on poikkeusolojen vuoksi siirretty, ja se järjestetään etänä. Lisäksi soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakijat suorittavat vielä kontrollikokeen, jolla pyritään ehkäisemään vilppiä. Hakija kohtaa siis yhden ylimääräisen kokeen. Ja lopulta myös itse soveltuvuuskoe järjestetään etänä.

Tässä olisi aivan riittävästi muutoksia ja huolen aiheita pääsykokeeseen osallistuvalle, mutta suurin stressin aiheuttaja lienee muutos todistusvalinnalla ja pääsykokeen perusteella valittavien hakijoiden osuuksissa. Yliopistot ovat poikkeusoloista johtuen kasvattaneet todistusvalinnalla soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien hakijoiden määrää, ja näin ollen tavallista pienemmällä määrällä hakijoita on mahdollisuus päästä jatkoon VAKAVA-kokeen perusteella.

Muitakin päätöksiä olisi ollut mahdollista tehdä, ja SOOL ei ole tyytyväinen valittuun toimintatapaan. Haluamme korostaa, että päätös kasvattaa todistusvalintaväylää on nimenomaan poikkeus. Seuraavassa yhteishaussa todistusvalinnan ja pääsykoevalinnan suhde on palautettava takaisin aiempaan.

Tänä vuonna tehty poikkeus ei missään nimessä saa olla uusi normaali. Covid-19-epidemiaan liittyviä poikkeustoimia voi olla käytössä myös vuoden päästä, emmekä tiedä, millainen tilanne on esimerkiksi pääsykokeiden järjestämisen osalta. Yliopistojen on varauduttava tähän, ja taattava, että vuoden kuluttua pääsykoeväylän osuus voidaan palauttaa takaisin aiempaan huolimatta mahdollisista poikkeusoloista. Lisäksi VAKAVA-neuvottelukunnan päätöksiin tulisi myös opiskelijoilla olla todellinen vaikutusmahdollisuus.

Ikävästä tilanteesta huolimatta SOOL toivottaa hurjasti onnea kaikille opettajankoulutukseen hakeville – sekä VAKAVA-kokeeseen että kesän soveltuvuuskokeisiin!


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

12.3.2021

Liittokokouskutsu 2021

Hyvät jäsenyhdistykset, tervetuloa etäliittokokoukseen! Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään etäyhteydellä 10. - 11.4.2021.

Jaa sivu somessa

Tweet