19.12.2014

Varhaiskasvatuslaki: Nimi yksin ei takaa laadukasta varhaiskasvatusta

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on SOOLin mukaan tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet tekemättä, muun muassa henkilöstön tehtävät olisi tullut määritellä paremmin.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on pettynyt hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi. Kunnollista lakia ei ole saatu valmisteltua. Nykyinen ehdotus on ristiriidassa EU:n ja OECD:n varhaiskasvatuksen merkitystä korostavien linjausten kanssa. SOOL ei ole lakiesitykseen lainkaan tyytyväinen.

– Laadukas varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen kehitys ja oppimispolku rakentuvat. Tämän takaamiseksi on jo pitkään odoteltu lakia, joka vahvistaa koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa lastemme tulevaisuuden parhaaksi. Missä se viipyy? kysyy puheenjohtaja Maiju Laurila.

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet. Hyvää oli lähinnä Opetushallituksen velvollisuus valmistella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Lakiesitys on linjassa vuoden 2013 päätöksen kanssa siirtää varhaiskasvatus hallinnollisesti sosiaalipalveluista kasvatus- ja koulutuspalveluksi.

SOOL peräänkuuluttaa varhaiskasvatuslakia, jolla lapsille ja heidän vanhemmilleen pystytään takaamaan laadukas, suunnitelmallinen ja pedagogisesti ohjautuva varhaiskasvatus sekä muistuttaa, että mikä tahansa lasten parissa tapahtuva toiminta ei ole pedagogista varhaiskasvatusta. Henkilöstön tehtävät ja varhaiskasvatus käsitteenä olisi tullut lakiesityksessä nykyistä paremmin määritellä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet