31.3.2020

Korona vaarantaa opetusharjoittelut – SOOL peräänkuuluttaa joustavuutta

SOOL suosittelee vahvasti, että korkeakoulut jakavat toisilleen tätä poikkeustilannetta varten kehittämiään käytänteitä ja suoritustapoja. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa on keksittävä parhaat ratkaisut, joiden avulla opettajaopiskelijat voivat valmistua mahdollisimman lähellä suunniteltua aikataulua.

KANNANOTTO

COVID-19 on aiheuttanut suuria muutoksia koko maahan. Koulut ja oppilaitokset toimivat etäopetuksessa. Varhaiskasvatukseen osallistuvat vain ne lapset, joille tämä on välttämätöntä vanhempien työpaikan kannalta. Myös korkeakoulut ovat siirtyneet etäopetukseen. 

Tällä kaikella on luonnollisesti vaikutusta myös opettajaopiskelijoiden arkeen ja opintoihin. Erityisesti opetusharjoittelujen suorittaminen on hankaloitunut huomattavasti. Eri opettajankoulutusyksiköt ovat tehneet erilaisia päätöksiä harjoittelujen suhteen: jossain paikoissa opetusharjoittelua suoritetaan etänä, joissain paikoissa harjoittelut on keskeytetty toistaiseksi ja toisaalla on taas lähdetty räätälöimään harjoittelua korvaavia tehtäviä. Myös syksyn opintoja on siirretty suoritettavaksi tänä keväänä.

SOOLissa ymmärrämme, että tilanne on erittäin vaikea, ja nykyisen opetuksen ja harjoittelujen lisäksi opettajankoulutusyksiköillä on pohdittavanaan esimerkiksi VAKAVA-kokeiden sekä soveltuvuuskokeiden järjestäminen. SOOL on kuitenkin erityisen huolissaan niistä opiskelijoista, joiden tälle lukukaudelle suunniteltu valmistuminen lykkääntyy harjoitteluiden keskeyttämisen vuoksi.

Harjoitteluista päätettäessä SOOL haluaa muistuttaa opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta – myös valtakunnallisesti. Nyt joissain koulutusyksiköissä näyttää siltä, että valmistumisajankohdat eivät viivästy, kun taas toisaalla opiskelevia näyttää odottavan kokonaisen harjoittelun suorittaminen syksyllä.

Yhdenvertaisuus koskee myös eri alojen opettajaopiskelijoita: varhaiskasvatuksen puolella etäopetus ei ole samalla tavalla mahdollista kuin muilla koulutusasteilla. Silti varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat eivät voi olla ainoa ryhmä, jolle ei tarjota minkäänlaista mahdollisuutta suorittaa harjoittelua tai sen osia etätyöskentelynä. SOOL suosittelee vahvasti, että korkeakoulut jakavat toisilleen tätä poikkeustilannetta varten kehittämiään käytänteitä ja suoritustapoja.

Suomalainen opettajankoulutuksen laatu on SOOLille aina ensisijaisen tärkeä asia, muistuttaa puheenjohtaja Sanni Salmenoja.

– Näin poikkeuksellisessa tilanteessa ei kuitenkaan voi olla niin, että koko yhteiskunnan ja kaikkien yksilöiden joustaessa ja muokatessa elämäänsä, korkeakoulujen opetussuunnitelmat olisivat kiveen hakattuja ja joustamattomia. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa on keksittävä parhaat ratkaisut, joiden avulla opettajaopiskelijat voivat valmistua mahdollisimman lähellä suunniteltua aikataulua.

Harjoittelujen siirtäminen syksylle ei muutenkaan ole tae laadusta ja harjoittelujen toteutumisesta ”tavalliseen tapaan”. Satojen opiskelijoiden opetusharjoittelujen siirtyminen alkusyksyyn aiheuttaa epäilemättä joka tapauksessa kompromisseja. 

SOOL haluaa toivottaa jaksamista opettajankoulutusyksiköiden henkilökunnalle tässä vaikeassa tilanteessa. Epäilemättä tällä hetkellä jokaisessa toimintatavassa ja päätöksessä on negatiiviset puolensa. SOOL pyytää, että vaikeita päätöksiä tehdessä muistetaan opiskelijoiden etua, ja pyritään siihen, että tärkeitä, opiskelijoita koskettavia päätöksiä tekemässä on paikalla aina myös opiskelijoiden edustaja.

SOOL toivottaa valtavasti tsemppiä ja jaksamista myös opettajaopiskelijoille. Tilanne on nyt meille kaikille epävarma, jatkuvasti muuttuva ja huolestuttava. Erityisesti niille, joiden valmistumisajankohta on lähitulevaisuudessa. Opeopiskelija: Muista, että SOOLiin voit olla yhteydessä kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa.


Lisää aiheesta

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

12.3.2021

Liittokokouskutsu 2021

Hyvät jäsenyhdistykset, tervetuloa etäliittokokoukseen! Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään etäyhteydellä 10. - 11.4.2021.

Jaa sivu somessa

Tweet