Liittokokous

Liittokokouksessa SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten nimeämät kokousedustajat. Sääntömääräinen liittokokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja sen kutsuu koolle liiton hallitus.

SOOL on opettajaksi opiskelevien yhteistyöjärjestö, jonka ovat perustaneet sen jäsenyhdistykset. Liittokokouksessa jäsenyhdistysten edustajat käyttävät liiton ylintä päätösvaltaa.

SOOLin sääntömääräinen liittokokous pidettiin Helsingissä 12.–13.4.2019. Lue päätöstiedote!

dustajat ja äänimäärät

Jäsenyhdistysten äänimäärä liittokokouksessa määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on ollut 1.3.2019. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohden. Äänet jakaantuvat siis seuraavasti: 1–50 jäsentä → yksi ääni, 51–100 jäsentä → kaksi ääntä, 101–150 jäsentä → kolme ääntä jne.

Jäsenyhdistys voi lähettää liittokokoukseen niin monta edustajaa kuin sillä on ääniä, kuitenkin korkeintaan kolme äänivaltaista liittokokousedustajaa. Kokousedustajien tulee olla SOOLin jäsenmaksun maksaneita. Jäsenyhdistys voi valtuuttaa edustajansa käyttämään yhdistyksen koko äänimäärän.

» Jäsenyhdistysten äänimäärät 2019 (pdf)

Ilmoittautuminen ja majoitusmaksut

Liittokokous on maksuton jäsenyhdistysten varsinaisille kokousedustajille. SOOL korvaa varsinaisten liittokokousedustajien matkakustannukset matkalipputositteita vastaan (opiskelijahintainen juna- tai bussilippu ja tarvittaessa makuupaikka edullisimman vaihtoehdon mukaan). Muista mahdollisista matkustusjärjestelyistä tulee sopia etukäteen SOOLin pääsihteerin kanssa.

Majoittuminen liittokokouksen aikana (pe–la) on järjestetty hotelli Holiday Inn Helsinki Expossa. Hotelli sijaitsee Itä-Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, kokouspaikan eli Akavatalon takana. Majoitusvaraus hotellissa majoittuville edustajille on tehtävä viimeistään maanantaina 25.3.

Ruokailuiden ja muiden käytännön järjestelyiden vuoksi pyydämme mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan etukäteen myös niistä edustajista, jotka eivät majoitu hotellissa.

» Ennakkoilmoittautuminen ja majoitusvaraus

Virallinen ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä.

SOOL perii hotellissa majoittuvilta kokousedustajilta majoitusmaksuna 50,00 euroa/henkilö. Mikäli jäsenyhdistys lähettää tarkkailijoita liittokokoukseen, SOOL ei osallistu näiden kustannuksiin. Holiday Inn Helsinki Expo -hotellissa majoittuvilta tarkkailijoilta peritään 150,00 euron maksu, joka sisältää majoituksen ja ruokailut. Tarkkailijoilta, jotka eivät majoitu mutta osallistuvat ruokailuihin, peritään 40,00 euroa/henkilö (koko viikonlopun ruokailut).

Majoitusmaksuista lähetetään lasku jäsenyhdistyksen ilmoittamaan yhdistyksen tai yhteyshenkilön postiosoitteeseen ja se tulee maksaa eräpäivään mennessä.

Sääntömääräiset asiat:

  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan vuoden 2019 ja vuoden 2020 toimintasuunnitelmat
  • vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio ja vuoden 2020 talousarviosuunnitelma
  • päätetään liiton jäsenmaksun suuruudesta, kantotavasta ja ajankohdasta
  • valitaan seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
  • valitaan vuodelle 2019 tilintarkastusyhteisö

Muut asiat:

  • hyväksytään Liiton Tavoitteet opettajankoulutukselle
  • hyväksytään Liiton hallituskauden 2019–2020 projektit
  • hyväksytään liittokokouksen julkilausuma

» Esityslista ja kokousasiakirjat

Kokoukseen valmistautuminen

Linkki sähköiseen kokousmateriaaliin (esityslista, kokousasiakirjat sekä valtakirjalomake) lähetetään jäsenyhdistyksille sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokousmateriaali on erillisestä pyynnöstä saatavilla myös paperisena liittokokouksessa. Tilauksen voi tehdä ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Allekirjoitetun valtakirjan voi tarvittaessa lähettää etukäteen sähköisesti osoitteeseen paasihteeri@sool.fi perjantaihin 12.4. klo 9.00 mennessä.

SOOLin hallituksen jäsenet ja pääsihteeri järjestävät ennen liittokokousta jäsenyhdistyksille liittokokoukseen ja menettelytapoihin liittyvää koulutusta. Kannustamme teitä perehtymään huolella kokousmateriaaleihin, valmistautumaan hyvin ja olemaan hallitukseen tai pääsihteerin yhteydessä, mikäli päätösasioista nousee kysymyksiä.

Liittokokousjärjestelyjä koskeviin tiedusteluihin vastaa pääsihteeri Susanna Jokimies: 020 748 9656, paasihteeri@sool.fi.

Ehdokkaiden esittelyt

Puheenjohtajistoon ja hallitukseen ehdokkaaksi aikovien esittelyt julkaistaan saapumisjärjestyksessä täällä.

SOOL 60v vuosijuhlat

SOOLin 60v vuosijuhlia vietetään liittokokouksen päättymispäivän iltana la 13.4. klo 18.30 alkaen Helsingissä Akavatalolla. Kutsu vuosijuhlille toimitetaan jäsenyhdistyksille erikseen ja toivomme että huomioitte sen liittokokousedustajia valittaessa. Korvaamme liittokokousmatkoina paluulipun myös sunnuntailta, mikäli liittokokousedustajanne osallistuu vuosijuhlaan.


 

Jaa sivu somessa

Tweet