19.12.2014

Opetuksen laadusta leikataan

SOOL on pettynyt hallituksen ehdottamiin toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksiin ja rahoitusmalliin. Koulutuksesta leikataan nyt kaikilla asteilla. SOOL näkee näin mittavilla säästöillä vain surullisia seurauksia.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on pettynyt hallituksen ehdottamiin toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksiin ja rahoitusmalliin. Opetuksen laatu ja opiskelijoiden hyvinvointi unohdetaan taloudellisten säästöjen nimissä.

Hallituksen rakenneuudistusohjelman tavoitteena on säästää 260 miljoonaa euroa, jotka kohdentuvat lukiokoulutukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. SOOL näkee, että säästöt tarkoittavat yksiköiden sulkemisia ja koulutusverkon supistumista, sadat opettajat menettävät työpaikkansa ja toisen asteen rahoituksessa painotetaan tuloksellisuutta.

– Ensin 15-vuotiaat nuoret joutuvat muuttamaan koulutuksen perässä pois kotipaikkakunnaltaan ja seuraavaksi opinnoissa tärkeimpänä pidetään nopeaa opintosuoritusta, jotta koulutuksen järjestäjä saa rahoitusta. Eurot silmissä saatetaan opiskelijat päästää läpi opinnoista ilman todellista osaamista. Näinkö Suomi aikoo turvata tulevaisuuden osaamisen ja säilyttää paikkansa yhtenä koulutuksen kärkimaana? kyseenalaistaa puheenjohtaja Maiju Laurila.

Suoritusten ja tuloksellisuuden korostaminen on täysin väärä lähtökohta rahoitukselle ja vastoin kaikkien asiantuntijoiden näkemyksiä. SOOLin mielestä toisen asteen koulutuksen rahoituksen tulisi aidosti turvata perustehtävän toteuttaminen sekä palkita laadusta ja toiminnan kehittämisestä. SOOL on Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n tavoin huolissaan myös toisen asteen opiskelijoiden toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Pahimmillaan kouluverkon supistuminen ja uusi rahoitusmalli johtavat nuorten syrjäytymisen kasvuun.

Hallituksen ratkaisut toiselle asteelle heikentävät suomalaisten osaamista tulevaisuudessa. Koulutuksesta leikataan nyt kaikilla asteilla. SOOL näkee näin mittavilla säästöillä vain surullisia seurauksia.


Lisää aiheesta

26.11.2019

Historiallinen nimitys: opeopiskelija Akavan hallitukseen

Akava päätti osallistaa myös opiskelijoita palkansaajakeskusjärjestön päätöksenteossa. Opettajaksi opiskelevia edustava Sanni Salmenoja nimettiin Akavan hallitukseen järjestön liittokokouksessa Helsingissä.

21.11.2019

Jokainen vuosi on yhtä tärkeä

SOOL on nyt 60-vuotias. Olisi aika mahtavaa palata historiassa taaksepäin, juuri siihen hetkeen, kun opeopiskelijat eri puolilta Suomea päättivät luoda yhteisen valtakunnallisen edunvalvojan.

21.11.2019

Suuri pohjoismainen opettajapula

Miten ratkaistaan opettajapula? Erityisesti tätä kysymystä pohdittiin lokakuussa pohjoismaisten opettajaopiskelijoiden tapaamisessa Tukholmassa. Vuosittaisessa Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS Studerandeforumissa oli paikalla edustajat kaikista Pohjoismaista.

21.11.2019

Kuka päättää opettajan palkasta?

Monissa työpaikkojen hakuilmoituksissa törmää muotoiluun ”lähetä hakemuksesi ja palkkatoiveesi”. Opettajan töiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Miten siis opettajan palkka päätetään? Ja miksi jo opeopiskelijana olisi hyvä tietää sen taustoista?

19.11.2019

Opettajaksi ei opita kirjekurssilla

SOOL on huolissaan opettajankoulutuksen kontaktiopetuksen määrän vähenemisestä ja sen vaikutuksesta erityisesti taito- ja taidenaineiden opetusosaamiseen. SOOLin Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma linjaa, että kontaktiopetuksen määrän tulee olla vähintään 14 tuntia opintopistettä kohti.

Jaa sivu somessa

Tweet