Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien aineyhdistys Pedago ry

Pedago ry on Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien aineyhdistys, joka on perustettu vuonna 1964.

Pedago

Jo yli viidenkymmenen vuoden ajan Pedagon toiminnan ydinalueet ovat pysyneet muuttumattomina: tehdä koulutuspoliittista vaikuttamistyötä yhä paremman Jyväskylän luokanopettajakoulutuksen toivossa sekä luoda monipuolisia edellytyksiä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoiminnalle.

Pedago ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Jyväskylässä luokanopettajaksi opiskelevat henkilöt.

Linkki yhdistyksen sivuille

Jaa sivu somessa

Tweet