12.2.2019

Uudelle opettajalle on tarjottava palkallinen suunnitteluaika työsuhteen alkuun

SOOL vaatii, että uudelle opettajalle tulee tarjota kahden viikon palkallinen suunnitteluaika työsuhteen alkuun ennen varsinaisen opetustyön alkamista. On uhka laadukkaan opetuksen toteutumiselle, jos uuden opettajan työsuhde alkaa samana päivänä, kuin varsinainen opetustyö lasten ja nuorten kanssa.

KANNANOTTO

Vastavalmistunut opettaja on työpaikkaa vastaanottaessaan tienristeyksessä. Työuran alussa rooli opetettavasta muuttuu opettajaksi. Jokainen työpaikka on erilainen erilaisine oppijoineen. On selvää, että laadukkaan opetuksen tarjoamiseen tarvitaan aikaa perehtymiselle ja suunnittelulle jo ennen ensimmäistä opetustuntia.

Opettaja on ainakin päättäjien puheissa Suomen arvostetuimpia ammatteja. Se ansaitsee myös arvoisensa aloituksen.

On uhka laadukkaan opetuksen toteutumiselle, jos uuden opettajan työsuhde alkaa samana päivänä, kuin varsinainen opetustyö lasten ja nuorten kanssa. Opettajan tulee pystyä työssään reagoimaan akuutteihinkin muutoksiin, mutta ”lonkalta heittämiseen” ei yhdenkään opettajan työ voi perustua. Uudella opettajalla ei myöskään ole vuosien kokemustaustaa ja materiaalipankkeja. On työnantajan vastuulla tarjota riittävästi aikaa työsuhteen aloitukseen, jotta opettaja ehtii suunnittelemaan työnsä kunnolla.

Palkallinen perehdytys- ja suunnitteluaika on edellytys laadukkaalle opetukselle ja antaa opettajalle mahdollisuuden tarjota parasta työpanostaan. Uudelle opettajalle tuleekin alusta lähtien taata mahdollisuus valmistautua ja suunnitella opetustaan, tutustua työympäristöönsä sekä päästä osaksi työyhteisöä. Työyhteisön hyvinvoinnin parantaminen ennaltaehkäisee myös opettajien työhyvinvoinnin rapistumista.

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. SOOL vaatii, että uudelle opettajalle tulee tarjota kahden viikon palkallinen suunnitteluaika työsuhteen alkuun ennen varsinaisen opetustyön alkamista. Yleisen turvallisuuden kannalta uuden opettajan on saatava myös riittävä perehdytys, jonka tulee kuulua työaikaan. Muuten opetuksemme jää sanonnan mukaan puolinaiseksi.


Lue myös:
SOOLin eduskuntavaalitavoitteet 2019
Suositukset uuden opettajan perehdytykselle


https://www.youtube.com/embed/T_YWVs0qqKk


Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

19.3.2021

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden arjessa korostuvat pandemian aikana yksinäisyys, motivaation puute ja toivottomuus. Yli 220 opiskelijajärjestön allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan muun muassa opintotuelle lisäkuukausia sekä opintopistevaatimusten ja opintolainahyvitysten huojentamista.

19.3.2021

Halusin pysyä mahdollisimman kaukana yrittäjyydestä – kuinka kävi?

Blogi | PÄIVI OJALA

8.3.2021

SOOLin kuntavaalitavoitteet ehdokkaan ja äänestäjän tukena

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kuntien tärkeimmäksi vastuualueeksi jää kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Opeopiskelijan kannalta ei ole yhdentekevää keitä kunnissa valitaan tekemään päätöksiä seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Jaa sivu somessa

Tweet