Vuoden harjoittelunohjaaja

Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettajaidentiteetin löytymisessä. Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.

Ohjattu opetusharjoittelu on tärkeä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Hyvä harjoittelunohjaaja välittää opiskelijalle selkeää ja todenmukaista käsitystä opettajuudesta sekä antaa opiskelijan kokeilla ja epäonnistua. Laadukkaan harjoittelunohjauksen perustana on ohjaajan ammattitaito ja kyky huomioida harjoittelijan yksilölliset tarpeet.

Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa sovelletaan SOOLin Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjä hyvän harjoittelunohjauksen kriteereitä. SOOL valitsi Vuoden harjoittelunohjaajan ensimmäisen kerran keväällä 2013. Valinta julkistetaan vuosittain keväällä ja valitun haastattelu julkaistaan Opeopiskelija-lehdessä.


Haku 2024

Ansaitseeko harjoittelunohjaajasi kiitosta ja kunniaa? Esitykset tulee tehdä alla olevalla lomakkeella 10.3.2024 mennessä.

Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa sovelletaan seuraavia kriteereitä, jotka on luotu SOOLin Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisun pohjalta. Ehdokkaan ei tarvitse täyttää kaikkia vaatimuksia, vaan ne ovat suuntaa antavia arviointiperusteita:

Vuoden harjoittelunohjaaja...

  • on innostava opettaja ja mentori
  • on ammattitaitoinen ja ohjaajakoulutuksen suorittanut
  • ohjaa tavoitteellisesti ja organisoidusti
  • antaa henkilökohtaista ohjausta suunnitteluun ja opetukseen sekä antaa palautetta opettajuuteen kasvun tukemiseksi
  • rohkaisee kokeilemaan ja kehittämään laajemmin opettajuutta
  • esittelee opiskelijalle opettajan työn laaja-alaisuutta ja moniammatillisuutta
  • osallistuu harjoittelun kehittämistyöhön yhdessä opiskelijan kanssa
  • on työstään kiinnostunut ja motivoitunut.

Perusteluihin kannattaa satsata, jotta ehdokkaasi erottuu kilpailijoista! 

 

Haku on päättynyt...
 

SOOL hakee samaan aikaan myös Vuoden opeopiskelijaa 2024. Lue lisää tästä!


Vuoden harjoittelunohjaajat kautta aikojen

2023 Sanna Tuomisto
Pyhäselän koulu ja lukio

"Sannan esimerkin voimalla toivon itsekin pystyväni tarjoamaan ohjattavilleni kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja siitä, että he ovat tärkeitä, merkityksellisiä, taitavia ja kiinnostavia tyyppejä." (Sanni, ohjauksen opiskelija)

Lue haastattelu

2022 Tiina Pajunoja
Tampereen normaalikoulu

"Hänen ohjauksessaan minulle on tullut ensimmäistä kertaa varma olo siitä, että pärjään itse tässä työssä, eikä ole ollut vain pakottava tarve yrittää tehdä niinkuin uskoisin harjoittelunohjaajan itse tekevän vastaavassa tilanteessa." (Hanna, luokanopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2021 Mari Mäki-Paavola
Jyväskylän  normaalikoulu

"Marilla on käsittämätön taito kohdata ja olla läsnä oppilaiden kanssa. Hänestä huokuu se, miten hän antaa 110 % itsestään niin oppilaille, kollegoille kuin meille harjoittelijoille joka päivä." (Jenny, äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2020 Anni Heikkinen
Oulun ammattikorkeakoulu

"Hänen ohjaamistapansa on opiskelijalähtöinen, ja Annilta voi saada opettajaidentiteettiinsä aina uudenlaisia rakennuspalikoita, oli opiskelijalla sitten jo useampia opetuskokemuskilometrejä takanaan, tai oli sitten opiskelija vielä opettajuutensa lähtöviivalla." (Heli, tanssinopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2019 Kai Bruun
Viikin normaalikoulu, Helsinki

"Jokainen palaute sisälsi juuri sen verran kehityskohtia, että ne oli mahdollista toteuttaa jo seuraavalla tunnilla, eikä tullut sellaista 'mä en pysty tähän' -oloa. Kai ei koskaan jyrännyt omilla ideoillaan, vaan mikäli jokin asia ei toiminut, hän antoi parannusehdotuksia, ja pyysi myös palautetta omasta toiminnastaan." (Janina, luokanopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2018 Johanna Hildén
Tampereen normaalikoulu 

"Johannan pitkä kokemus luokanopettajana ja harjoittelunohjaajana huokuu hänestä heti. Toivoisin, että jokainen luokanopettajaksi opiskeleva voisi päästä hänen ohjaukseensa! Johanna vastavuoroisesti haluaa oppia myös harjoittelijoilta, ei ainoastaan antaa palautetta ja jakaa omaa osaamistaan tuleville opettajille." (Milla, luokanopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2017 Heidi-Maria Reponen
Helsingin normaalilyseo

"Hän ikään kuin avasi minulle sen teorian, jonka olin aiemmin oppinut, mutta sitä oli ollut vaikea laittaa käytäntöön. Hyvän ohjaajan kriteerit -listalta Heidi-Maria täyttää jokaisen kohdan ja oli opettajaurani suurin tähänastinen onnenpotku, että sain ohjaajakseni juuri hänet!" (Paula, englannin aineenopettajaopiskelija).

Lue haastattelu

2016 Timo Kovanen
Oulun normaalikoulu

"Timo kannusti lähtemään pois omalta mukavuusalueelta ja kokeilemaan uusia juttuja. Hän loi avoimen ja turvallisen ilmapiirin, jossa me harjoittelijat saimme kokeilla ja testata omia kykyjämme ja hieman hullujakin ideoita." (Miia, musiikkikasvatuksen opiskelija)

Lue haastattelu

2015 Juha Ståhlberg
Rauman normaalikoulu

”Ståhlberg kannustaa opiskelijoita heittäytymään ja ylittämään omat rajansa. Tämän lisäksi hän painottaa sitä, ettei virheiden tekemistä kannata pelätä ja rohkaisee opiskelijoita tarttumaan haasteisiin. Tärkein Ståhlbergilta saatu ohje oli tehdä työtä omalla persoonalla ja tyylillä.” (Anni, luokanopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2014 Jaana Ailinpieti
Jyväskylän normaalikoulu

”Upea persoona joka todella välittää niin oppilaistaan kuin ohjattavistaan. Luo mahtavaa ilmapiiriä luokassa ja ohjaa harjoittelijoita vahvalla ammattitaidollaan ja kannustuksellaan.” (Anu, biologian aineenopettajaopiskelija)

Lue haastattelu

2013 Erkki Pekkala
Oulun normaalikoulu

”Motivoiva ohjaus sai minut työskentelemään enemmän kuin koko opiskelun aikana olen työskennellyt mihinkään. Harjoittelun aikana aloin löytämään omaa opettajuuttani ja sain hyvin paljon onnistumisen kokemuksia, nyt tiedän, että minusta on tähän.” (Anni, luokanopettajaopiskelija)

Jaa sivu somessa

Tweet