31.3.2020

Korona vaarantaa opetusharjoittelut – SOOL peräänkuuluttaa joustavuutta

SOOL suosittelee vahvasti, että korkeakoulut jakavat toisilleen tätä poikkeustilannetta varten kehittämiään käytänteitä ja suoritustapoja. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa on keksittävä parhaat ratkaisut, joiden avulla opettajaopiskelijat voivat valmistua mahdollisimman lähellä suunniteltua aikataulua.

KANNANOTTO

COVID-19 on aiheuttanut suuria muutoksia koko maahan. Koulut ja oppilaitokset toimivat etäopetuksessa. Varhaiskasvatukseen osallistuvat vain ne lapset, joille tämä on välttämätöntä vanhempien työpaikan kannalta. Myös korkeakoulut ovat siirtyneet etäopetukseen. 

Tällä kaikella on luonnollisesti vaikutusta myös opettajaopiskelijoiden arkeen ja opintoihin. Erityisesti opetusharjoittelujen suorittaminen on hankaloitunut huomattavasti. Eri opettajankoulutusyksiköt ovat tehneet erilaisia päätöksiä harjoittelujen suhteen: jossain paikoissa opetusharjoittelua suoritetaan etänä, joissain paikoissa harjoittelut on keskeytetty toistaiseksi ja toisaalla on taas lähdetty räätälöimään harjoittelua korvaavia tehtäviä. Myös syksyn opintoja on siirretty suoritettavaksi tänä keväänä.

SOOLissa ymmärrämme, että tilanne on erittäin vaikea, ja nykyisen opetuksen ja harjoittelujen lisäksi opettajankoulutusyksiköillä on pohdittavanaan esimerkiksi VAKAVA-kokeiden sekä soveltuvuuskokeiden järjestäminen. SOOL on kuitenkin erityisen huolissaan niistä opiskelijoista, joiden tälle lukukaudelle suunniteltu valmistuminen lykkääntyy harjoitteluiden keskeyttämisen vuoksi.

Harjoitteluista päätettäessä SOOL haluaa muistuttaa opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta – myös valtakunnallisesti. Nyt joissain koulutusyksiköissä näyttää siltä, että valmistumisajankohdat eivät viivästy, kun taas toisaalla opiskelevia näyttää odottavan kokonaisen harjoittelun suorittaminen syksyllä.

Yhdenvertaisuus koskee myös eri alojen opettajaopiskelijoita: varhaiskasvatuksen puolella etäopetus ei ole samalla tavalla mahdollista kuin muilla koulutusasteilla. Silti varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat eivät voi olla ainoa ryhmä, jolle ei tarjota minkäänlaista mahdollisuutta suorittaa harjoittelua tai sen osia etätyöskentelynä. SOOL suosittelee vahvasti, että korkeakoulut jakavat toisilleen tätä poikkeustilannetta varten kehittämiään käytänteitä ja suoritustapoja.

Suomalainen opettajankoulutuksen laatu on SOOLille aina ensisijaisen tärkeä asia, muistuttaa puheenjohtaja Sanni Salmenoja.

– Näin poikkeuksellisessa tilanteessa ei kuitenkaan voi olla niin, että koko yhteiskunnan ja kaikkien yksilöiden joustaessa ja muokatessa elämäänsä, korkeakoulujen opetussuunnitelmat olisivat kiveen hakattuja ja joustamattomia. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa on keksittävä parhaat ratkaisut, joiden avulla opettajaopiskelijat voivat valmistua mahdollisimman lähellä suunniteltua aikataulua.

Harjoittelujen siirtäminen syksylle ei muutenkaan ole tae laadusta ja harjoittelujen toteutumisesta ”tavalliseen tapaan”. Satojen opiskelijoiden opetusharjoittelujen siirtyminen alkusyksyyn aiheuttaa epäilemättä joka tapauksessa kompromisseja. 

SOOL haluaa toivottaa jaksamista opettajankoulutusyksiköiden henkilökunnalle tässä vaikeassa tilanteessa. Epäilemättä tällä hetkellä jokaisessa toimintatavassa ja päätöksessä on negatiiviset puolensa. SOOL pyytää, että vaikeita päätöksiä tehdessä muistetaan opiskelijoiden etua, ja pyritään siihen, että tärkeitä, opiskelijoita koskettavia päätöksiä tekemässä on paikalla aina myös opiskelijoiden edustaja.

SOOL toivottaa valtavasti tsemppiä ja jaksamista myös opettajaopiskelijoille. Tilanne on nyt meille kaikille epävarma, jatkuvasti muuttuva ja huolestuttava. Erityisesti niille, joiden valmistumisajankohta on lähitulevaisuudessa. Opeopiskelija: Muista, että SOOLiin voit olla yhteydessä kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet