14.9.2018

Opettajille valmiuksia ehkäistä seksuaalista häirintää ja puuttua häirintätilanteisiin

Tuoreissa koulukyselyissä on paljastunut rajuakin nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja isoja eroja koulujen välillä. Opettajankoulutus ei nykyisellään anna riittävästi valmiuksia tunnistaa ongelmia ja puuttua häirintään. SOOL vaatii tähän muutosta.

KANNANOTTO

Jokaisella opettajalla on oltava keinot ehkäistä seksuaalista häirintää ja puuttua siihen. SOOL vaatii, että opettajankoulutuksen opintoihin lisätään välittömästi sisältöjä, jotka antavat valmiuksia tunnistaa häirintä ja käsitellä häirintätilanteita.

Ylen MOT-ohjelman tuoreessa kyselyssä moni nuori kertoo kokeneensa rajuakin seksuaalista häirintää koulussa ja vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä paljastui suuria koulukohtaisia eroja siinä, kuinka paljon häirintää koettiin.

Kouluterveyskyselyn mukaan joissain yläkouluissa oppilaiden kokemaa seksuaalista häirintää on jopa viisinkertaisesti koko maan keskiarvoon verrattuna. Erityisen huolestuttavaa on se, että vaikka julkinen keskustelu aiheesta on lisääntynyt, seksuaalinen häirintä ei ole vähentynyt. Vaikuttaa siltä, että osassa kouluja ongelmia ei osata tunnistaa.

Opettajille on taattava mahdollisuus turvata tulevien sukupolvien hyvinvointi ja vaikuttaa vuosikausia jatkuneeseen kiusaamisongelmaan. SOOL haluaa painottaa, että turvallinen oppimisympäristö on jokaisen oikeus ja ilman riittäviä eväitä emme voi poistaa Suomesta kiusaamis- ja häirintäongelmaa.

SOOL aikoo olla myös aktiivisesti itse luomassa kulttuuria, jossa häirintään puututaan konkreettisesti. Vastedes SOOLin omissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa tulee toimimaan häirintäyhdyshenkilöt valvomassa turvallisen tilan toteutumista.

– Haluamme toiminnallamme osoittaa, että pelkkä puhuminen aiheesta ei riitä. Haastamme myös muun kasvatus- ja koulutuskentän toimijat seuraamaan esimerkkiämme, toteaa SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.


Lisää aiheesta

5.6.2019

Hallitusohjelmassa sekä kiitoksen että huolen aiheita

SOOL kommentoi lyhyesti uutta hallitusohjelmaa.

29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

15.5.2019

18 järjestöä muistuttaa koulutuksesta hallitusneuvottelijoita

Neljän seuraavan vuoden aikana määritellään maamme tulevaisuuden suunta. Siksi kasvatuksesta, koulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta ei voi nyt tinkiä, vaan niihin on investoitava vahvasti

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

Jaa sivu somessa

Tweet