24.8.2021

Opeopiskelijat tulee rokottaa ennen harjoitteluita

SOOL on huolissaan opettajankoulutuksen kontaktiopetuksen ja lähiharjoitteluiden määrän olemattomuudesta ja sen vaikutuksesta opeopiskelijoiden osaamiseen sekä jaksamiseen. Ratkaisu ongelmaan löytyy koronavirusrokotteesta.

KANNANOTTO

Etäopetusta on kestänyt lähes kolme lukukautta eikä loppua vieläkään näy. Opettajaopinnoissa kontaktiopetus on äärimmäisen tärkeää, sillä ihmisten kohtaaminen, vertaistuki ja vuorovaikuttaminen ovat opettajuuden kulmakiviä. SOOLin Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma linjaakin, että kontaktiopetuksen määrän tulee olla vähintään 14 tuntia opintopistettä kohti.

Monella opeopiskelijalla syksy alkaa opetusharjoittelulla, joihin on osallistuttava, mikäli haluaa valmistua määräajassa. Opetusharjoitteluita on pidetty sekä täysin etänä että hybridimallisina, mutta kumpikaan näistä ei korvaa nykyisiä lähiharjoitteluita.

Opetusharjoittelut eivät voi jatkua enää etänä, mutta läsnäolo vaarantaa opeopiskelijoiden terveysturvallisuuden. Opeopiskelijoiden turvallisuuden takaamiseksi jokaisen opeopiskelijan tulee saada mahdollisuus täydentävään koronavirusrokotteeseen ennen opetusharjoitteluaan. Opeopiskelijoiden rokottaminen suojelee opiskelijan lisäksi myös oppijoita sekä koko koulun henkilökuntaa.

Joissain kunnissa, kuten Lohjalla ja Vantaalla, opettajille on järjestetty pop-up -rokotuspäiviä. SOOL näkee ratkaisun tässä. Esimerkiksi korkeakoulut voisivat yhteistyössä kunnan kanssa järjestää kampuksille pop-up -rokotuspisteitä, joka mahdollistaisi yhdenvertaisen rokotemahdollisuuden jokaiselle opeopiskelijalle asuinpaikkakuntaa katsomatta. Rokotteen ottamisesta ei voi opiskelijalle antaa sopimatonta poissaoloa.

Opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen ovat olleet koetuksella niin pitkään, että asia täytyy vihdoin ottaa vakavasti.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet