30.1.2019

Uusien opettajien perehdytys on luokatonta

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL vaatii kuntia ja yhteiskuntaa huolehtimaan paremmin uusien opettajien perehdytyksestä ja kiinnittymisestä opettajan työhön. SOOLin toteuttamassa selvityksessä nousi huolestuttavia tuloksia perehdytyksen laadusta: yli 800 vastaajasta selkeä enemmistö piti omaa perehdytystä huonona tai jopa "olemattomana".

KANNANOTTO

SOOLin selvityksessä viime vuosina työuransa aloittaneet uudet opettajat arvioivat oman perehdytyksensä eri osa-alueita. Tulokset osoittivat, että niin työsopimus, työehdot, työterveydenhuolto kuin oppilaitosten pedagogiset asiakirjat, turvallisuussuunnitelmat sekä säännöt on käsitelty perehdytyksessä huonosti tai ovat jääneet jopa useilla vastaajilla kokonaan käsittelemättä.

– Aloittavat opettajat eivät saa jäädä yksin ammattiin kiinnittymisen ja ammatillisen kehittymisensä kanssa. Perehdytyksen täytyy olla suunnitelmallinen kokonaisuus, jolle asetetaan kansalliset ja paikalliset reunaehdot ja indikaattorit, vaatii SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL ehdottaa tilanteeseen kahta ratkaisua: Suomeen säädettäväksi Norjan tavoin laki, jolla taataan kahden vuoden mentorointi työssään aloittavalle opettajalle sekä kansallisia perehdytyssuosituksia, joiden mukaan opettajien perehdytys toteutetaan kaikissa yksiköissä. SOOL on julkaissut myös omat perehdytyssuosituksensa, jotka tarjoavat konkreettiset työkalut ja mittarit perehdytyksen valtakunnalliselle ja paikalliselle suunnittelutyölle.

Perehdytyksen järjestäminen ei voi olla vapaaehtoista, vaan jokaisella koulutuksen järjestäjällä tulee olla velvollisuus perehdyttää opettajansa. Perehdytyksen puutteella on tuhoisat ja kalliit seuraukset. Jo nyt yli kolmasosa opettajaksi opiskelevista on huolissaan jaksamisestaan opettajantyöstä sekä pysymisestään alalla (lähde: SOOLin aiempi selvitys). Jos Suomi aidosti haluaa pysyä koulutuksen huippumaana, tulee yhteiskunnan huolehtia, että uudet opettajat saavat laadukkaan perehdytyksen sekä tukea työhön kiinnittymiseen.

 


SOOL: Suositukset uuden opettajan perehdytykselle


 


Lisää aiheesta

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

12.3.2021

Liittokokouskutsu 2021

Hyvät jäsenyhdistykset, tervetuloa etäliittokokoukseen! Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään etäyhteydellä 10. - 11.4.2021.

Jaa sivu somessa

Tweet