14.9.2018

Opettajille valmiuksia ehkäistä seksuaalista häirintää ja puuttua häirintätilanteisiin

Tuoreissa koulukyselyissä on paljastunut rajuakin nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja isoja eroja koulujen välillä. Opettajankoulutus ei nykyisellään anna riittävästi valmiuksia tunnistaa ongelmia ja puuttua häirintään. SOOL vaatii tähän muutosta.

KANNANOTTO

Jokaisella opettajalla on oltava keinot ehkäistä seksuaalista häirintää ja puuttua siihen. SOOL vaatii, että opettajankoulutuksen opintoihin lisätään välittömästi sisältöjä, jotka antavat valmiuksia tunnistaa häirintä ja käsitellä häirintätilanteita.

Ylen MOT-ohjelman tuoreessa kyselyssä moni nuori kertoo kokeneensa rajuakin seksuaalista häirintää koulussa ja vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä paljastui suuria koulukohtaisia eroja siinä, kuinka paljon häirintää koettiin.

Kouluterveyskyselyn mukaan joissain yläkouluissa oppilaiden kokemaa seksuaalista häirintää on jopa viisinkertaisesti koko maan keskiarvoon verrattuna. Erityisen huolestuttavaa on se, että vaikka julkinen keskustelu aiheesta on lisääntynyt, seksuaalinen häirintä ei ole vähentynyt. Vaikuttaa siltä, että osassa kouluja ongelmia ei osata tunnistaa.

Opettajille on taattava mahdollisuus turvata tulevien sukupolvien hyvinvointi ja vaikuttaa vuosikausia jatkuneeseen kiusaamisongelmaan. SOOL haluaa painottaa, että turvallinen oppimisympäristö on jokaisen oikeus ja ilman riittäviä eväitä emme voi poistaa Suomesta kiusaamis- ja häirintäongelmaa.

SOOL aikoo olla myös aktiivisesti itse luomassa kulttuuria, jossa häirintään puututaan konkreettisesti. Vastedes SOOLin omissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa tulee toimimaan häirintäyhdyshenkilöt valvomassa turvallisen tilan toteutumista.

– Haluamme toiminnallamme osoittaa, että pelkkä puhuminen aiheesta ei riitä. Haastamme myös muun kasvatus- ja koulutuskentän toimijat seuraamaan esimerkkiämme, toteaa SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

19.3.2021

Halusin pysyä mahdollisimman kaukana yrittäjyydestä – kuinka kävi?

Blogi | PÄIVI OJALA

Jaa sivu somessa

Tweet