Turun Auskultantit r.y.

Turun Auskultantit (TurAus ry) on Turun yliopiston aineenopettajaopiskelijoiden ainejärjestö.

Turaus

Yhdistyksen päämäärä on huolehtia opetusharjoittelijoiden edunvalvonnasta, kehittää ja ylläpitää suhteita tärkeimpiin yhteistyötahoihin sekä vahvistaa eri aineryhmien välisiä siteitä.

Jäsenyys on voimassa yhdellä jäsenmaksulla kolme vuotta. 

Linkki yhdistyksen sivuille

Jaa sivu somessa

Tweet