19.12.2014

Varhaiskasvatuslaki: Nimi yksin ei takaa laadukasta varhaiskasvatusta

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on SOOLin mukaan tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet tekemättä, muun muassa henkilöstön tehtävät olisi tullut määritellä paremmin.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on pettynyt hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi. Kunnollista lakia ei ole saatu valmisteltua. Nykyinen ehdotus on ristiriidassa EU:n ja OECD:n varhaiskasvatuksen merkitystä korostavien linjausten kanssa. SOOL ei ole lakiesitykseen lainkaan tyytyväinen.

– Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen kehitys ja oppimispolku rakentuvat. Tämän takaamiseksi on jo pitkään odoteltu lakia, joka vahvistaa koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa lastemme tulevaisuuden parhaaksi. Missä se viipyy? kysyy puheenjohtaja Maiju Laurila.

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet. Hyvää oli lähinnä Opetushallituksen velvollisuus valmistella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Lakiesitys on linjassa vuoden 2013 päätöksen kanssa siirtää varhaiskasvatus hallinnollisesti sosiaalipalveluista kasvatus- ja koulutuspalveluksi.

SOOL peräänkuuluttaa varhaiskasvatuslakia, jolla lapsille ja heidän vanhemmilleen pystytään takaamaan laadukas, suunnitelmallinen ja pedagogisesti ohjautuva varhaiskasvatus sekä muistuttaa, että mikä tahansa lasten parissa tapahtuva toiminta ei ole pedagogista varhaiskasvatusta. Henkilöstön tehtävät ja varhaiskasvatus käsitteenä olisi tullut lakiesityksessä nykyistä paremmin määritellä.


Lisää aiheesta

26.11.2019

Historiallinen nimitys: opeopiskelija Akavan hallitukseen

Akava päätti osallistaa myös opiskelijoita palkansaajakeskusjärjestön päätöksenteossa. Opettajaksi opiskelevia edustava Sanni Salmenoja nimettiin Akavan hallitukseen järjestön liittokokouksessa Helsingissä.

21.11.2019

Jokainen vuosi on yhtä tärkeä

SOOL on nyt 60-vuotias. Olisi aika mahtavaa palata historiassa taaksepäin, juuri siihen hetkeen, kun opeopiskelijat eri puolilta Suomea päättivät luoda yhteisen valtakunnallisen edunvalvojan.

21.11.2019

Kuka päättää opettajan palkasta?

Monissa työpaikkojen hakuilmoituksissa törmää muotoiluun ”lähetä hakemuksesi ja palkkatoiveesi”. Opettajan töiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Miten siis opettajan palkka päätetään? Ja miksi jo opeopiskelijana olisi hyvä tietää sen taustoista?

21.11.2019

Suuri pohjoismainen opettajapula

Miten ratkaistaan opettajapula? Erityisesti tätä kysymystä pohdittiin lokakuussa pohjoismaisten opettajaopiskelijoiden tapaamisessa Tukholmassa. Vuosittaisessa Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS Studerandeforumissa oli paikalla edustajat kaikista Pohjoismaista.

19.11.2019

Opettajaksi ei opita kirjekurssilla

SOOL on huolissaan opettajankoulutuksen kontaktiopetuksen määrän vähenemisestä ja sen vaikutuksesta erityisesti taito- ja taidenaineiden opetusosaamiseen. SOOLin Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma linjaa, että kontaktiopetuksen määrän tulee olla vähintään 14 tuntia opintopistettä kohti.

Jaa sivu somessa

Tweet