8.3.2023

Ammatilliselle koulutukselle sen ansaitsema arvo

Ammattikoulut tulee tunnustaa tärkeäksi ja arvokkaaksi osaksi koulutusjärjestelmää. Myös opettajankoulutukseen tarvitaan jatkossa opiskelijoita ammatillisen koulutusväylän kautta, koska monenlaiset oppijat tarvitsevat monenlaisia opettajia.

KANNANOTTO

Ammatillinen koulutus on tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää, mutta sen imago on kärsinyt erinäisistä syistä. Tuoreessa Osku ry:n tuottamassa AMIS 2022 -tutkimuksessa todetaan, että ammatilliset opiskelijat kokevat olevansa liian tyhmiä hakeakseen korkeakouluun valmistumisen jälkeen. Tämä on vaikuttanut myös ammatillisen opettajankoulutuksen sisäänottomääriin.

Ammattikoulut tulee tunnustaa tärkeäksi ja arvokkaaksi osaksi koulutusjärjestelmää. Ammattikoulutus on arvokasta – on kyseessä sitten viimeiset opinnot ennen työelämää tai koulutus yhtenä osana pidempää opintopolkua. Ammattikoulutus on varmistamassa, että työntekijän osaaminen ja yleissivistys ovat kunnossa.

Suomen koulutuspoliittisella kentällä tahtotilana on, että puolet väestöstä on korkeakoulutettuja vuonna 2030. Jotta tavoite toteutuu, tulee korkeakouluihin hakeutua monenlaisia koulutuspolkuja pitkin, eli myös ammattikoulusta. Erityisesti opettajankoulutus tarvitsee kaikille opetus-, kasvatus- ja tutkimusaloille monenlaisia opiskelijoita, koska monenlaiset oppijat tarvitsevat monenlaisia opettajia.

Eduskuntavaalien alla on tärkeää puhua ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Ammatillisen koulutuspolun rahoitus on jo pitkään ollut matala, vaikkakin taloudellista kasvua on tapahtunut vuoden 2017 pohjanoteerauksen jälkeen. Silti rahoituskuopan pitkäaikaiset vaikutukset näkyvät muun muassa madaltuneena opiskelumotivaationa ja opiskelijoiden pahoinvointina, joka heijastuu heti kentän imagoon.

Rahoituksen lisääminen parantaisi tätä imagoa sekä ammattikoulutuksen houkuttelevuutta. Rahoituksella voitaisiin muun muassa saada oppimisen tuki kuntoon sekä lisää kontaktitunteja, jolloin opettajat pääsevät kohtaamaan ja tukemaan oppijoita eli osaaminen taattaisiin.

Ammatillinen koulutus lienee tällä hetkellä nopeimmin kehittyvä koulutuspolku Suomessa, minkä takia tulevaisuuden ammatillisten opettajien kysyntä kasvaa entisestään. Siksi tulee panostaa sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen että heidän työkenttäänsä, koska sieltä kasvaa asiantuntevia ammattilaisia monenlaisiin työtehtäviin ja urapolkuihin.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet