Mikä SOOL?

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden yhteistä toimintaa koulutuksen kehittämiseksi, huolehtia opettajaopiskelijoiden valtakunnallisesta edunvalvonnasta sekä edistää heidän työelämävalmiuksiaan.

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten kattojärjestö ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö. Jäsenet eivät ole ammattijärjestön jäseniä, mutta saavat SOOLin kautta lähes kaikki OAJ:n jäsenedut.

SOOLiin kuuluu yli 7 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Päätösvaltaa liitossa käyttävät jäsenyhdistykset, jotka vastaavat paikallisesta toiminnasta ja edunvalvonnasta opettajankoulutuspaikkakunnilla yhteistyössä SOOLin hallituksen ja aluetoimijoiden kanssa.

SOOL tarjoaa jäsenistölleen henkilökohtaisia jäsenetuja ja pitää heidät ajan tasalla opetus- ja kasvatusalan ajankohtaisista ilmiöistä muun muassa järjestämällä webinaareja opettajankoulutuksessa usein vähäiselle huomiolle jäävistä teemoista. Jäsenyhdistysten toimijoita koulutetaan säännöllisesti yhdistystoimintaan ja paikalliseen edunvalvontaan liittyen.

SOOL on mukana vaikuttamassa opetus- ja kasvatusalan tulevaisuuteen laajalla yhteistyöllä päättäjien ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

#opeopiskelijat


Organisaatio

Suomen noin 20 000 opettajaopiskelijasta SOOLiin on järjestäytynyt runsas 7 000. Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää sääntömääräisesti kerran vuodessa kokoontuva liittokokous.

Liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät liiton 45 jäsenyhdistystä. Liittokokous valitsee liitolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kahdeksanjäsenisen hallituksen. Näiden toimikausi on vuoden mittainen, toukokuun alusta huhtikuun loppuun.

SOOLin toimistolla työskentelee pääsihteeri, järjestösihteeri ja tiedottaja. Aluetoimijat järjestävät opettajankoulutuspaikkakunnilla SOOLin paikallista jäsenhankintaa, jäsenpalvelua ja koulutustoimintaa.


Yhteistyössä

SOOL tekee yhteistyötä opettaja- ja opiskelijajärjestöjen sekä opetushallinnon kanssa ja on Nuorisoalan kattojärjestö AllianssinKesälukioseura, Kehittämiskeskus OpinkirjonPohjola-Nordenin nuorisoliiton sekä Taksvärkki ry:n jäsen.

Erityisen läheistä yhteistyö on  Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa, jonka opiskelijajärjestönä SOOL toimii. SOOLilla on puhe- ja läsnöolo -oikeudella asiantuntijaedustus OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa sekä hallituksen alaisissa toimikunnissa. SOOLin jäsenet saavat lähes kaikki OAJ:n jäsenedut mutta eivät ole ammattijärjestön varsinaisia jäseniä eikä heillä ole äänioikeutetta OAJ:n valtuustovaaleissa.

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään muun muassa Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS - Studerandeforumin kautta.

Jaa sivu somessa

Tweet