13.4.2019

Liittokokous: Ilmastokasvatus osaksi kaikkea opettajankoulutusta

SOOLin liittokokous vaatii ilmastokasvatusta ja sen opettamista pysyväksi osaksi opettajankoulutusta. Ilmastokasvatus tarvitaan mukaan opetussuunnitelmiin, jotta oppijoille voidaan tarjota taitoja rakentaa tulevaisuutta.

LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 2019

SOOLin liittokokous 2019 vaatii kestävän kehityksen ottamista osaksi kaikkea opettajankoulutusta ilmastokasvatuksen muodossa. Kestävä kehitys on sisällytetty opetussuunnitelmiin kasvatuspolun alkuaskelista toiselle asteelle asti osana ohjaavaa arvoperustaa. Kuitenkin suuresta osasta opettajankoulutusten opetussuunnitelmia ilmasto- ja ympäristökasvatus puuttuu. Samaan aikaan opettajilta vaaditaan taitoa käsitellä ilmastokasvatusta oppiainerajat ylittävänä teemana. Tässä on selkeä ristiriita, joka on korjattava heti. Ilmastokasvatuksen ja sen opettamisen on tultava osaksi opettajankoulutusta pysyvästi.

Arvokasvattajina me tulevat opettajat olemme osa kestävämpää tulevaisuutta.

Globaali yhteiskunta on suuren uhan edessä. Valtaosa ihmisistä on vasta nyt havahtunut jo kauan sitten tiedostettuun ongelmaan – ilmastonmuutokseen. On käynyt ilmi, että ilmastonmuutos etenee yhä odotettua nopeammin ja konkreettisiin toimiin on ryhdyttävä. Ilmastonmuutos uhkaa luonnon monimuotoisuutta rauhaa, turvallisuutta ja yhteiskuntia. Lisäksi on tieteellisesti todistettu, että ihminen on omalla toiminnallaan nopeuttanut ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.

Suomalaiset vaativat tiukempaa ilmastopolitiikka ja tekevät jo nyt kovasti töitä ollakseen yksi kärkimaista ilmastonmuutoksen torjumisessa. Suomi on myös yksi koulutuksen kärkimaista, joten sen on nähtävä opettajankoulutus osana ilmastonmuutoksen torjumistoimenpiteitä. Arvokasvatus on osa kaikkien opettajien työtä ja koska koulutus on tie kestävään kehitykseen, sen edistämiseksi opettajille on annettava kattavammat työkalut.

Opettajat ovat yhteiskunnallisen muutoksen eturintamassa kasvattamalla tulevaisuuden sukupolvia. Tulevina opettajina meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa ja lisätä ilmastotietoisuutta. Me tarvitsemme ilmastokasvatuksen mukaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiimme, jotta voimme taata oppijoillemme taitoja rakentaa tulevaisuutta. Muutoksen aika on nyt.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet