12.4.2016

SOOL: Savonlinnan kampuksen lakkauttaminen oli lyhytnäköinen päätös

Itä-Suomen yliopiston päätös lakkauttaa Savonlinnan opettajankoulutusyksikkö oli lyhytnäköinen ja yhteiskunnallisesti vahingollinen. Opiskelijoiden asemaan tulee SOOLin mukaan kiinnittää muutostilanteessa erityistä huomiota, ja yliopiston tulee turvata opintojen keskeytymätön jatkuminen sekä opiskelijoiden osallistuminen muutosprosessiin.

KANNANOTTO

SOOL on pettynyt Itä-Suomen yliopiston päätökseen (11.4.2016) lakkauttaa Savonlinnan kampus sekä keskittää kasvatustieteiden tutkimus ja opettajankoulutus Joensuuhun. Säästötoimilla perusteltu lopettamispäätös on lyhytnäköinen ja yhteiskunnallisesti vahingollinen. Savonlinnan yksikkö on onnistuneesti täyttänyt siltä vaaditut profilointitoimet ja kampuksella olisi ollut kapasiteetin puolesta mahdollisuus lisätä lastentarhanopettajan koulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön toiveiden mukaisesti.

Laadukasta yliopistollista opettajankoulutusta tulee järjestää kattavasti eri puolilla Suomea, jotta pätevien opettajien ja asiantuntijoiden saatavuus turvataan koko maassa. Savonlinnan yksikön lakkauttaminen voi aiheuttaa opettajapulaa ja opettajien kelpoisuuksien heikkenemistä Etelä-Savossa ja lähialueilla. Myös muut yksikön siirtämisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä, eikä niitä otettu päätöstä tehdessä tarpeeksi hyvin huomioon.

Opiskelijoiden asemaan tulee kiinnittää muutostilanteessa erityistä huomiota, ja yliopiston tulee turvata opintojen keskeytymätön jatkuminen sekä opiskelijoiden osallistuminen muutosprosessiin. Opinnot sekä laadukas opetusharjoittelu tulee turvata nykyisessä laajuudessaan siten, että niitä ei säästösyistä tai muutoksen vuoksi supisteta aiempaa tiiviimmiksi. SOOL vaatii, että Itä-Suomen yliopisto huolehtii opettajaopiskelijoiden oikeusturvan täydellisestä säilymisestä.

Tausta:
Itä-Suomen yliopisto: Itä-Suomen yliopistolta ratkaisut rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet