19.12.2014

Varhaiskasvatuslaki: Nimi yksin ei takaa laadukasta varhaiskasvatusta

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on SOOLin mukaan tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet tekemättä, muun muassa henkilöstön tehtävät olisi tullut määritellä paremmin.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on pettynyt hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi. Kunnollista lakia ei ole saatu valmisteltua. Nykyinen ehdotus on ristiriidassa EU:n ja OECD:n varhaiskasvatuksen merkitystä korostavien linjausten kanssa. SOOL ei ole lakiesitykseen lainkaan tyytyväinen.

– Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen kehitys ja oppimispolku rakentuvat. Tämän takaamiseksi on jo pitkään odoteltu lakia, joka vahvistaa koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa lastemme tulevaisuuden parhaaksi. Missä se viipyy? kysyy puheenjohtaja Maiju Laurila.

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet. Hyvää oli lähinnä Opetushallituksen velvollisuus valmistella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Lakiesitys on linjassa vuoden 2013 päätöksen kanssa siirtää varhaiskasvatus hallinnollisesti sosiaalipalveluista kasvatus- ja koulutuspalveluksi.

SOOL peräänkuuluttaa varhaiskasvatuslakia, jolla lapsille ja heidän vanhemmilleen pystytään takaamaan laadukas, suunnitelmallinen ja pedagogisesti ohjautuva varhaiskasvatus sekä muistuttaa, että mikä tahansa lasten parissa tapahtuva toiminta ei ole pedagogista varhaiskasvatusta. Henkilöstön tehtävät ja varhaiskasvatus käsitteenä olisi tullut lakiesityksessä nykyistä paremmin määritellä.


Lisää aiheesta

14.12.2022

Järjestöt: Lukiokoulutuksen rahoituksen leikkurista luovuttava seuraavalla hallituskaudella

OAJ, Lukiolaisten Liitto, Sivistystyönantajat ja SOOL vaativat muutoksia lukiokoulutuksen rahoitukseen. Nuorten hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen olisi tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta mutta nykyisellään lukiokoulutuksen rahoitus ei vastaa sen todellisia kustannuksia.

8.12.2022

Korkeakouluissa on huomioitava moninaiset oppijat

Oikeus opiskella kuuluu meistä jokaiselle. SOOLin mukaan korkeakoulutuksen tulee olla aidosti mahdollista ja saavutettavaa erilaisille oppijoille, ja opettajankoulutuksen tulee olla tässä suunnannäyttäjä.

7.12.2022

Opettajaksi opiskelevien eduskuntavaalitavoitteet: Kasvatuksen ja koulutuksen puolella

SOOLin mukaan kasvatuksesta ja koulutuksesta ei ole enää varaa leikata, vaan rahoitusta tulee nostaa. Ehdokkaat voivat allekirjoittaa eduskuntavaalitavoitteet SOOLin sivuilla ja sitoutua olemaan kasvatuksen ja koulutuksen puolella.

17.11.2022

Tanssinopettajasta OAJ:n puheenjohtajaksi

Katarina Murto, 51, valittiin OAJ:n puheenjohtajaksi toukokuussa. Koulutukseltaan Murto on tanssinopettaja ja tanssitaiteen maisteri sekä oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

14.11.2022

Rauman opettajankoulutuksen alasajo pahentaisi opettajapulaa

OAJ ja SOOL vastustavat jyrkästi Turun yliopiston suunnitelmia siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun. Ne eivät myöskään hyväksy yliopiston ajatuksia lakkauttaa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Järjestöjen mielestä suunnitelmat hankaloittaisivat opettajapulaa entisestään.

Jaa sivu somessa

Tweet