19.6.2018

Yksityistäminen uhkaa varhaiskasvatuksen laatua

SOOL haluaa avata keskustelun yksityistämisen ongelmakohdista varhaiskasvatuksessa. Ennen kattavaa selvitystä tavoitteeksi pitää asettaa, että kunnat pystyvät itse järjestämään vähintään 70 prosenttia varhaiskasvatuspalveluistaan.

KANNANOTTO

Varhaiskasvatuksen yksityistäminen on yleistynyt viime vuosina. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kuntien vastuulla, mutta näitä palveluita voidaan tarvittaessa täydentää yksityisten yritysten tarjoamilla varhaiskasvatuspalveluilla. Puolangan kunta on päättänyt yksityistää varhaiskasvatuspalvelunsa kokonaan. SOOL pitää päätöstä huolestuttavana valtakunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Puolangan päätös voi pahimmillaan johtaa kooltaan samankaltaisten kuntien vastaaviin päätöksiin.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut kattavat tällä hetkellä noin 20 prosenttia ja julkiset palvelut vastaavasti 80 prosenttia Suomen varhaiskasvatuksen tarjonnasta. Yksityisellä sektorilla toimii tällä hetkellä kolme isoa yritystä: Touhula, Pilke päiväkodit ja Norlandia, joiden palveluksessa työskentelee noin 3 800 työntekijää. Näistä yrityksistä Touhula Oy toimii jatkossa myös Puolangan varhaiskasvatuksen tarjoajana kuntalaisille.

– Yksityistäminen varhaiskasvatuksessa johtaa pahimmillaan eriarvoistumiseen, jolloin jokaisen lapsen yksilölliselle tukemiselle ja varhaisen puuttumisen toteutumiselle ei ole takeita. Lisäksi varhaiskasvatuksen kansallisen ja paikallisen tason pedagoginen arviointi ja kehittäminen horjuvat. Nyt on korkea aika nostaa varhaiskasvatuspalveluiden yksityistäminen suurennuslasin alle ennen kuin on liian myöhäistä, toteaa SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL on ihmeissään siitä, että varhaiskasvatuksen yksityistämisestä ei ole käyty laajamuotoista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä. Yksityisen sektorin kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tuottajana on päässyt nyt tapahtumaan hiljaisuudessa.

Haluamme avata keskustelun yksityistämisen ongelmakohdista. Tunnistamme sen todellisuuden, että maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun, mahdollisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä yksityistä sektoria tarvitaan, mutta sille on asetettava kuntakohtaiset raamit. Esimerkiksi Oulun kaupunki on asettanut yksityiselle varhaiskasvatukselle 35–40 prosentin osuuden kunnan varhaiskasvatuksen asiakaspaikoista. Ennen kattavaa selvitystä yksityistämisen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen laatuun tavoitteeksi pitää asettaa, että kunnat pystyvät itse järjestämään vähintään 70 prosenttia varhaiskasvatuspalveluistaan.


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

28.1.2021

Kuntien tärkein tehtävä

Keväällä on hyvä hetki pysähtyä, miettiä omia arvojaan ja ennen kaikkea äänestää. Kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi meneillään olevan sote-uudistuksen jälkeen jää kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

19.11.2020

Draama on taideaine!

Yhteisöllisenä ja kehollisena taidemuotona draamalla on paljon annettavaa koulun opetukseen.

Jaa sivu somessa

Tweet