19.6.2018

Yksityistäminen uhkaa varhaiskasvatuksen laatua

SOOL haluaa avata keskustelun yksityistämisen ongelmakohdista varhaiskasvatuksessa. Ennen kattavaa selvitystä tavoitteeksi pitää asettaa, että kunnat pystyvät itse järjestämään vähintään 70 prosenttia varhaiskasvatuspalveluistaan.

KANNANOTTO

Varhaiskasvatuksen yksityistäminen on yleistynyt viime vuosina. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kuntien vastuulla, mutta näitä palveluita voidaan tarvittaessa täydentää yksityisten yritysten tarjoamilla varhaiskasvatuspalveluilla. Puolangan kunta on päättänyt yksityistää varhaiskasvatuspalvelunsa kokonaan. SOOL pitää päätöstä huolestuttavana valtakunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Puolangan päätös voi pahimmillaan johtaa kooltaan samankaltaisten kuntien vastaaviin päätöksiin.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut kattavat tällä hetkellä noin 20 prosenttia ja julkiset palvelut vastaavasti 80 prosenttia Suomen varhaiskasvatuksen tarjonnasta. Yksityisellä sektorilla toimii tällä hetkellä kolme isoa yritystä: Touhula, Pilke päiväkodit ja Norlandia, joiden palveluksessa työskentelee noin 3 800 työntekijää. Näistä yrityksistä Touhula Oy toimii jatkossa myös Puolangan varhaiskasvatuksen tarjoajana kuntalaisille.

– Yksityistäminen varhaiskasvatuksessa johtaa pahimmillaan eriarvoistumiseen, jolloin jokaisen lapsen yksilölliselle tukemiselle ja varhaisen puuttumisen toteutumiselle ei ole takeita. Lisäksi varhaiskasvatuksen kansallisen ja paikallisen tason pedagoginen arviointi ja kehittäminen horjuvat. Nyt on korkea aika nostaa varhaiskasvatuspalveluiden yksityistäminen suurennuslasin alle ennen kuin on liian myöhäistä, toteaa SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL on ihmeissään siitä, että varhaiskasvatuksen yksityistämisestä ei ole käyty laajamuotoista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä. Yksityisen sektorin kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tuottajana on päässyt nyt tapahtumaan hiljaisuudessa.

Haluamme avata keskustelun yksityistämisen ongelmakohdista. Tunnistamme sen todellisuuden, että maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun, mahdollisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä yksityistä sektoria tarvitaan, mutta sille on asetettava kuntakohtaiset raamit. Esimerkiksi Oulun kaupunki on asettanut yksityiselle varhaiskasvatukselle 35–40 prosentin osuuden kunnan varhaiskasvatuksen asiakaspaikoista. Ennen kattavaa selvitystä yksityistämisen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen laatuun tavoitteeksi pitää asettaa, että kunnat pystyvät itse järjestämään vähintään 70 prosenttia varhaiskasvatuspalveluistaan.


Lisää aiheesta

23.5.2019

Huolia kesätöissä? Kysy neuvoa maksuttomasta Kesäduunari-infosta

Kesäduunari-infoon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä jo ennen kesätyön alkamista. Infosta voi kysyä neuvoja esimerkiksi palkkaan, työvuoroihin ja koeaikaan liittyvistä aiheista. Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti, eikä avun pyytämistä tarvitse arastella.

30.4.2019

Opettajien vaikeutuneet työolot heikentävät alan suosiota

Opettajankoulutuksen hakijamäärät Suomessa ovat kauttaaltaan laskeneet. SOOL vaatii kansallista ohjelmaa opettajuuden houkuttelevuuden edistämiseksi, jotta pätevistä opettajista ei synny samanlaista pulaa kuin Ruotsissa.

13.4.2019

Liittokokous: Ilmastokasvatus osaksi kaikkea opettajankoulutusta

SOOLin liittokokous vaatii ilmastokasvatusta ja sen opettamista pysyväksi osaksi opettajankoulutusta. Ilmastokasvatus tarvitaan mukaan opetussuunnitelmiin, jotta oppijoille voidaan tarjota taitoja rakentaa tulevaisuutta.

11.4.2019

SOOLin näkökulma opettajien vuosityöaikakokeiluun

Viime aikoina opettajia on puhututtanut opettajien vuosityöaikakokeilu. Tiedossa on, että myös opiskelijoita on aktiivisesti lähestytty aiheesta eri sosiaalisen median kanavissa. SOOL painottaa tässä vaiheessa kokeilun vapaaehtoisuutta ja tulee määrittelemään kantansa vuosityöaikaan sitten, kun kokeilun tulokset ovat selvillä.

21.3.2019

Opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen on varattava enemmän resursseja

Yhä useampi korkeakouluopiskelija voi henkisesti huonommin ja peräti 30 prosentilla esiintyy psyykkisiä vaikeuksia. Kestämättömään tilanteeseen on nyt puututtava ja siksi SOOL vaatii valtiolta ja korkeakouluilta panostuksia opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Jaa sivu somessa

Tweet