19.6.2018

Yksityistäminen uhkaa varhaiskasvatuksen laatua

SOOL haluaa avata keskustelun yksityistämisen ongelmakohdista varhaiskasvatuksessa. Ennen kattavaa selvitystä tavoitteeksi pitää asettaa, että kunnat pystyvät itse järjestämään vähintään 70 prosenttia varhaiskasvatuspalveluistaan.

KANNANOTTO

Varhaiskasvatuksen yksityistäminen on yleistynyt viime vuosina. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kuntien vastuulla, mutta näitä palveluita voidaan tarvittaessa täydentää yksityisten yritysten tarjoamilla varhaiskasvatuspalveluilla. Puolangan kunta on päättänyt yksityistää varhaiskasvatuspalvelunsa kokonaan. SOOL pitää päätöstä huolestuttavana valtakunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Puolangan päätös voi pahimmillaan johtaa kooltaan samankaltaisten kuntien vastaaviin päätöksiin.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut kattavat tällä hetkellä noin 20 prosenttia ja julkiset palvelut vastaavasti 80 prosenttia Suomen varhaiskasvatuksen tarjonnasta. Yksityisellä sektorilla toimii tällä hetkellä kolme isoa yritystä: Touhula, Pilke päiväkodit ja Norlandia, joiden palveluksessa työskentelee noin 3 800 työntekijää. Näistä yrityksistä Touhula Oy toimii jatkossa myös Puolangan varhaiskasvatuksen tarjoajana kuntalaisille.

– Yksityistäminen varhaiskasvatuksessa johtaa pahimmillaan eriarvoistumiseen, jolloin jokaisen lapsen yksilölliselle tukemiselle ja varhaisen puuttumisen toteutumiselle ei ole takeita. Lisäksi varhaiskasvatuksen kansallisen ja paikallisen tason pedagoginen arviointi ja kehittäminen horjuvat. Nyt on korkea aika nostaa varhaiskasvatuspalveluiden yksityistäminen suurennuslasin alle ennen kuin on liian myöhäistä, toteaa SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

SOOL on ihmeissään siitä, että varhaiskasvatuksen yksityistämisestä ei ole käyty laajamuotoista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä. Yksityisen sektorin kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tuottajana on päässyt nyt tapahtumaan hiljaisuudessa.

Haluamme avata keskustelun yksityistämisen ongelmakohdista. Tunnistamme sen todellisuuden, että maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun, mahdollisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä yksityistä sektoria tarvitaan, mutta sille on asetettava kuntakohtaiset raamit. Esimerkiksi Oulun kaupunki on asettanut yksityiselle varhaiskasvatukselle 35–40 prosentin osuuden kunnan varhaiskasvatuksen asiakaspaikoista. Ennen kattavaa selvitystä yksityistämisen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen laatuun tavoitteeksi pitää asettaa, että kunnat pystyvät itse järjestämään vähintään 70 prosenttia varhaiskasvatuspalveluistaan.


Lisää aiheesta

14.2.2020

Valmistuvien infot keväällä 2020

Kevään aikana järjestetään taas paikallisia infotilaisuuksia opettajaksi valmistuville. Tilaisuuksien ohjelmasta ja järjestelyistä vastaavat OAJ:n alueyhdistykset yhteistyössä SOOLin aluetoimijoiden kanssa.

26.11.2019

Historiallinen nimitys: opeopiskelija Akavan hallitukseen

Akava päätti osallistaa myös opiskelijoita palkansaajakeskusjärjestön päätöksenteossa. Opettajaksi opiskelevia edustava Sanni Salmenoja nimettiin Akavan hallitukseen järjestön liittokokouksessa Helsingissä.

21.11.2019

Kuka päättää opettajan palkasta?

Monissa työpaikkojen hakuilmoituksissa törmää muotoiluun ”lähetä hakemuksesi ja palkkatoiveesi”. Opettajan töiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Miten siis opettajan palkka päätetään? Ja miksi jo opeopiskelijana olisi hyvä tietää sen taustoista?

19.11.2019

Opettajaksi ei opita kirjekurssilla

SOOL on huolissaan opettajankoulutuksen kontaktiopetuksen määrän vähenemisestä ja sen vaikutuksesta erityisesti taito- ja taidenaineiden opetusosaamiseen. SOOLin Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma linjaa, että kontaktiopetuksen määrän tulee olla vähintään 14 tuntia opintopistettä kohti.

16.10.2019

Nyt fokus opetusharjoitteluihin!

SOOL vaatii opettajankoulutusyksiköitä takaamaan opiskelijoille riittävän määrän opetusharjoitteluja ja laadukasta henkilökohtaista ohjausta jokaiselle harjoittelijalle. SOOLin seurannan mukaan opetusharjoittelujen osuus on keskimääräisesti pienentynyt opettajaksi opiskelevien tutkinnoissa vuosien 2011–2017 välillä.

Jaa sivu somessa

Tweet