14.11.2014

Lukion tuntijaossa hukattiin mahdollisuus uudistua

SOOL on tyytymätön lukion tuntijakouudistukseen, jossa pitkän valmistelun tuloksena on vain vanhoja ratkaisuja muutamilla pienillä lisäyksillä. SOOL olisi kaivannut enemmän uudistushalua ja muun muassa lisää valinnaisuutta opintoihin.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ei ole tyytyväinen valtioneuvoston torstaina hyväksymään lukion tuntijakoon. Tuntijaon uudistus oli mahdollisuus pitää lukio kehittyvän yhteiskunnan muutoksessa mukana, mutta nyt pitkän valmistelun tuloksina olivat vain vanhat ratkaisut muutamilla pienillä lisäyksillä. Minne jäivät valinnaisuus ja aidot eheyttävät teemakokonaisuudet?

”Yleissivistävyys on tärkeä osa lukiokoulutusta, mutta SOOL olisi kaivannut tuntijakoon lisää uudistushalua ja valinnaisuutta opintoihin, mikä mahdollistaisi opiskelijoille omiin kiinnostuksen kohteisiin perehtymisen ja omien vahvuuksien vahvistamisen,” puheenjohtaja Maiju Laurila kommentoi.

Uutena tuntijakoon tulleet eheyttävät teemaopinnot ovat toivottu lisäys, mutta niiden sisältöjen tarkka määritteleminen ei SOOLin mielestä kuulu tuntijakoon. Ilmiölähtöiset teemaopinnot olisivat mahdollisuus tutkia maailmaa kokonaisvaltaisesti eri oppiaineiden kautta, mutta tuntijaossa määritellyt sisällöt eivät ole ilmiölähtöisyyttä, eivätkä aidosti eheyttäviä kokonaisuuksia.

SOOL on tyytyväinen, että hyväksytyssä lukion tuntijaossa pidettiin kiinni yleissivistyksestä ja panostettiin sen vahvistamiseen. Koulutuksen tehtävänä on kuitenkin yleissivistävyyden lisäksi antaa valmiuksia toimia muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa. Kuinka paikoillaan pysyvä lukio voisi antaa mahdollisuuden oppia tulevaisuuden taitoja? Koulutuksen tulee uudistua, mutta valmisteltu tuntijako voi jähmettää lukiot paikoilleen.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet