30.1.2019

Uusien opettajien perehdytys on luokatonta

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL vaatii kuntia ja yhteiskuntaa huolehtimaan paremmin uusien opettajien perehdytyksestä ja kiinnittymisestä opettajan työhön. SOOLin toteuttamassa selvityksessä nousi huolestuttavia tuloksia perehdytyksen laadusta: yli 800 vastaajasta selkeä enemmistö piti omaa perehdytystä huonona tai jopa "olemattomana".

KANNANOTTO

SOOLin selvityksessä viime vuosina työuransa aloittaneet uudet opettajat arvioivat oman perehdytyksensä eri osa-alueita. Tulokset osoittivat, että niin työsopimus, työehdot, työterveydenhuolto kuin oppilaitosten pedagogiset asiakirjat, turvallisuussuunnitelmat sekä säännöt on käsitelty perehdytyksessä huonosti tai ovat jääneet jopa useilla vastaajilla kokonaan käsittelemättä.

– Aloittavat opettajat eivät saa jäädä yksin ammattiin kiinnittymisen ja ammatillisen kehittymisensä kanssa. Perehdytyksen täytyy olla suunnitelmallinen kokonaisuus, jolle asetetaan kansalliset ja paikalliset reunaehdot ja indikaattorit, vaatii SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL ehdottaa tilanteeseen kahta ratkaisua: Suomeen säädettäväksi Norjan tavoin laki, jolla taataan kahden vuoden mentorointi työssään aloittavalle opettajalle sekä kansallisia perehdytyssuosituksia, joiden mukaan opettajien perehdytys toteutetaan kaikissa yksiköissä. SOOL on julkaissut myös omat perehdytyssuosituksensa, jotka tarjoavat konkreettiset työkalut ja mittarit perehdytyksen valtakunnalliselle ja paikalliselle suunnittelutyölle.

Perehdytyksen järjestäminen ei voi olla vapaaehtoista, vaan jokaisella koulutuksen järjestäjällä tulee olla velvollisuus perehdyttää opettajansa. Perehdytyksen puutteella on tuhoisat ja kalliit seuraukset. Jo nyt yli kolmasosa opettajaksi opiskelevista on huolissaan jaksamisestaan opettajantyöstä sekä pysymisestään alalla (lähde: SOOLin aiempi selvitys). Jos Suomi aidosti haluaa pysyä koulutuksen huippumaana, tulee yhteiskunnan huolehtia, että uudet opettajat saavat laadukkaan perehdytyksen sekä tukea työhön kiinnittymiseen.

 


SOOL: Suositukset uuden opettajan perehdytykselle


 


Lisää aiheesta

5.6.2019

Hallitusohjelmassa sekä kiitoksen että huolen aiheita

SOOL kommentoi lyhyesti uutta hallitusohjelmaa.

29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

23.5.2019

Huolia kesätöissä? Kysy neuvoa maksuttomasta Kesäduunari-infosta

Kesäduunari-infoon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä jo ennen kesätyön alkamista. Infosta voi kysyä neuvoja esimerkiksi palkkaan, työvuoroihin ja koeaikaan liittyvistä aiheista. Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti, eikä avun pyytämistä tarvitse arastella.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

Jaa sivu somessa

Tweet